'Ufuk ÖZDEMİR (Dr.)' tarafindan gonderilmis yazilar.

28 Ara

Türkiye de Zindanda Özgürlük!

 NSAN ÖZGÜR DOĞAR,ANCAK BUGÜN HERYERDE ZİNCİRE VURULMUŞ DURUMDADIR.KİMİSİ KENDİNİ BAŞKALARININ EFENDİSİ SANIR,OYSA ONLARDAN DAHA ÇOK KÖLEDİR.NASIL DOĞMUŞTUR BU DEĞİŞİM?  EVET İNSANOĞLU ÖZGÜR DOĞMAKTA,AMA ÖMRÜNÜ

21 Ara

Cami Yaptırma Derneklerine Yapılan Ödemeler Gidere Yazılırmı?

Bağış ve yardımlar esas itibariyle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve ileri teknoloji bentlerinde, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89.Maddesinin birinci fıkrasının 4, 5, 6, 7, 8 ve 10. bentleri ile 40.Maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendinde

01 Nis

Muhasebe Mesleğinin Psikolojisi

Meslektaşlarımın, yaşamı boyunca bastırmış bulunduğu ve durmadan yeni gereçlerle yeniden doğan kişisel bilinçdışının tersine, ortak bilinçdışı, baştanbaşa insan türüne özgü öğelerden oluşmaktadır.

31 Mar

Şirket Ortağının SSK (4/1-A)dan Emekli Olmasında

Şirket Ortağının  SSK (4/1-A)dan  Emekli Olmasında Bağkur (4/1-B)Problemi 01/10/2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında( Bağ-Kurlu) sigortalı oldukları halde, kendilerine ait veya ortak oldukları

26 Mar

Mahkeme Kararı İle İcradan Ödenen İşçi Alacakları

Mahkeme Kararı İle İcradan Ödenen İşçi Alacakları ve Muhasebe Kayıtları Mahkeme kararı ile işçi lehine hükmedilen, kıdem, ihbar tazminatı, ücretli izin, fazla çalışma, ulusal bayram, genel

25 Mar

Antrepo Rejimi ,Antrepoda Malın el Değiştirmesi,

Antrepo Rejimi, Antrepoda Malın el Değiştirmesi, KDV  Problemi! -İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın,

24 Mar

Gelir Vergisi Beyanında,Matraha Ücret de Dahilse

Gelir Vergisi Beyanında,Matraha Ücret de  Dahilse Oluşan Gelir Vergisi Adilmi? 2011 YILI İLE İLGİLİ  7 GELİR UNSURUNDAN İSTİSNA HADLERİ GEÇEN GELİRLERİN 25.03.2012 TARİHİNE KADAR BEYANI GEREKMEKTEDİR,

23 Mar

Yurt İçi Teslimler İle İhraç Kayıtlı Kur Farklarında KDV

Yurt İçi Teslimler İle İhraç Kayıtlı Teslimlerde Satıcı Lehine Oluşan Kur Farklarında KDV KDV Kanununun 26 ncı maddesinde, bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin,

22 Mar

İlluminati Anlayışı ve Beklenen Son

Rönesans döneminde 1 Mayıs 1776'da kurulmuş gizli bir cemiyet,Modern İlluminati; zihin kontrolü uygulayarak, hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek

21 Mar

Kemalist Diktatörlüğün Bir Huyu Var !

Bence “normal” delilik kavramını,ilk kez,aktöre(ethics)adlı yapıtında spinoza dile getirmiştir,TBMM çatısı altında bu milletin bir vekilinin başlıktaki ifadesi başka türlü bilimsel bir şekilde izah edilemez.

08 Nis

Gelecek Umutlarımızda Saklıdır

Umut ile ilgili söyleneceklerden önce, düşünmeyi ele almak istiyorum. İnsanın en önemli meziyetlerinden birisidir düşünmek, aklın göstergesidir, maalesef bilinçli,

21 Mar

Egemen Güçlerin Savaş Psikolojisi

Bazıları insanların kuzu, bazıları da kurt olduğuna inanır, hatta daha ileri giderek kendi görüşlerini destekleyecek uygun kanıtlarda bulabilirler.

20 Mar

Geçici İhracat Rejiminde Kdv…

Geçici İhracat Rejiminde Kdv Açısından İhraç Kayıtlı Teslim Mümkün mü? 1 sıra nolu Gümrük genel tebliğinde, geçici olarak ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ve uygulamaya açıklık getirilmiştir.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank