content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

30 May

Türk Milleti’nin Reddettiği İhilâl

Büyük kırılma, uğursuz şeamet ve bedhahların bekraundu üzerinden 53 yıl geçti.
Sulbünün (zürriyet, soy, sülale) üstüne mezar toprağı serpilen, geleceği karartılan ve makûs bir talihe mahkûm edilen millet; hâlâ gaflet, (paralize) dalâlet ve şeamet uykusundan hıyanete uyanamadı. Bu gidişle, pek de uyanacak gibi görünmüyor…
Oysa o1960_D~1 günden bugüne geçen 53 yıla rağmen, Türk siyasi hayatı ve kadim millet 27 Mayıs belâlarından kurtulamadı. Ne; Aslında ihanet şebekelerinden olup, Atatürkçü görünen sahtekârların ve ne de; Dini siyasete alet ederek, vurguna soyunanların farkına varamadı!
Dahası, tıpkı “ilâh, silâh ve ilâç tüccarlığı” yaparak insanlık âleminin kanını emen emperyalist vampirler ile vahşi kapitalistler gibi; ‘İleri demokrasi, insan hakları, adalet ve hukuk’ söylemleri ile sözde ‘barış, helâlleşme ve kardeşlik’ adına açılımlar yaparak; Aziz, asil ve kadim Türk Milletini dönüştürmeye kalkışan simsarların oyunlarını da idrak edemedi!..  
Darbeleri Araştırma nam komisyon uzun süredir faaliyette…
Bizce son derece haklı, doğru ve yerinde; Silsile-i meratibe müstenit (emir ve komuta zincirine dayalı olarak ifa ve icra edilen) vaki 12 Eylül yargıda. Demokratlar olarak şiddetle karşı olduğumuz ve nefretle kınadığımız 28 Şubat post modern darbesi ise; milyarlarca dolar soygun, vurgun ve aleni yolsuzluğa-soysuzluğa rağmen, asli failleri ‘mağdur’ hanesine duhul edilerek “siyaseten” muhakeme edilmeye başlanıyor..
Bu tam bir çelişki; Adeta hırsız kaç-tazı tut oyunu ve yolsuzları himaye kepazeliği.
Açıkçası, soygun-vurgun erbabını sigaya çekmemek; Yüce milletle alay etmektir.
Zira 28 Şubat, tam bir “hesaplaşma - yüzleşme, tüyü bitmemiş yetimin, masum ve mazlumun hakkını tahsil ve tazmin” biçiminde muhakeme edilmedikçe, üstüne sinen şaibe asla kalkmayacak ve kamuoyunda: “28 Şubat aslında, Milli Görüş’ü iktidara taşımak için sahnelenmiş menfur bir oyun ve tezgâhtır” şüphesi zail olmayacaktır…

 
Öyle ise, hükümet, sorgulama - yargılama, hesaplaşma ve yüzleşmeye ‘doğru yerden’ başlamak zorunda idi. Geçmişle yüzleşmek ve darbelerle hesaplaşmak: TC’nin çökertilerek, düşürüldüğü yerden kaldırılmasına matuf olmak üzere; Sorgulama ve yargılamaya “27 Mayıs 1960” isyanı ile başlamaktı. Vakit geç değil. Nasıl olsa kurulu bir komisyon var. “Niyet hayr, akibet hayr” hakikatinden hareketle; Eğer, en kısa sürede 27 Mayıs yargı önüne çıkartılır ise amenna! Değilse, bütün olup bitenler, yukarda ifade edildiği gibi düzmece, lânetli 27 Mayıs cuntasının kurmaya cüret ve cesaret gösteremediği; İstiklâl Mahkemelerinin zıttı “İnkılâp Mahkemelerinin” zımnen ya da fiilen devreye sokulması gibi bir yönelim anlamına gelir..
Şimdi dönelim ve bakalım 53 sene önce Türk Milleti nelere maruz kalmış?.. 
27 Mayıs Nedir? Bir ihtilal midir? Darbe midir? Fiili durum mudur?
 
Öncelikle bu olayın hukuki adını koyalım. Bana göre 27 Mayıs olayı, bilinçli bir Ordu hareketi değildir! Dolayısıyla Şerefli Türk Ordusunu bu bühtandan uzak tutmak şart.. Her ne kadar 27 Mayıs isyanı, asker libasına bürünmüş sergerdelerce alçakça icra edilmiş olsa bile; Mezkür kalkışmada emir-komuta zinciri bulunmadığı cihetle, menfur olayın ordu iradesiyle vuku bulduğunu iddia etmek abestir. Çünkü o günün yasal Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun ve bütün Kuvvet Komutanları; Atatürk ve Türk Milleti adına hareket ettikleri yalanını ileri süren isyancılar tarafından “kalleşçe” tutuklanmıştır.
 
Ancak!.. Bu gün, bu cihetle Silivri davalarını eleştirenler bilmelidir ki:
27 Mayıs günü ordumuzda 260 general görev yapıyordu. Bu generallerin 235’i, hain isyancılar tarafından emekli edilmiş; ayrıca çoğunluğu albay, yarbay ve diğer kademelerden olan 13 Bin subay Maarif Bakanlığı (MEB) emrine verilmiş; 5 Bin subay, (tazminatları ABD tarafından ödenerek) ordudan uzaklaştırılmıştır. Sonuçta: Generaller dâhil, Türk Ordusu’nun tasfiye sürecinde 235 + 13 000 + 5 000 = 18.235 Subay, Üst Subay ve General ile 1936 askeri öğrenci olmak üzere: 18.235 + 1.936 = 20.171 askerin Milli Ordu ile ilişiği kesilerek, menfur bir temizlik ve tasfiye hareketi ile; Şerefli Türk Ordusu dumura uğratılmak istenmiştir...
** 

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank