content

22 Şub

Türkiye’de Yaşayan Halklar

Diller, dinler, renkler, ırklar insanlık gerçeğidir. Zaman içinde hepsi bir diğerine geçiş yapmış yeni toplumsal ortamda kimlikler kazanmışlardır. Ancak hangi çeşitten olursa olsun hepsi insandır ve dünyalıdır. Evrensel beyannamelerde vurgulanan temel gerçeklik budur.

Türkiye; tarih boyunca birçok ırkın yaşadığı, farklı ırkların gelip geçtiği ülkedir. Yerli ırklar yanında, Moğol ve Timur işgallerinde Asyalıların, haçlı savaşlarıyla Avrupalıların, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Arapların ve Afrikalıların gelip yerleştikleri yerdir. Yüzyıllar boyunca ve şimdi de Türkiye'de; hoşgörü ve sevgi ortamında her dinden her ırktan her mezhepten insan bir arada yaşıyor.

Etnik Mozaik Kavramı Uluslararası bir örnek olarak Almanya örneği;

Almanya’nın bir etnik sorunu yoktur. Almanya’da bir Alman Ich bin stolz deutsch zu sein dediği zaman herkes o adama gıpta eder. Almanya’nın schleswieg holsstein eyaletinde 8 milyon Danimarka kökenli yaşar. Zahr eyaletinde 3 milyona yakın Fransız yaşarken, genelde 3 milyona yakın Türk kökenli yaşıyor. Almanya’da herhangi bir açılım söz konusu mu? Alman kimliğini değiştirelim diyen var mı?

Fransa Örneği

1978 istatistiklerine göre Fransa’da 17 etnik gurup mevcuttur. (Andrews’ün yaklaşımıyla 80’ni aşmaktadır.) Söz konusu 17 grubun genel nüfus içindeki oranı %19’dur ve bu guruplardan 16’sının nüfusu 100.000’in üzerindedir. (Türkiye’de etnik gurupların toplam nüfus oranı % 11.87 ve nüfusları 100.000 üzerindeki gurup sayısı sadece 5 tir.) Bu tabloya rağmen Fransa’da ne mozaik sözü edilir, ne de Fransa için mozaik nitelemesi yapılır.

Fransa haklı olarak mozaik nitelemesini reddettiği gibi, milli azınlık kavramını da benimsememektedir. Fransa 1992 yılında anayasasının 2. maddesini Fransızca Cumhuriyetin anadilidir, şeklinde değiştirmiştir. Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan ve 11 üye ülkenin imzaladığı Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı’na taraf olmamıştır. Fransa Anayasa Kurulu 1991 deki kararında Fransa halkının unsuru Korsika halkı ifadesini anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Üniter bir devlet olarak millî bütünlüğünü 100 yıla aşkın bir süre önce pekiştirmiş olan Fransa’nın etnik guruplara bakışı hiç değişmemiştir. 

Bu yapıda bu zihniyette bir Fransa, etnik bir mozaik olarak tanımlanmazken, eleştirilmezken, Türkiye’yi mozaik olarak nitelemek sadece bilimi inkar değil gaflettir.

TC. Nüfus sayımları (1927-1965) DİE'nin 1965 nüfus sayımına göre, halkın ana dilinin;

 % 90.11′i Türkçe

 % 7,07′si Kürtçe,

 % 1.16′sı Arapça,

 % 0.48′i Zazaca,

 % 0.18′i Çerkezce,

 % 0.09′u Gürcüce,

 % 0.08′i Lazca,

 % 0.07′si Pomakça,

 % 0.06′sı Boşnakça,

 % 0.04′ü Arnavutça

 % 0.66′sı diğer diller.

ABD Ethnologue data from: Languages of World P.A. Andrews – 2001) Nufüsun;

 Türk % 86.21

 Kürt % 8.36

 Çerkez % 2.14

 Arap % 1.63

 Zaza % 0.53

 Laz % 0.02

 Diğer % 1

2000 yılında; Erciyes, Elazığ Fırat ve Malatya İnönü Üniversitesi'ndeki öğretim görevlilerine MGK tarafından hazırlattırılan ve 68 il, ilçe, köy, mahalle ve sokaklar tek tek dolaşılarak tespit edilen ve sonuçları açıklanmayan Türkiye'deki Etnik Grupların Dağılım Raporu, Malatya'daki kitabevi cinayeti davası dosyasındadır.

İşte o rapora göre Türkiye'deki etnik grupların nüfuslarının dağılımı:

Türkler: 55 milyon.

Zazalar: 3 milyon civarında

Kırmançlar, Solhaniler, Barzanlar, Ermeni Kürt; 6.5 milyon.

Gürcüler: Ağırlıklı olarak Ordu, Artvin, Samsun ve Marmara bölgesinde 1 milyon. Boşnaklar: Adapazarı, İzmir ve Manisa'da, Boşnaklar 2 milyon.

Çerkezler: Değişik şehirlerde yaşayan Çerkezler 2.5 milyon.

Araplar: Güney illeri ve İstanbul'da, 870 bin olarak gösteriliyor.

Arnavutlar: Türkiye'deki nüfusları 1 milyon 300 bini aşmış durumda.

Lazlar: Rize, Artvin birkaç köyünde ve birkaç Marmara şehrinde, 80 bin.

Hemşinliler: Lazlar gibi Rize ve Artvin'in bazı ilçelerinde, 13 bin.

Pomaklar: Bazılarına göre Türk veya Slav ırkından olan Pomaklar da 600 bin.

Çingeneler; 700 bin

Ermeniler; 60 bin

Yahudiler; 20 bin

Rumlar; 15 bin

Süryaniler; çok az sayıda.

Toplam nüfusta Sunni oran: yüzde 85

Toplam nüfusta Alevi oranı: Yüzde 9.

Türk, Türk Milleti kavramlarını anlamayanlar, anlamak istemeyenler; yüzyıllardır bu vatanda hangi devletin var olduğunu, bu topraklarda yaşayanların dünyadaki farklı halklarca hangi kimlikle tanındığını ve hangi ortak dilin konuşulduğunu algılamalı ve bilmelidirler. 

Türkiye’de yaşayan bütün halklar; bir bütündür, bir millettir,

Türk Milleti; Türkiye’de her etnik grubun ortak tarih, ortak kültür, ortak gelenek görenek, ortak vatan anlayışında bir arada olanların oluşturduğu tunç gibi sağlam bir millettir.

Türkiye; renkleri açmış çiçek bahçesidir. Kimse bu çiçekleri soldurmasın. 

Günün Sözü: İnsanı, Irk, dil, din değil, insan olma bilinci, insan yapar.

Etiketler : , , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank