'Makbule ALKAN' tarafindan gonderilmis yazilar.

18 Şub

TURQUALİTY

Rekabet koşulları, tüketim kalıplarının, algıların değişmesi arz – talep dengesini kökünden değiştirmiştir. Arzın talebini kendi sınırlarını aşıp sınır ötesi arenalarda oluşturması gereği doğmuştur. Ve bu kaçınılamaz bir noktadadır. Bu da

07 Oca

Girişimcilik Ve SWOT (GZFT) Analizi

SWOT analizi ingilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinden oluşmaktadır. Ve sırası ile güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler anlamlarına gelmektedir. Swot analizi kaynakların daha etkin ve rasyonel kullanılmasına olanak sağlayan bir

15 Ara

Girişimcinin Yol Haritası: İş Planı

İş planı: Girişimcinin kurulu veya kurmayı düşündüğü iş veya işletmesi ile ilgili ulaşmayı istediği hedeflerinin kurgulanmış somut veriler ışığında oluşturduğu yol haritasıdır. Girişimcinin iş kurma ve işini geliştirme süreçlerinde rehber

11 Kas

Girişimciliğin 5N – 1K ‘sı

“Altı dürüst adam çalıştırıyorum; Bildiğim her şeyi bana onlar öğretti.  İsimleri: Ne, Neden, Ne Zaman, Nasıl, Nerede ve Kim”. Rudyard Kipling  Daha çok gazetecilik literatüründe kullanılan 5N 1K tanımı aynı zamanda haberin öğelerini oluşturmaktadır. Peki girişimcilik

08 Kas

Herkes Girişimci Olabilir mi?

Teşbihte hata olmaz, girişimciliğin herkese uygun olup olmadığını örneğimiz üzerinden inceleyelim. Malumunuz ‘Survivor’ adında ülkemizde de yayınlanan ve dünyada elli’den fazla ülkede de yayınlanıyor olan bir yarışma programı var.

05 Kas

Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları

Dünya artıları ve eksileri ile beraber çok güzel bir düzen üzere kurulmuştur. Her şeyin çok iyi görünen bir yüzü olduğu gibi pürüzlerle dolu bir de iç yüzü vardır. Yani çift kutuplu bir hayatın özneleriyiz diyebiliriz. Onun için her ne olursa olsun çok

03 Kas

Destekler ( III )

Destekler ile ilgili konuyu ele alırken kadınlara sağlanan destekleri ele almadan geçmek tabi ki olmaz. O halde şimdi kadınlar için destekler nasıl ve hangi oranlarda sağlanıyor ona bakalım. Kadınların devlet ve özel sektör desteklerin de pozitif ayrımcılığa tabi olduklarını ve

02 Kas

Destekler ( II )

Destekler konumuzun ikinci bölümündeyiz. TÜBİTAK girişimcilerimize destek sağlayan bir diğer destek kuruluşumuzdur. TÜBİTAK destek kalemleri çeşitli programlar ile sağlanmaktadır. ‘1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı’ bu

11 Eki

Destekler (I)

KOBİ dediğimiz küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için hibe, teşvik ve krediler hayati öneme sahip bir konudur. Bir işletmeyi ayakta tutan işletmenin finansal kaynağıdır. Finansal kaynak için verilebilecek en iyi örnek bir evin kolonlarıdır.

09 Eki

Biyolojik- Sosyal ve Kültürel Faktörler Girişimci Olmayı Nasıl Etkiler ?

Girişimcilik özellikleri ilk önce içinde yetiştiği kültürel iklimde şekillenir. Ya da girişimci kişilik özelliklerine sahip kişilerin de aile ve kültürel faktörler sebebiyle girişimcilik potansiyelleri köreltilmektedir. Bu durumu örneklendirecek olursak

06 Eki

Girişimcilikte Kadınların Yeri:Kadın Girişimciliği

Kadın girişimciliği çalışmalarının bazıları, istihdam yetersizliğini de kapsayan dışsal motifler ile bağımsızlık isteğini ve iş ve aile sorumluluklarını dengeleme yeteneğini içeren içsel motifler olmak üzere iki tematik boyutta kadınları girişimciliğe yönlendiren nedenleri açıklamaktadır (Dzisi, 2008 )

05 Eki

İç Girişimcilik

Hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iştir. Bu kişiler yenilik yaratmak için sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu kişiler yaratıcı veya mucit olabilir ancak daima bir fikri ya da düşünceyi kârlı bir gerçeğe dönüştürebilen hayalperestlerdir. Peter Drucker  (1985)

02 Eki

İnovatif Girişimcilik

“Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.” Albert Einstein Dünya hızla değişmekte, dönüşmekte ve her alanda birçok yenilikler yapılmaktadır. Yaşadığımız çağ, hız çağıdır. Artık ürün, hizmet ve her şey bu hız çağının

01 Eki

İnternet Girişimciliği & E – Ticaret

Gelişen teknoloji ile beraber, beklentiler, tüketim algıları ve yaşam şartlarının değişmesi alış-veriş yöntemlerini de değiştirmiştir. Alıcı açısından zaman tasarrufu, ödeme kolaylığı ve zaman kısıtlamasına maruz kalmaksızın

29 Eyl

Girişimciliğin Ekonomik Gelişme Ve İstihdam Açısından Önemi

“Kendi küçük işine sahip olanların sayısı artıkça ülkemiz de daha güvenli bir yer olacaktır. En iyi vatandaşlar, ülkenin gelişmesinde en çok çıkarı olanlardır.” John Hancock Girişim kavramının kökenlerine inildiği zaman görülecektir ki tarihi ilk insanlara kadar uzanmaktadır. İlk çağlarda insanlar avcılık, çiftçilik, hayvancılık ve ticaret gibi faaliyetler ile hayatta kalmanın yollarını bulmaya

28 Eyl

Potansiyel Kendine Güven Faktörünün Girişimciliğe Etkisi

Potansiyel yani insanın özünde cevher olarak bulunan güven faktörü bu kavramın özünü oluşturmaktadır. İnsanın ait olduğu toplum, aile ve arkadaş çevresi insanın içindeki potansiyeli için bir avantaj kaynağı olabildiği gibi, önüne set çeken bir

23 Eyl

Motivatör Olarak Girişimcilik Kendinizi Keşfedin

Kendinizi tanımlamak için yapabileceğiniz en cesur davranış, kim olduğunuzu, neye inandığınızı ve nereye gitmek istediğinizi bilmektir. Sheila Murray Bethel İçinde yaşadığımız dünya; geçmiş zamanlarda yaşayan insanlar, şimdi yaşıyor olan insanlar

21 Eyl

Potansiyel Girişimciler İçin Girişimcilik

Eğer sevdiğin işi yaparsan, hayatın boyunca bir kez bile çalışmış olmazsın. Konfüçyus Girişimcilik en genel tanımıyla bir ticari faaliyet gerçekleştirmek istek ve amacıyla yasal, finansal, örgütsel ve ekonomik özelliklere sahip bir işletme kurmaktır. Girişimci kar elde etmek, ürün ve hizmet üretmek gayesiyle2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank