'Sadun KÖPRÜLÜ' tarafindan gonderilmis yazilar.

07 Eki

Irak Türklerinin Acı, çilelerine, Ne Zaman Ses Vereceksiniz?

Günümüzde Irak Türklerine karşı uygulanan politikalar ve buna karşı sesis kalanlar Türk Düşmanları planlı Bir Katıldılar!!. Çünkü onların tek emekleri, sinsi, asimilasyon acı politika oyunları ile Türkleri yok etme, göçe zorlamaktadır ve topraklarını, yerlerini ellerinden almakla Kerkük,

14 Tem

Irak Türklerinin Eski Dönemin Acısı, Yeni Dönemde Daha Artmaktadır

Irak Türkleri tüm bu baskı, acılara rağmen kendilerini koruyarak, milli mücadelelerini kanlarıyla sürdürmektedirler. Irak’ın dikta rejimi Saddam Hüseyin döneminde yaşamış oldukları

09 Tem

Irak Türklerinin Eski Dönemin Acısı, Yeni Dönemde Daha Artmaktadır

Uzun yıllardan beri, Türk topraklarında kurulan Devletler, Türk Milletimizin varlığını, kimliğini, geçmişini, uygarlığını, Onur, Töresini Büyüklüğünü göstermektedir. Tarih boyunca, bu topraklarda tek Millet olan Türkler kurmuş oldukları büyük devletlerini ve Kahramanlıkla, yiğitlikle dolu tarihlerini savaşlar yansıtmaktadır. Türk Milleti kültürlü, savaşçı, Atılgan, kahraman, yiğit bir millet olduğunu düşmanlar,

16 Haz

Gönlümüz, İç Duygumuz Soma’da Şehitlerimiz İçin Alevlendi

Acımız, özlemimiz, üzüntümüz,  coşkumuz, gözyaşımız dinmiyor, uykusuz geceleri, öksüz, Yetim kalan, bir babanın, bir annenin uzun yıllar boyu büyütmüş olduğu balasını, yavrusunu,

03 Nis

Altunköprü Katliamı

Irak Devletinin kuruluşundan önceleri,  Irak Türkleri yüce tarihleri boyunca, kurmuş oldukları devletler, atabeylik, İmparatorluklarla bu topraklarda, Türkler binlerce yılardan beri buralarda yaşayarak,

17 Mar

Süleyman Demirel’in Kerkük Ziyareti ve Türkler (III)

Bu sevinç, mutluluk bizim için çok sürmedi. Milletiniz kara günler, ölüm, idam, mahpushane, işkence, zulüm, acı dolu bir yaşam ile karşı karşıya kaldı. Başbakan Süleyman

25 Şub

Azerbaycan Hocalı katliamında Irak Türkleri Coştu, Coşturdu.

HOCALI KATLİAMI TÜRK SOYKIRIMI İçin Ankara Kalbinde, Kızılay alanında gönüller Türklükle kapardı coştu.

23 Şub

Diktatör Saddam Döneminde Tisin Türkleri Yaşanılmayan Acı, Çileleri Yaşadılar.

Önceleri Kerkük’e bağlı bir köy olarak, günümüzde Kerkük’ün büyük mahallerinden sayılarak, ikiye bölünmüştür Eski, Yeni Tisin adıyla tanınmaktadır, Dikta rejimi Saddam döneminde 35 yıl Yüzlerce Türkmen şehitler veren şanlı Tisin milletinin sorunları ve çile acıları, Saddam rejiminin döneminde her türlü baskı, soykırımı,

18 Şub

Türkan Oymak Aşiretlerinden Türklüğüyle Tanınan Türkmen Türkkan Aşireti

İnsanlar ne kadar anne, babalarını tanıdıklar kadar evde konuşmuş oldukları nazik, arı temiz dilleri onların kimlikleri, varlıkları geçmişleri, ve gelecekleridir, her kes üstüne düşen tek görevi kendini bilmelidir,

06 Şub

24 Ocak 1970 Irak Türklerine Verilen Kültürel Haklar, Diktatör Rejim, Geri Alınmıştır

Irak Kuruluşunun daha önceleri bu kutsal Türk topraklarında, kendi yurtlarında yaşayan Irak Türkleri, aydın, kültürlü bir millet olarak bu topraklarda uygarlık, hoşgörüyle, sevgiyle, özveriyle büyük devletler kurmuşlardır,

24 Oca

Irak Türklerinin Geçmişiyle, Geleceği, ve Türkiye

Türkleri uzun yıllardan beri, bu topraklar kendi toprakları olmakla, öz Türkçe, Azerbaycan Türk’çesine yakın temiz, arı bir dil konuşmaktadırlar. Yazı dilleri Türkiye Türkçesiyledir, uzun yıllardan

23 Kas

Birbirimi Sevelim, Sevgiyle Yaşayalım

Yaşam ne kadar güzel, süslü, tatlı, neşeli umutlu, iç duygulu olursa da dünyayı karanlık, acıya, çileye, işkence, baskıya döndüren kıyıcı diktatörler, yalnız, kimsesiz, güçsüz, silahsız olan insanları kullanmak amacıyla, varlığını, ilkesini, düşüncesini elinden almak üzere önceden sindirmek, asimilasyon politikasını yürütmek için her türlü baskı,

20 Kas

Türkmen Kardeşlik Ocağı Ve Milli Mücadele Davamız Yolunda Önemli Rolü

Irak Türklerinin Milli Mücadele davaları uzun bir tarihe dayanarak, tüm Irak başına gelen rejimlere karşı topraklarına, bayraklarına, yaşamış oldukları Türk yurtlarına karşı kanlarını, canlarını hiçte geçinmeden, korku bilmeden adamışlardır, dillerini, milli kimliklerini koruyarak

17 Kas

Irak Türkleri, Dünya Türklerinden Bir Parçadırlar

Adıyla, yüce tarihiyle, şanıyla, yiğitliğiyle, Kahraman bir savaşçı olarak tanınan Irak Türkleri büyük Türk milletinden bir parça olmasına rağmen yalnız, kimsesiz tek başlarına kalarak,

07 Kas

Davamız Kanla Savunmalıyız

Irak’ta uzun yıllardan beri hüküm sürdüren kıyıcı diktatörler büyük Türkmen milletimizi yok etmeye sinsi planlarla çalışarak, gün be gün baskılarını artırarak hak, dilek,

05 Kas

Malatya’da 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi

Malatya’da 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Irak Türklerini konuklamıştır. Her yıl geleneksel olarak Anadolu’nun ayrı illerinde düzenlenmekte olan Anadolu Adli Bilimler Kongresin onuncusu,

16 Eki

Ben Türküm Dilim Kutsaldır

Allah’ın günümüze  kadar indirmiş olduğu kitapları hepsi kutsaldır,  Allah‘in doksan dokuz adı vardır hapsi birbirinden kutsal, Allah  Yücedir, Kutsaldır, Uludur, büyüktür.

07 Eki

Milli Mücadele Yolunda(6) Telaferi Şehit Mustafa Abbas Muhammet Kaduş

Tarihi yüce olan, büyük devletler kuran şehitlerin kanıyla milli mücadele davasını, tüm sinsi düşmanlara karşı sürdüren büyük Türk

01 Eki

Bu gün Mutlu günümüz, Bu gün Türk Dil kutsal Bayramımız.

Benim canım, kanım coşkulu, duygulu milliyetçi, Türkçü dava soydaşlarım, kan kardeşlerim. Bu gün en kutlu, en mutlu günlerden en güzel gün ULUTANRIMIZIN Bize Armağan etmiş olduğu

24 Eyl

Zonguldak 9. Anadolu Adli Bilimler Kongresi

ZONGULDAK’TA Uluslararası Katılımlı 9. Anadolu Adli Bilimler Kongresine Irak Türkmenlerinden Sadun KÖPRÜLÜ davet edilmiştir. 6-8 Kasım 2012 tarihlerinde2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank