content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

18 Şub

Türkan Oymak Aşiretlerinden Türklüğüyle Tanınan Türkmen Türkkan Aşireti

İnsanlar ne kadar anne, babalarını tanıdıklar kadar evde konuşmuş oldukları nazik, arı temiz dilleri onların kimlikleri, varlıkları geçmişleri, ve gelecekleridir, her kes üstüne düşen tek görevi kendini bilmelidir, ne olduğunu bilmelidir ve benliğini yaşatmalıdır, Ben Türk’üm diyen belgelerle Türk milletinin büyük bir millet olduğunu, çağlar boyu var olduğunu, büyük devletler kurduğunu Oğuz han’ın 24 boydan olduğunu ailesini, boyunu, soyunu, oymağını, geçmişini tanımalıdır, ve ben doğrudan Türk’üm korkmadan demelidir, ve buna inanmalıdır.

Türkmen Aşiret, oymakları Türkiye, İran, Irak, Suriye Arap, Türk Dünyanın her yerinde, toprağın bulunmaktadır.

Kendi bölgesinde yaşayarak, bu ülkelerde tarihlerini, devletlerinin, uygarlık, kültür, geleneklerini şehitlerin kanlarıyla bu devletlerimizi kuruyan büyük, yiğit insanlarımızla kurmuşlardır.

Kahramanlık, atılganlık, yiğitlikleri ile tarih boyunca tanınmışlardır.

Bizler Türk milleti olarak korku, ölüm bilmeyen savaşlarda utkular kaydederek bu güne geldik, ama ne ki bir bölüm oymak, Aşiretler bir bölüm baskı, engellerden, korku, asimilasyon politikasından, katliamlardan, suikastlardan dolayı kendilerini unutmuşlar, korkarak başka topluluk, milletlerden yazarak, sayarak dillerini, tarihlerini, dedelerini, atalarını bile ne yazık ki unutmuşlardır.

 Kendileri ise yok olarak tarihe kavuşmaktadırlar.

Güneydoğu, Anadolu bölgelerinde, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Van, Batman, Adıyaman, Şirnak, Tunceli, Adana ve birçok ilçe, köy, şehirlerimizde yaşamakta olan Türkmen Oymak, aşiretlerimiz tarihlerini, dillerini, Türklüklerinden vazgeçmekle yok olmaya gedmektedirler.

Bu büyük Türkmen Oymak, Aşiretinden olan TÜRKKAN (Türkan )

Türk, kan aşireti Türk’e kan vermek anlamını taşarak doğru, yiğit, atılgan, kahraman, savaşçı olarak Türk demektir, TÜRKKAN Siverek ilçesinde Karacadan yöresinde yaşamak üzere 58 köy olarak mezrada ve Gürakar ilçesinde yaşamaktadırlar.

Günümüzde Türkmen oymağı olan Türkan oymağı varlıklarını, dillerini, kimliklerini, kültürünü unutmakla, başka toplukların baskısı altında erimektedirler, çok azları unutsalar bile kendi anne dilleri olan Türkçeye dönecekler.

Türk dillerine bile karşı duranlar yasaklamak ve onları zorla asimile ederek kıyıcasına, Kütleştirmek için her yolu denemektedirler

Onları Türk olmaları kimliklerinin, dillerinin Türk olduğuna dair binlerce belgeler, kanıtlar ve tarihleri vardır, hiçbir varlık, insan ana dilini, geçmişini tarihini inkâr edemez ki, o bir geçmiş ve büyük bir Türk tarihi sayılmakla bu uğurda atalarını şehit olarak can, kan vermişler.

Türkan oymak, aşireti

Osmaneli Arşivlerinde Torkan, Türk kan Türkmen oymak aşireti olarak

Günümüzde Şanlıurfa,  Malatya, Rakka, Erzurum sancakları, hısn-ı Mansur ve Kahta kazaları, Harput, Mardin, Diyarbakır konar, göçer, oymaklarından birer parçadırlar, Çoğunluğu tümü bu Türkmen aşireti İran Horasan, Irak, Suriye, bu topraklara yerleşerek, Türkiye’nin günümüzde tüm bölgelerinde yaşamlarını sürdürerek, bir bölüm yerlerde dillerini, tarihlerini unutarak başka ırk, topluluktan olduklarını düşünmekle saymaktadırlar, tıpkı Türkmen izoliler, Sarı, Karakeçiler gibi okumayan, belgeleri araştırmayanlar kayıp olmuşlardır, Türkmen aşireti olduklarını bile bilmiyorlar, ne olduklarını sormuyorlar.

TÜRKAN, Türk, kan,

Tırkan,Türkan, Tirkanlı (Türkmen) Aşireti diye tarihin, arşivlerde, yazıtlarda geçerek Türkler anlamına gelmektedir.

Türkan oymak, aşireti

Osmanlı Tahrir Defterlerinde Türkmen ve Yörükan oymağı olarak geçmektedir, Oğuz hanın, Oğuzların 24 boyundan, soyundan biri olarak Beğdilli boyuna bağlıdırlar ve yüzde yüz Türk, Türkmen aşireti,

Alevi Bektaşi nasıl yüzde yüz Türkmen’dir, Vali Bektaşi Türkmen olduğunu belli etmekle, Türkan aşireti gibi Türkmen’dirler.

Türkanlar önceleri Karakeçili Türkmen Aşiretine bağlı iken sonradan Viranşehir. Şanlıurfalı 

Derebeyi olan İbrahim Paşa zamanında bir az bölümü Türkan oymak, aşireti bölgede öteki Türkmen olmayanlarla etkilenmişler, dillerini kimlik, tarihlerini unutmuşlardır, kaybetmişlerdir kendilerini Türk olduklarını bilenler, Türk kültürünü korutarak, gelenek, göreneklerine sahip çıkmışlardır.

Günümüzde yaşamakta olan başka dili konuşan birçok Türk, Türkmen aşiretleri her yöre, bölgede yaşadıkları ve ana dilleri Türkçeni kayıp ettikleri bellidir,  bu durumda çalışarak kardeşlerimizi kendi diline dönmeleri için eklimizden gelenleri yaparak önemli belgeleri arşivlerden göz önüne çıkarmalıyız, böylece Türkmen olduklarını kanıtlarla onları yaşamış oldukları bu acı baskı, yokluktan kurtarılmalıyız.    

OSMANLI Devletinin kurucusu Kayı Bey en büyük Türkmen aşiretlerinden sayılan Karakeçili aşiretİ, Orta Asya'dan Türkmen gelenek, görenek, el sanatlarını ve kültürlerini, kuşaktan kuşağa kadar getirerek, yaşatmaktadır Bu büyük Türkmen aşiret, oymağı Türk dünyasında, Anadolu'nun değişik bölgelerine yayılarak Türklüğüyle duygusuyla yaşamaktadırlar.

Osmanlı döneminde birçok Türkan, Karakeçili Bursa’ya göçerek Karacadağ eteklerine yerleşmişlerdir

En büyük Türkmen oymaklarından olan ve Ulu Yörük adını taşıyan  Karakeçililerin yerleşim, yerleri, bölgeleri tarihi ve Sanat, kültürel kalıntıları en güzel Şanlıurfa örneklerinden görünmektedir, böylece kendi başına Diyarbakır, Şanlıurfa birer Türkmen şehirleri olarak dillerini,   varlıklarını korusunlar sahip çıksınlar onlar temiz, sağlam doğrudan akrabaları Türk dünyası, Horasan, Suriye Kerkük Türkmenelin bulunmaktadırlar.

Türkmen Karakeçiciler Irak, Horasan, Suriye ve birçok yerlerde oldukları gibi

Siverek, Suruç ve Bozova ilçelerinde yaşayarak nüfusları yoğun olduk

Türkmen, Türkan aşireti  Şanlıurfa’da yaşayarak Türk olduklarını bilmektedirler, Türkmen büyük aşiretlerinden olan ve Karakeçili Osmanlı devletini 40 Çadırdan kuran bir Türkmen’dir Karakeçiciler çoğunluk dokumacılık, kilim,  çuval, heybe, keçe, örücülük oya, Çıt konularında duygu ve içli düşüncelerini yaşam şartlarını yoğun olması doğadaki varlıklarını koruyarak emek vererek, kolay araçlarla el sanatları Ürünleri meydana getirerek, Türk el sanatlarında çok önemli bir yer tutan Şanlıurfa Karakeçili dünyada kilimleriyle tanınmaktadır.  

İyice Araştırma yaparsak Türkan oymak, aşiretleri Diyarbakır’ın her bir ilçe, köyünde yoğunluğunu göreceksiniz, ama ne var ki zalimler insanları yıldırmışlar, korkutmuşlar ama biz biliyoruz Türkmenler korkmaz hep kendi anne yurtlarını topraklarını severek, Türklüklerine kanlarıyla, canlarıyla dönecekler.

Ey kan kardeşler, Ne Mutlu ki siz Türk’sünüz yiğitsiniz, kahramansınız büyük bir Türk milletiniz var bu milletinizi seviniz kendinize Türklüğünüze Türkmen olduğunuzu biliniz ve anne, baba, atalarınınız yoluna dönünüz, izinde yürüyün.

Çünkü siz Türkan Aşiretimiz siz Türkmensiniz Karaca dağ’ında yaşamakla, Beğ-Dili Türkmenlerine bağlı bir Türkmen aşiretisiniz.

Türkan aşireti 24 Oğuz boyundan Beğdililer’e bağlı aşirettir.

Ayrıca hala Türkan aşireti Siverek Karakeçili aşiretinin bir oymağının adı Türkân’dir.

Tanınan Türkçü yazar Diyarbakırlı Ziya GÖKALP

Görüşünü şöyle açıklamıştır “Türkân,  Her yönüyle Oğuz hanın 24 boyundan olan Beğdili boyuna bağlı Türk olan, baskı nedeniyle dilini, kimliğini, geçmişini unutan başka topluluktan olduğunu düşünen Yüzde, yüz bir Türkmen aşiretidir.

Osmanlı kaynakları, arşivinde bakınınca, Türkân göçebe Yörük oymakları, Ankara, Kütahya, Karaman, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana Bozok’da; Türkânlı ve Türkânelli aşireti diye Ankara, Erzurum, Kerkük etrafında ve Rakka’da yerleşmişlerdir.

Türkân oymak aşireti günümüzde Türkiye’nin birçok şehirlerinde, köy, ilçelerinde bulunmaktadır özellikle

Ankara Bala

Haymana

Şereflikoçhisar

Beypazarı

Nallıhan, Şanlıurfa

Siverek

Viranşehir

Bozova

Adıyaman

Besni

Gölbaşı

Elazı

Ağın

Karakoçan

Keban

( Genellikle Piran Bölgesi ) Baskil

Sivrice

Pertek

Çemişgezek

 Kırıkkale

Kırşehir

Yozgat

Erzurum

Horasan

Kütahya

Karaman

Suriye

Rakka

Irak Kerkük

Bayat aşireti

Yerlerinde, dolaylarında yerleşim yerleri  bulunmaktadır.

Türkan Aşireti Günümüzde Şanlıurfa şehri,

Siverek İlçesinde ve 57 köyün mezralarında yaşayan 35 bin nüfuslu Türkan Aşireti yaşamaktadır, tüm gelenek, görenekleri dilleri, varlıkları tam olarak Yörük Türkmen aşiretleri gibi hiçbir toplulukla ilgileri olmayarak bağlantıları bile yoktur, onlar Türkmen ve Türkmen kalacaklar, Kanlarında, Damarlarında asil, temiz kan taşmaktadırlar Türkçülük duygusuyla, nasıl olursa bir gün dönecekler ve anlayacaklar, bilecekler,

Çünkü onlar Türkmen Türkan oymak, aşiretleridir.  

“Karacadağ’da yaşayan “Türkan” aşireti çok yiğit, kahraman Türkmenlerdir.

Ziya Gökalp bunu belli etmiş olduğu gibi Karacadağ’daki aşiretlerin Kanglı Türklerinden olduğunu, bunların da Celalettin Harzem’şahın askerlerinden olduğunu belli etmektedir.

Namık Kemal, “Osmanlı Tarihi” kitabında, Osmanlı’nın kurucusu Kayı Boyu’nun da Harzem Türklerinden olduğunu yazmaktadır.

Tırkan, Türkan

 Aşireti bir bölüm kaynaklara göre Türkanlar Orta Asya Türkmenleri oldukları tarih boyunca ana dillerine bağlı kalarak, görenek, geleneklerini, ana dilleri Türkçeyi koruyarak varlıklarına, topraklarına sahip çıkmaktadırlar, bu aşiret çoğunluk Suriye’de önceleri Türkkan olarak, Teyrikan, sonradan Tırkan diye dönüşmüştür.

Bu aşiret tarihî belgelere dayanarak Türk oldukları Tırkan ve Teyrekan sözcükleri TÜRK ve buradan türetilmiş TÜRKÅN sözcüğü Türklüktendir, Eskiden bu Türk sözü bir milletin adı olarak Orhun/Göktürk yazıtlarında (anıtlarında/abidelerinde) geçmektedir.

O günden bu güne kadar da düşmanlar tarih sahnesinden Türkmen Türkan aşiretini, oymağını silmeye çok çalışarak, yok etmeye çalışarak, her türlü sinsi oyunlar düzenlemişlerdir, yine şimdi onlar Türk dilleriyle, Türkmen varlık, görenekleri ile Türklüklerine inanarak ortalıkta görünmektedirler.

TÜRKÅN

Adı Türk’ten türetilen addır, Türkçedir Türk’le, kan bir arada olarak Türk, kan olmuştur.

Her ikisi de ‘TÜRKLER’ demektir.

Türkanlılar, Türk oldukları ve hatta Beydilli boyuna bağlı oldukları dillerinin Türk olarak büyük tarihlerinin, belgelerin yansıttığı gibi bunu bilmektedirler.

Türkan aşireti Eskiden başkanları Beybeyi söylenirdi, her zaman başlarında olmakla, yiğit kahramanlığıyla bir birlik yaratmıştır, birbirlerinden onları düşmanlar ayırtmakla, eritmeye, yok etmeye çalışarak Türk dillerini değiştirmeye çalışmaktadırlar.

Türkan gibi Türkân aşiretinin de geçmişte Türkmen bağlantıları öteki Türkmenle ile çok içli bağlantıları vardır, Afşarlar, Karakeçiler gibi Türkmen aşiretlerle

Buna rağmen Türkan, öteki Türkmenlerle yerleşik Türklerin yanında göçebe yaşayışı sürdüren önemli sayıdaki Türkmenlere "Yörük" denilmiştir.

Konar-göçer ve göçebe demek olan Yörük sözlüğü, Anadolu'da "yörü" fiilinden meydana gelmiştir.

Karakeçili Türkmenleri büyük oymak olmasıyla Osmanlı büyük devletini kurmakla,  Türkmen"Yörük" adıyla anılarak tanınmaktadır.

Türkanlar Dillerine türkü, folklor, geleneklerine bağlı olarak eski giyimleriyle ortalığa yöreye süs vermektedirler.  Anadolu'da yaşamalarından önce konar,göçer olmalarındandır.

16. yüzyıla dayanan eski Osmanlı tahrir kayıtlarından Karakeçili aşiretinin önemli bir bölümünün diğer Yörük aşiretlerle birlikte-"Azizbeğlu ve Tos-bağa" aşiretleri- Beypazarı, Sivrihisar ve Sultan önü civarında bugün Eskişehir yöresinde görmüş, bildiğimiz Karakeçililerin ataları oldukları anlaşılmaktadır.

Ve bu büyük Türkmen aşiretimiz

Ulu-Yörük" adıyla anılarak Türkmen oymak birliğine bağlıdır.

TÜRKAN Oymak, Aşireti Ziya Gökalp, bunlar için,Oğuzların Beğdili boyuna bağlı  olduklarını ve önceleri Karakeçililerden bir parça olarak içten dil, milli bağlılığı,  vardır.

Türkan doğrudan Beğdili boyuna bağlı olarak, Türk olduğu belgeler, büyük yazarlar, araştırmacılar tarafından ispa

Doç. Dr. M. Eröz Bey de Türkan'lar Türkmen olduklarını ve Süleyman Şah'ın dört oğlundan birinin burada kaldığını ve kendilerinin onun soyundan geldiklerini ve Türkmen olduklarını söylemektedir.

Türkan Oymak Aşireti

Türkçe konuşmaları Irak Türklerinin Kerkük, Azerbaycan, Tebriz ağzına çok yakın bir Türkmence konuşmaktadırlar, bakışları, renkleri, görüntüleri aynı, hiçbir ayrım yoktur aralarında.

Türkan'ların nüfuslar yoğun olarak en kalabalık olduğu kaza, Siverek kazasıdır.

Nizip, Birecik, Suruçta da Türkan köylerinde yaşamaktadırlar.

Türkan, Türkmenleri Siverek'e bağlı bu Türkan köyleri şunlardır:

1-Karabahçe (aşağı Karabahçe, yukarı Karabahçe),

2- Çıkrık Köyü

3-Söylemez Köyü,

4-Nohut Köyü,

5-Demirci Köyü

6- Emeni Köyü (Emen, Dede Korkut kitabında bir kahraman olarak geçmektedir),

7-Güllüce Köyü,

8-Böğürtlen Köyü,

9-Tiftil Köyü,

10-Altunahır Köyü,

11-Feyat Köyü,

12-Gazi Köyü gibi.

 

Kaynaklar:

(1) Faruk Sümer, Oğuzlar, Ankara 1967,

(2) Faruk Sümer, Oğuzlar, Ankara 1964,

(3) Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre Oymak, Aşiret ve Cemaatler, İstanbul 1979,

(4) İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul 1994.

5-Doğu Anadolu TürklüğüTÜRKMEN AŞİRETLERİNİN KÜRTLEŞMESİ

6-Türkmen Aşiretlerinin Kürtleşmesi

tlanmıştır.

ları yer ise Siverek ilçesidir.

Etiketler : , , , , , , , , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank