content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

31 Mar

Şirket Ortağının SSK (4/1-A)dan Emekli Olmasında

Şirket Ortağının  SSK (4/1-A)dan  Emekli Olmasında Bağkur (4/1-B)Problemi

01/10/2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında( Bağ-Kurlu) sigortalı oldukları halde, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden bu Kanunun 4/1-(a) bendine tabi prim ödemesi olanların( SSK’lı) sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilecektir.

Yani, şirket ortağı oldukları halde kendi işyerlerinden 4/1-(a) SSK sigortalısı olarak bildirimleri yapılanların, bu nitelikteki sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar(çıkış, ayrılma vb), aynı şekilde 4/1(a)SSK sigortalısı gibi bildirilmeye devam edilebilecektir.

6111 sayılı Torba Yasa ile yapılan değişiklikle, sigortalının 4/1(a)SSK , 4/1(b)Bağ-Kur ve 4/1(c)Emekli Sandığı kapsamında sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çakışması halinde, öncelikle 4/1-(c) kapsamında sigortalı sayılması korunuyor. Ancak ücretli olarak SSK kapsamında ve kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışması veya şirket ortaklığı nedeniyle 4/1(b)Bağ-Kur kapsamında sigortalılık hallerinin çakışması halinde, önce başlayan sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/1(a)SSK statüsünde sigortalı sayılmalarına imkan sağlanıyor.

Şirket ortağı, İşyerini veya ortaklık hisselerini bir başkasına devretmeye gerek kalmadan, ortağı olmadıkları bir başka işyerinde ücretli çalışarak 4/1(a)SSK statüsünde sigortalı olabilecekler.

 Ancak oluşacak özel durumlar da ne olacak ?örneğin  Şirket ortağı 4/1(a) lı iken yani SSK’ lı iken,emekliliğe başvurdu,emeklilik nedeniyle  işyerinden çıkışını yaptırdı,üç gün sonrada emeklilik tahsis talebi ile sgk merkezine müracat etti,ne olacak?Devam eden ortaklığı nedeniyle,kanun gereği  4/1-(a)SSK dan çıktığı gün itibariyle re’sen 4/1(b) li yani bağkurlu!

Tahsis talep tarihi itibariyle,ticari faaliyetine devam eden sigortalılardan,tahsis talep tarihi itibariyle 4/1-(b) kapsamında hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunduğu tespit edilenlerin,prim borcu ödenmek kaydıyla aylıkları,aylık başlangıç tarihi itibariyle geçerli sayılacak ve aylıklar başlangıç tarihi değiştirilmeden ödenmeye devam edilecektir.Ancak 4/1(b) kapsamındaki hizmetler tahsis talep tarihine kadar zorunlu,tahsis talep tarihinden sonra da sosyal güvenlik destek primine tabi hizmet olarak kabul edilecektir.

Örneğin:1/11/2009 tarihi itibariyle 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı başlayan 12/03/2011 tarihinde tahsis talebinde bulunduğu tarihte ticari faaliyetine devam edeceğini beyan eden sigortalının tahsis talep tarihinde 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığına ilişkin prim borcunun bulunduğu aylık bağlama işlemlerinin tamamlandığı tarihten sonra 30/08/2011 tarihinde anlaşılmıştır.Bu durumda,sigortalının eksik ödenen prim tutarları ilgiliye tebliğ edilerek 1 ay içerisinde ödenmesi  istenecek,sigortalının 1 aylık süre içinde prim borcunu ödememesi halinde aylığı durdurulacaktır.Prim borcunun ödenmesi durumunda söz konusu hizmet süreleri dikkate alınarak yine tashih talep tarihi olan 12/03/2011 tarihi itibariyle aylık yeniden hesaplanacak ve aylık başlangıç tarihi değiştirilmeyecektir.

 4/1(a) yani SSK dan emekli olan ve ortaklığı devam eden şirket ortağının emekli maaşından % 15 kesinti yapılması ile ilgili prosedürden de yine hizmet akdi ile şirket de çalışacağı ve şirketin ödeyeceği

SGDP primleri ile maaşını düşürmeden de tahsis talebinde bulunan  şirket ortaklığına devam edebilecektir.

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank