content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

24 Eyl

Zonguldak 9. Anadolu Adli Bilimler Kongresi

ZONGULDAK’TA Uluslararası Katılımlı 9. Anadolu Adli Bilimler Kongresine Irak Türkmenlerinden Sadun KÖPRÜLÜ davet edilmiştir.
6-8 Kasım 2012 tarihlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi-Adli Bilimciler Derneği’nde önemli Kongre gerçekleştirilmiştir.
Bilimsel içeriği ve sosyal programı açısından oldukça çok zengin olan bu önemli kongrenin tek amacı, Türk dünyasında olan bilim adamlarını, bilginleri Batı Türkiye ve Karadeniz’in şirin ve başarılı bir ili olan Zonguldak’a, Adli Bilimleri ilgilendiren farklı konuları kapsayan bilim dallarında çalışma yapan akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek, birikimlerini karşılıklı olarak aktarmalarını sağlamak ve bilgi paylaşım ortamı, Türk insanına bilgi kaynağı yaratarak Türk dünyasını ilgilendiren insan haklarını tartışarak bir çözüm yaratmaktır.
Kongreye Irak Türklerinden araştırmacı yazar Eski Irak Türkmen Cephesi Türkiye Ankara Temsilcisi Sadun KÖPRÜLÜ katılarak alkışlarla çok önemli olarak konuşmasında Irak Türklerinin geçmişine, bugününe değinerek, konuşmasını üç döneme ayırarak eski Cumhuriyetten önce dönede Irak Türklerine karşı soykırım, katliamlar, acı, sürgünler baskılar.

Cumhuriyet dönemi 1958- Abdülkerim Kasım 1959 Kerkük katliamı, Kürtler, Komünistlerin Türklere karşı baskı eylemleri.
Ve 35 yıl Arap BAAS Saddam diktatörünün dönemi Araplaştırma politikası, işkence idam, hapis, acılar, katliamlar dönemini ele almıştır.

Üçüncü dönem ise Amerika işgali, Kürtlerin dönemi Kürtleştirme, Kerkük, Türkmen bölgelerini kapsayan kıyıcı olaylar, patlatma, suikastlar, fidye, kaçırma olayları kapsayan dönemin acı sahnesini göz önüne bırakarak konuşarak, Türkiye Cumhuriyetinin konumuna Türkmen açısından değinerek önemli masajlar vererek, Irak Türklerinin sıkıntılarını bölgelerine Kürtlerim yerleşmesi ve Türklerin arazilerine el koyulmasıyla yeni bir milli mücadele ile şehitlerin kanları yerinde kalmadan birleşerek, bu haklarının alınmasıyla Kerkük ve Erbil, Telafer ve tüm Irak Türklerinin topraklarını, yerlerini savunmak için çalışmayı, sıcakkanlı gençlerin ve mücadeleci Türklerinin bir araya gelmesini konuşmasında vurgulamıştır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi- Adli Bilimciler Derneği tarafından yapılan Kongre 6-8 Kasım 2012 Zonguldak ilinde kalabalık Bir düzeyde katılımla düzenlenmiştir
Bülent Ecevit Üniversitesi – Adli Bilimciler Derneği Kongre Onursal Başkanına Prof. Dr. Mahmut ÖZER Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Kongreye Türk dünyasının sevdalısı Adli Bilimciler Derneği başkanı Prof. Dr.Hamit HANCI.
Çok önemli bir konuşmasında Türk dünyasını ilgilendiren konulara değinerek şimdiye kadar farklı yerlerde günümüze kadar düzenlemiş olduğu tüm Kongrelere değinerek
Önemini belli etmiştir.

Bilindiği gibi Dr Hamit HANCI büyük bir bilim adamı Türk bilgini olarak yüzlerce çalışmalarda bulunarak bilim dalında çok sayıda yazılar yazarak, gazete, dergi, kitaplar yayınlamıştır. Her zaman olduğu gibi Türk dünyasında milli duygusuyla büyük Türklük aşkıyla coşarak Türkiye’mize, Türk dünyamıza kendisinin adayanlardan önde gelmektedir.

Ayrıca Kongreye katılanlardan
Doç. Dr. Sadık TOPRAK. Bülent Ecevit Üniversitesi Adli Tıp A.D
Doç. Dr. Rıza YILMAZ. Bülent Ecevit Üniversitesi Adli Tıp A.D
Kongre Sekreterleri
Dr.Tomurcuk Harbigil Sever. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fak
Hanifi Sever. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü
Yeliz Çatak. Zonguldak Sağlık Müdürlüğü
Kongre
06 Kasım 2012
14.00 Atatürk’e silah arkadaşları Şehitlerimize saygı duruşuyla İstiklal marşı Açılışıyla Tören
Prof. Dr. İ.Hamit Hancı Adli Bilimciler Derneği Başkanı
Prof. Dr.Mustafa AydınBülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mahmut Özer Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü
Hüseyin Özbakır Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı
Erol Ayyıldız Zonguldak Valisi

Açılış Konferansı
Prof. Dr. Bingür Sönmez Kafkas Cephesi boyunca Karadeniz’de Donanma Faaliyetleri
Bilim alanında önemli, Konuşmacılar ise
Başkanı: Prof. Dr. Şükrü Oğuz Özdamar (Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji A.D.)
-Altay Suroy. Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi. Kosova Anayasa Mahkemesinde Bireysel Başvurular.
-Burhan Özkoşar. Hürriyet Gazetesi Fransa Temsilcisi. Dünya Ahiska Türkleri Birliği (DATUB) YK Üyesi. Uluslarası İnsan Hakları İhlalleri ve Ahiska Dramı
-Prof.Dr.Murat Dikmengil. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi. Harp Cerrahisi
– Levan Samkharauli National Forensics Bureau, Georgia. GÜRCİSTAN
Forensic Medical Department – the structure and main work principles
Hasan Gemici. Devlet Eski Bakanı. Özürlüler ve Hakları
-Av.Sadun Köprülü. Kerkük’te İnsan Hakları İhlalleri.
-Dr.Dt.Bülent Özdoğan. Türk ADBİLKON.
-Prof.Dr.Ali Nezihi Bilge. Bilgi Üniversitesi. Enerji Sistemleri Mühendisliği. Radyoaktif İlaçlar ve Radyasyondan Korunma.
07 Kasım 2012 Çarşamba / II. Günde
Sosyal Program 9.00-12.00 Sarıkamış Deniz Şehitlerini Anma Programı. Karadeniz Ereğli.
Ve konuşmacılarla
Konferans
Sürerek Doç. Dr. Bora Büken (Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D.)
-Emn.Md.Pervin Gürler. KKTC Polis Genel Müdür Muavini. KKTC’de Adli Bilimler.
– Prof.Dr. Gökay Yıldız Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. Adli Sanat
-Prof. Dr. Salih Cengiz. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü. Mürekkep Yaş TAyini
-Dr.Jamal Musayev -Prof.Dr. Adalat HAsanov. Azerbeycan Adli Tıp Kurumu ”Bir Soykırımın Patolojisi: Hocalı Soykırımını Cesetlerden Dinliyoruz”
Prof. Dr. Adalat Hasanov (Azerbeycan Adli Tıp Kurumu)
– Prof. Dr. P. Sema Aka, Bağımsız Araştırmacı. Ankara. Yüzün Yeniden Yapılandırılması Çalışmalarında Uygulama Teknikleri (Application Thechniques for Facial Reconstruction)”.
-Prof. Dr. O. P. Jasuja, Patiala, Hindistan. Poroskopi; Gizli Parmak İzlerinde Ter Gözeneklerinin Görünürlüğünü Etkileyen Çeşitli Faktörlerin Çalışılması (Poroscopy: Study of Various Factors Affecting The Visibility Of Sweat Pores In Latent Fingerprints)
-Dr. Teodora Purgiezi – Lefkidi, Anestezi Uzmanı, Atina Yunanistan Anestezi Uzmanı. Anestezi esnasında hastanın oksijensiz kalma durumu (The patient’s state of asphyxiation during anesthesia.

Dr. Rukiye Dağalp Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik A.D) , Prof. Dr. P. Sema Aka (Bağımsız Araştırmacı Ankara) , Doç. Dr. Nergis Cantürk (Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü), MSc. İpek Kedici (Garanti Bankası, Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi Bölümü, İstanbul),“Fetus ve Infantlarda Santral Dişten Yaş Tespiti – Diş ve Baş Ölçülerinin Karşılaştırılması (Age Determination From Central Incisors of Fetuses and Infants- A Comparison of Teeth and Head Measurements”.
Av.Kerem Ertem Zonguldak Baro Başkanı
– J.Alb.Dr.Ercan Seyhan. Jandarma Okullar Komutanlığı. ENFSI Patlayıcı Bölüm Başkanı. Terör Amaçlı Patlayıcılar.
-Yrd. Doç. Dr. Eda Özdiler Küçük, Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fak. Vergi Yargısında Kişisel Verilerin Delil Olarak Kullanılması
-Dr. Özgür Bulut Adli Antropolog. Adli Görüntü ve Yüz İnceleme Uzmanı
KPL Antropolojik İncelemeler Bölümü. Yeniden Yüzlendirmenin Adli Antropolojide Yeri.
-Veli San. Zonguldak C.Savcısı. Zonguldak ili Suç profili
-Sadık Akgül.Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Memurlarca İşlenen suçların idari, cezai ve hukuki boyutları
POSTER TARTIŞMALARI
08 Kasım 2012 Perşembe / III. Gün
3. Gün Konferansı
Doç.Dr.Sadık Toprak.
-Doç. Dr. Rıza Yılmaz. Bülent Ecevit Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. İş sağlığı ve iş güvenliğinin adli tıbbi yönden değerlendirilmesi.
-Av.Ahmet Orhan. Zonguldak Barosu. Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumluluğu.
-Av.Osman Fırat Turan Ankara Üniv. Hukuk Müşavir Yard. Uluslararası sözleşmelerde Mobbing
-Prof.Dr.Osman Celbiş İnönü Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D .Bitkisel Kökenli Zayıflama İlaçları.

Prof.Dr.Zerrin Erkol. Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. Adli Tıp A.D
-Yard.Doç.Dr.Suavi Tuncay. Ege Üniv. İletişim Fak. Kadın , Toplum ve Şiddet Sarmalı.
– Prof.Dr.Suat Hayri Uğurbaş –Dr.Tomurcuk Harbigil Sever. Bülent Ecevit Üniv. Tıp Fak. Göz Hast. Adli Oftamoloji
-Çilem Sönmez. Adli Tafonomi
-Kim.Yücel Dener . Sağlık Bakanlığı. Uygulamada Trafikte Sürücülerde Keyif Verici Madde (Alkol, Uyuşturucu/Uyarıcı) lerin Kan ve Alkol de Tespit Prosedürü ve Sorunlar.

Prof.Dr.Nevzat Alkan. İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Adli Tıp A.D
– Gökçe Yıldırım Yargıtay C.Savcısı Hekim Sorumluluğu Açısından Özel Hayatın Gizliliği.
– Ali Nevzat Açıkgöz Burdur C.Başsavcısı Arama ve el koyma kararları.
-Yrd. Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK, TOBB ETÜ Hukuk Fak. Kişisel Verilerin Korunması ve İletişim Kayıt Verilerinin Tutulması.
-Av.Devrim Karakülah. Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri. Telefon dinlenmesi ve iletişimin değerlendirilmesi.

Doç. Dr. Rıza Yılmaz. Bülent Ecevit Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D.
-Dr. Yeşim Doğan Alakoç Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı. -Prof.Dr.Sema Aka (Bağımsız Araştırmacı) Adli Diş Hekimliğinde DNA Analizleri (DNA Analysis in Forensic Odontology).
-Doç. Dr. Sadık Toprak. Gösteri kontrol ajanlarının günümüzdeki kullanımı ve adli tıp
-Rebia Dirim Psikanalizin Adli Bilimlerde Kullanımı
-Dr.Setenay Mit Gazi Üniv. Akupunktur ve Doping
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bombacı ve Köpek Gösterileri
A.D Yard.Doç.Dr.Ali Yıldırım Gaziosmanpaşa Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp
-Psik.Alp Ardıç Subliminal Mesajlar
– Dr. Dilek Sunmaz. Adli Tıp Kurumu. İzmir Grup Başkanlığı. Cinsel İstismara uğramış çocuğun muayenesinde hemşirenin rolü ve önemi
-Dr.Hüseyin Bekir. Yunanistan Serbest Hekim. Osteoporoz, çağımızın ”sinsi” hastalığı.
– Tıbbi Teknolog Yasemin Eraslan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hastane Afet Planlarında Tahliyenin Yeri ve Önemi, Tahliyede Sağlık Personelinin Sorumlulukları
– Beyhan Gürgöze KKTC DAÜ Adli Bilimler ve Spor
Çağlar Özkanlı. Adli Tıp Kurumu Burdur Şube Müdürü
-Emn.md. Cem Mehmet Çetin. EGM KPL Daire Başkanlığı.
-Kom. Hanifi Sever. (Zonguldak Emniyet Müdürlüğü.Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Ögrencisi).- Prof. Dr. P. Sema AKA (Bağımsız Araştırmacı). “Monozigot İkizlerin Kriminal Ses Delilleri Açısından Tanımlanması (Identification of Criminal Voice Evidence of Monozygotic Twins”.
– Zir.Müh.Yeliz Çatak. Adli Ziraat
– Mesut Öztürk Maden Mühendisi Türkiye Taş Kömürü Kurumu İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı İş kazaları ve Kazalardan doğan sorumluluklar
Her yıl geleneksel olarak \Anadolu’nun farklı illerinde düzenlenmekte olan ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ’nin son gününde katımcılara katılım belgesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi teşekkür belgesiyle plaket sunulmuştur.

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank