content

ikradan-mahyaya-aydinlanma

22 Şub

Anlamadan Kuran Okumak Sevap mı(!)

Kişi anlamadığı bir şeyden nasıl olumlu haz duyabilir? Nice Kur'an dinleseler de büyülenip (!) sonsuzluğun fe-zasına yükselmeyenler yok mudur? 

Kuı’an'da, “Müddesir” süresinde buna tanık olunmaz mı?

Nedir büyü?

Büyü; İnsa-nı yanılsatarak aymazlığa düşürmek değil midir? Oysa Kur'an'ın, Tarık 86/13'de, "Ayırt edici" bir söz olduğu vurgu-lanmaz mı? Hiç bir şey anlamayanı Kur'an ne diye büyüle-sin?

Satır aralan çok iyi niyetle okunsa bile sonuçta bu da zanlardan bir zan olmaz mı?

Zan ise, kişioğluna Hak'tan bir şey kazandırır mı?

Bu mümkün mü? Huccurat:12'de, zandan ısrarla sakınmamız öğütlenmez mi?.

Bugün, şöyle bir yeryüzüne baktığımızda kimi güç odaklarından en çok meydan dayağı yiyenler, yerlerde sü-rüm sürüm sürünenler, anlamadan Kur'an okuyanlar ve de onların çocukları değil midir? Allah, kitabının neresinde "An-lamadan da okursanız fezasının sonsuzluğunda uçarsınız" der. Tam tersine akletmeyenlerin yani anlamadan okuyup yaşayanların azap içinde kalacağını ısrarla söyler.

 

,Hep anla-mayı, anlaşılmayan şeylerin ardına düşülmemesini defalarca vurgular durur.

Demek ki, bir başına samimi olmak yetmi-yor.

Önemli olan ne dediğini bilerek samimi olmaktır. Ne de-diklerini yeteri ve gereği gibi bilmeyenler, hayatı da bilerek yaşayamayanlardır.

 

Aşırı yergiler kadar, aşırı övgüler de za-rarlıdır.

Unutmayalım ki; peygamberler yaşadıkları çağların-da küçümsenerek etki alanları da daraltıldı. Ama daha sonra da aşırı övgülerle örneklikten çıkarılıp, böylece izleyicileri küçüklük duygularına kapıldılar. Bir başka deyişle bir tür ilah gibi konumda olan bir varlık hiçbir zaman normal insan-lara model olamazdı. Olmadı da... 6:148,10:36,17:36, 2:48, 49:12, Zanla iman yasaklanmıştır.53:28, Zan hak'tan hiçbir şey kazandırmaz.

17/106, Kuı'an'ı dura dura, duya duya, özümleyerek okuyun.

51/10-11, Kahrolsun, o zan ve tahminle yalan söyleyenler. Onlar bilgisizliğin derin sarhoşluğunda boğulanlardır.

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank