content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

02 Kas

Destekler ( II )

Destekler konumuzun ikinci bölümündeyiz. TÜBİTAK girişimcilerimize destek sağlayan bir diğer destek kuruluşumuzdur. TÜBİTAK destek kalemleri çeşitli programlar ile sağlanmaktadır. ‘1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı’ bu

desteklerden girişimcilere yönelik olanıdır. Girişimcilerin daha çok teknoloji ve yenilik odaklı olan iş fikirlerini desteklemektedir. Destek sağlanacak iş fikirlerinde kriter katma değer ve nitelikli istihdam sağlama potansiyelinin yüksek olması esas alınmaktadır. Uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri sağlayacak firmaları desteklemek asıl amaçtır. Girişimcilik eğitimi, teknik, ticari ve idari konular destek kapsamına alınmıştır.

Bir diğer destek kalemimiz  ‘1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’dır. Adından da anlaşılacağı üzere; firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve sanayimizin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe ile destek sağlamaktır.

‘1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’ da Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik desteği kapsamaktadır. Bu destekle KOBİ’lerin verimlilikleri ile beraber katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmektedir. Ülkemizde genellikle büyük firmaların Ar-Ge çalışmaları yaptığını görmekteyiz. Fakat Türkiye’de ki firmaların %98’inin KOBİ olmasına rağmen Ar-Ge çalışmaları beklenenin çok çok altında kalmıştır. Bu programla KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üretici ve sanayiciler için destekleri;  AR-GE Merkezleri,  Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Bölegesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) şeklindedir.

Ar-Ge Merkezi desteğinde firmanın kendi Ar-Ge desteği olmalı ve en az 30 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli bulunması gerekiyor. 5746 Sayılı Kanunda belirtilen şartları sağlayan işletmeler Bakanlıkça Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun görüldüğü takdirde Ar-Ge faaliyetleri için vergisel indirimler, istisnalar ve muafiyetler kazanabiliyorlar.

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri de gene 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun da belirtildiği şekildedir. Teşvik ve desteklerden yararlanmak için en az iki işletme destek ve teşviklerden yararlanmak üzere başvuru yapması gerekiyor.

Ekonomi Bakanlığı desteklerine göz attığımızda karşımıza üç kalemde sağlanan destekler çıkmaktadır. Bunlar; İhracat sektörü, Hizmet sektörü ve Yatırım sektörüne yönelik desteklerdir.

İhracat sektörü destekleri firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlayan ve hazırlık-pazarlama- markalaşma süreçlerini kapsayan destekler olmaktadır.

Hizmet sektörüne yönelik destekler Genel Destekler adı altında ‘Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği’ ve ‘Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Desteği’ şeklindedir.Ayrıca  markalaşmaya ilişkin destek mevzuatı ile de ‘Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği’ sağlanmaktadır.

 

 

 

Kaynakça

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermaye-destegi-programi-bigg

http://www.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=113&catID=305&lng=tr

http://ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=591&lng=tr

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD;jsessionid=5v8gUf3wyzuZSUi_btPQ2tJZ56uLEPr79fkcgegDqHUUK4Ws9Pjr!-1068449018?_adf.ctrl-state=vuyen9c0d_982&_afrLoop=324123216538134&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D324123216538134%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D393b4lbsn_4

 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/hizmetsektorudest?_adf.ctrl-state=vuyen9c0d_1398&_afrLoop=324220084896249&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=393b4lbsn_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D393b4lbsn_1%26_afrLoop%3D324220084896249%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D393b4lbsn_55

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank