content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

25 Nis

Irak Türklerinin Siyasi Yüce Tarihi ve Düşmanlar

Irak Türkleri Yüce bir tarihe sahip olarak büyük bir millet sayılarak günümüze kadar efendi, hoşgörülüğü, elçek gönüllü, töreli, omurlu, aydın bir millet olarak her kese saygı, sevgi göstererek, iyilik göstererek her kesin yanında durarak yardım eden bir millettir.
kerkuk-251x200Irak Türkleri Irak’ta her kesle kardeşçe, barış, sevgi içinde yaşamayı isteyerek ama karşı taraf her zaman onlara her türlü acıları yaşatmaya çalışmaktadırlar, tarih boyunca hep işkence, soykırım, katliam baskıyla yaşadılar ve yaşamaktadırlar.
Türkler Kendi yurtlarında, topraklarında e özgürlük içinde yaşamayı hayal ve umut ederek hep özlemle, hasretle, yaşam haklarını almayarak acılarla yandılar, kavruldular, Halbuki Irak ve dünya Türklerinin gönlünde, içinde kinli kıyıcı, iki yüzlü ve başkalarının hesabına yaşayan kişiler bulunmamaktadır.
Ve her zaman olduğu gibi Türklerin gözü hiçbir kimsenin yerinde toprağında yoktur kendi yerlerinden başka.
Irak Türk milleti gerçek ve asıl tarih boyu Iraklıdırlar ve Irak devletinin kuruluşundan öncede bu topraklarda yaşamışlardır.
Ve her zaman birleşik ve doğrudan bir demokrasi bir Irak umut ediyorlar,
Irak içinde insan haklarına, saygı, otorite deyişimi, medeni ve modern, bir şekilde yapılmalıdır, Irak Türk milletine kendi işini idare etmek konusunda söz sahibi olması en önemli haklarındadır.
Türkler bu ülkenin ve bu toprak vatanın bir parçası olmak istiyorlar, çünkü bu topraklar ata, babalarının topraklarıdır, diğer Iraklı milletler gibi kendiişlerini topraklarını, yerlerini, Türkmenelini kendileri yönetmek istiyorlar, kendileri savunmak istiyorlar.
Ayrıca Irak Türkleri şimdiye kadar uygulanmayan düzenli temiz uygun bir Nüfus sayımının ve seçimin yapılmasını bu sayımın, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Avrupa İnsan hakları gözlemcileri tarafından denetlenmesini istiyorlar, daha sonra Iraklılar, siyasi ve ekonomik, geleceklerini belirlemek için genel bir oylama yapmalıdırlar.
Bu oylama uluslar arası prensiplere uygun olarak, Avrupa BM aracıyla yapılmalıdır.
Yabancı güçlerin iç yönetime taşmaları gerekir, Bu doğrultuda devletin bilimsel planlamaya dayanılarak maddi ve manevi, değerlerden faydalanarak, ülkenin kuzeyinden, güneyine kadar, kalkınmasını söylemek, böylece bölücülük ve ayrımcılık isteklerinde kayıp edilerek etkisiz hale yetirilmesi gerekir.
Büyük Türk milleti Irak toprakları ezelden beri yerleşmişler oldukları kendi topraklarıdır, Sümerlerin aslıda Türk milletinden olduğu kanıtlanarak, Bu gerçeği Tarih ve kitaplar saptamaktadır.
Bunun yanında Kerkük, Musul, Erbil, Diyala ve Vasit öteki yerlerimizde, toprak köy, ilçelerimizde hep Türk’tür ve Türk kalacaktır.
Mezopotamya topraklardan kurulan medeniyetler 5000 yıl M. Önceye dayanan ve Sümerleri Türkmenleri temsil eden bir bu medeniyetlerdir.
Türkler Irak’ın her yerinde, birçok devlet ve İmparatorluklar kurmuşlardır, onlardan Selçuklular Erbil ve Musul Ata bayları, Kerkük’te Kıpçak Amirliği ve İlhanlar, Celaliler, kara koyunun, Ak koyun devletleri ve en son Osmanlı imparatorluğudur.
Bu devletlerin sınırı Asya, Avrupa ve Afrika’ya kadar uzanıyordu,
Böylece Irak Türk milleti Türkçülük kimliğine sonsuza kadar gurur duyar, Onu kanıyla canıyla kuruyacaktır.
Türkler Irak’ta tüm insanları seven bir millet olarak her zaman sevgi, saygıyla her kese yaklaşmaktadır,
Uzun yıllardan beri kanlarıyla, canlarıyla Irak Türklerinin siyasi mücadelesi ve kurban ettiği binlerce şehitlerin bulunması özelikle Osmanlı devletinin Irak’tan çekilmesinden sonra (Lozan’da 1920 – 1923) bunun göstergesidir.
Milli ayaklanmalarda ve hareketlerde birçok Türkmen katliam veya idam edilerek şehit edildiler bu katliam soykırımlardan.
1-Kaça kaç Telafer Türklerine uygulanan İngilizler tarafından katliam.
2-Lifi katliamı: İngiliz işgal güçleri tarafından 1934’te gerçekleştirilen bir katliamdır.
3-Gâvur bağı katliamı: Kerkük’te 1924 ‘de İngilizler ve komünistler tarafından gerçekleşti
4-Kerkük katliamı: komünist ve Kürtler Ermeniler tarafından 14.17.1959 tarihinde gerçekleşti.
5-ALTUNKÖPRÜ Türkmen katliamı 28 Mart 1991 yılında: 8- 7 yaşlarda çocuklar 70 – 80 yaşında yaşlılara ve kadın, hasta, sakat insanlar, Saddam’ın özel korumaları tarafından yüzlerce Türkmen kurşuna dizilerek şehit edildi bu katliamda Kürtlerinde Barzani ile Talabani’nin planlarından biridir.
6-Tuzhurmatu katliamı: Onlarca Türkmen 1991 yılında şehit edildi.
7-Beşir köyü katliamı: birçok yaşlı, çocuk, baba, anne ve hatta bir ailede 4 kişi milli Türkmen dini inançlarından dolayı şehit oldular.
8-Tisin katliamı: Tisin mahallesi Kerkük şehrine bağlı bir köy idi, önceleri daha sonradan Kerkük’ün mahallelerinden biri oldu, Diktatör Saddam’ın emri ile eski Tisin mahallesi yıkılarak, evleri yakılarak ve içinde bulunan Türklerin birçoğu her evden iki üç, dört kişi idam edilerek birçoğu Hapishaneye atıldılar birçoğu ise başka yerlere bir tek inancından ve haklı mücadelesini yapma suçundan zorla göç edildi.
9-Bunun yanında birçok Türkmen şehirlerine Türkmenler şehit edildi bunlardan Telafer, Selami’ye, Reşadiye, kümbetler, Hanekın, Mendili, Şirin han, Kara yatak, Musul, Karatepe, Erbil ve diğer şehirlerde.
10-Tazehurmatu katliamı 25 Mart 1991.
11- Tuzhurmatu katliamı 22 Ekim Ağustos 2003 peşmergeler tarafından.
12- Kerkük katliamı 32 Ekim Ağustos 2003 peşmerge tarafından barışçı gösterişte sivillere kurşun açılarak birçok Türkler şehit olarak ve yaralanmıştır.
13- Yengice Türkmen köyü katliamı 14 Mart 2006 tarihinde Kürt Peşmergeler tarafından uygulanmıştır.
14- Kara tepe katliamı çok sayıda öğrenciler kurşuna dizilmiştir.
15- Telafer katliamı günümüze kadar devam ederek binlerce yaralı, şehitler vererek çok Türkmenler kaybolarak hapishanelere atılmıştır.
Bu katliam Kürtler ve Amerika güçleri tarafından uygulanarak yapılmıştır.
Ayrıca yüzlerce Türkmen eski cellât döneminde, haksız yere idam edildi ve onlarca köy ve Türk kasaba şehirleri, yıkılarak, yakılarak yandırarak ve yok edilmeye maruz kalmıştır.
Kuzey Irak’ta 36, hat yukarısı güvenlik bölgeye ilan edilerek, Birleşmiş milletler şemsiyesi altında Türkiye, İngiltere, ve ABD tarafından bu bölgede yaşayan insanlara barış ve güven getirildi.
Bu hat dışında kalan Türkler ise, Saddam rejimi güçleri tarafından, zülüm, idam, işkence ve toplu katliamlara maruz kalmışlardır.
Bunun yanında güvenlik bölgede yaşayan Türkler Kürt partileri ve çeteleri tarafından, her türlü terör, baskı katil, öldürme, korkutma ve siyasi, insani dairelerine saldırı gibi hareketlere maruz kaldılar ve kalmaktadırlar.
Türkler bu kadar zülüm işkence, zorla güç ve zindana atılmak, idamlara rağmen, Türkçülüklerine ve kalpları, gözbebekleri, kutsal yerleri Kerkük’e ve diğer Türk şehirlerine canla, kanla kurban durdular.
Çünkü Kerkük Türk milletinin bir parçasıdır, halada Iraklılar ülkenin siyasi hayatında kendilerine yanlış zorlarda bulmuşlardır.
Tabii düşman katiller ve zalimler, Türk ve tarihi, kültürünü insanları öldürmekle Türkleri Kerkük’te yok etmek için her bir yolu denemektedirler.
Ayni politikayı diğer Türk şehirlerinde uygulamaktadırlar örnek, Erbil, Musul ve diğer bölgelerde.
Iraklı otoriteler 1930‘den itibaren Türk şehirlerinin, nüfus ve milli tabiiyeti değiştirmek istediler, Böylece yeni bir nüfus dağılımına ulaşmak ve Türkleri varlığına ve nüfus, yapısına asıl olan Kültürünü zedelemek istediler.
Türkmenler Kerkük’ün geleceği ile ilgili demokrasi ve barışçı yollara başvurmakla iyi ve başarılı yöntemleri uygunlaşmasını temenni ediyorlar.
Ayrıca problemlerin çözülmesi önünde bulunan engellerin ve zorlukların giderilmesini amaçlıyorlar.
Bizler siyasi şartlar ne olursa olsun kendimize, milletimize, kültürümüze güvendiğimiz gibi ümidimize, İrademize ve parlak geleceğimize de güveniyoruz.
Yurdumuzu, tarihimizi, tüm gelenek, görenek, kültürümüzü koruyacağız canımızla.
Tüm düşmanlar, kıyıcı yabancı hükümdarların üzücü, yakıcı, yok edici vahşi davranışlarının üstünden geleceğiz.
Kerkük şehri Irak Türklerinin gönlü, gözbebeği, simgesi varlığı olarak, damarlarına atacak kanıdır, Türk dünyasının bir canıdır, kimliğidir bir Türk şehri olarak Türk kalacaktır.
Baba gür, gür ateşi, Türkmenlerin hissi ve esin Türklük kaynağı olarak bir sembol diye ışık müjde umutlar yarınlardan, geleceğimize
Taşacaktır.
Birleşmiş milletlerin kuzey Irak’ta yaşayan milletleri koruma amacıyla ilan ettiği güvenlik bölgesinde, Türkmen milliyetçileri, aydın insanlarımız siyasi mücadelesini göstererek 24 Nisan 1995 tarihinde Irak Türkmen Cephesi kuruldu, onun yanında bir sürü siyasi parti, örgüt ve hareketler, Türkmen kuruluşları Irak’ın içinde, dışında kurulmuştur.
Burada söylenmesi gereken husus Türkmenlerin yaşadığı birçok bölge güvenlik bölgesi dışarıda kalmıştı .
Irak Türkleri Vasit, Aziziye, ve Telaferden, Hanekın, Mendili’yle uzun şeritte yaşamaktadırlar, siyasi sahada olan büyük uluslar arası değişmelere rağmen Türklerin sıkıntıları bu bölgelerde günümüze kadar devam etmekte dır .
Türkler her türlü Araplaştırma zorla göç ettirmek ve milliyet değişme politikaları ile her zaman karşı karşıya kaldı, bunun yanında günümüzde Kürtleşme planlıda her yönüyle uygulanmaktadır.
Irak Anayasaları ve analaşmalar Irak’ta Türk varlığı kabul etmemektedir, gününde uygulanan taslakta, Türkmenlerin genel olarak hiçbir haklarına yer vermeden, üçüncü unsur olduklarına bile yer vermemektedir, Saddam rejimi gibi bugün demokrasi söylenen yeni Irak.
Türklerin Irak’ta kurdukları devlet ve Atabekler, medeniyetlerin, eserlerin bu güne kadar devam etmekle örnek olarak, Selçuklar, Atabeyler,
Kara koyunlar, Ak koyunlar Osmanlı devleti, İlhanlılar, Celaliler devletleri.
Türkmen milletinin mücadelesi 1000 yıldan fazlaya uzanmaktadır, bunun ile tarihte Sümerlerin Türk olduğu da bellidir.
Irak Türk milleti Irak hükümetlerinin uyguladığı kimlik, silme ve eritme, yok etme politikalarına hiç bir zaman boyun eğmemiştir.
Türklerin Irak’ın kalkınması, gelişmesi, serbest ve demokrasileşmesin yönünde, büyük çabalar göstermişler, Her zaman fedakârlık yapmışlardır, özellikle Irak’ın geleceği ve güvenliği tehlikede olduğu anlarda, ayrıca ülkenin tarih boyunca kalkınmasında, ekonomisinde kültüründe, siyasetinde büyük rolleri vardır.
Irak Türklerinin düşmanlarının, Türk milletine karşı, her türlü işkence zülüm katliam idamlar, tutuklamalar gibi Anayasada Türklerin varlığını yok saymak gibi insanlık dışı hareketlerde bulunmuşlardır,
Bu davranışlar ne krallık, nede Cumhuriyet döneminde durmadı, değişmemiştir.
Buna rağmen Irak Türkler kimliklerini koruyarak, barışçı mücadeleyi tercih ederek, tarihine, diline, ve milli kimliğine, gösterilerde yazılarda savunmuştur, makaleler yazarak, Türklerin medeniyetini, kültürünü ve yüce tarihini, tüm Irak halkına, dünyaya beyan etmiştir.
Biz Irak Türkleri Kürtlerin Federasyon, devlet kurma, Kerkük Türk şehrine karşı politikasına, konusuna karşı olduğumuz gibi, baskı, engeller, her türlü zulümler devam etmektedir, bunun yanında Türklere karşı, iyi davranmayan, Amerika, Kürtlerin, tüm istek arzularını, iyicesine, uygulamakla yerine getirmektedir.
Artık bizlerin tek sahibi yardımcısı yalnızca Türkiye’dir.
Durumlar her gün karışmaktadır, Kerkük Türk şehri, bu günde bir istenilmeyen Kürt Federasyonundan, devletinden konulaşarak, Birçok Türk topaklarını içine alarak, Türk hakların yemektedirler, insan hakları karşında ihlal etmektedirler, bizler Irak Türkleri, Kürtlerin Federasyonuna karşı Türkmeneli Federasyonu Telaferde Adana köy, Aziziye Vasit vilayetine kadar uzan bir Türkmeneli Federasyonu gerçekleştirmekle ona bağlı akıncılar silahlı güçleri bir an önce kurmalıyız, buna bağlılıkla Irak toprak birliğini savunarak, var gücümüzle haklarımızı yok sayanlara karşı canımızla Türklük birliğimizle ölene tek durmalıyız ana yasel haklarımız savunmalıyız, verilmeyen haklarımızı silaha sarılarak zorlukla, gücümüzle kanımızla, canımızla almalıyız.

Etiketler : , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank