content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

04 Mar

Dalga Terapisi

Kişisel Gelişimde ve Self Motivasyonda Dalga Terapisi:

Evet. Bir pazar yazısı için ağır bir konu diye düşünebilirsiniz. Haklı olabilirsiniz.

Hayır. Düşündüğünüz gibi değil. Yıllardır okurlarım bilir ki, pazar yazılarımda arada bir iğne batırsam da, genellikle onları daha mutlu ve daha başarılı kılmak için gayret etmişimdir. O nedenle kişisel gelişimde / self motivasyonda veya kendi kendine motivasyonda "dalga terapisi"ni sizinlepaylaşmak istiyorum. Zira bu terapi yöntemi dünyada belirttiğim şekliyle ilk olarak ortaya konulmakta ve kamuoyuna deklare edilmektedir.

Bu alanda literatür araştırması yaptığınızda konuyla ilgili bir sonuç bulamamış olabilirsiniz. Zaten ben de hayatımın varlık nedeni olarak, dünya varolduğu günden bu yana hep kimsenin düşünmediği, kimsenin bakmadığı kimsenin tenezzül edip ilgilenmediği konulara özgün yöntemlerimle eğilmeyi tercih etmişimdir.

Şöyle yordamlamayla bir araştırma yaptığınızda, dalga terapisinin şimdiye kadar iki alanda kullanıldığını görürsünüz. Bunlardan birisi, cihaz ile olan dalga terapisi ki, bu selülit tedavisinde kullanılır. Bu bizim büyük ölçüde ilgi alanımızın dışındadır. İkincisi ise, kısmen ilgi alanımız kapsamında olsa da, kişisel gelişimde ya da self motivasyonda dalga terapisi ile bir ilgisi olmayıp daha çok nörolojik veya nöroşirurjik çözümlemelerde kullanılmaktadır.

Kişisel Gelişimde Dalga Terapisi İçin Gerekli Malzemeler:

Bu terapi için hiç bir malzeme ve para harcamanıza gerek yoktur. Tek yapmanız gereken, ister çok ister az dalgalı bir deniz kenarına (sahile) gitmeniz, ve dalga ile kendiniz arasına makul olan 5.5 insan boyu mesafede konumlanmanızdır. Yani dünya dengesinin de ölçüsü olan altın orana* göre, kendi boy uzunluğunuza göre, boyunuzu altın oranın uzun tarafına sabitlerseniz, siz kısa tarafında olacağınız şekilde altın oranın çizgisinin uzun tarafını iki adam boyu kabul edersek, yaklaşık olarak kendi boyunuza göre, 5.5 insan boyu mesafede konumlanmalısınız. Dalga çok ise ve bu mesafeye kadar denizin suyundan ıslanma ihtimaliniz varsa, yine altın oranı korumanız kaydıyla (altın dikdörtgene göre, iki insan boyu yükseklikte bir yerde konumlanmalısınız. Fiili dalga bitim sınırı ile sizin aranızdaki mesafe dalga ile olan etkileşiminizin maksimum olması açısından önemlidir.

Son olarak yaklaşık yarım saat olası oturma sürenize göre, oturacağınız yer, rahat ve üşümeyeceğiniz bir zemin veya oturak veya yaygı yoksa bile dış giysi olmalıdır. Burada önemli olan, ilk olarak dalga ile mesafenin iyi ayarlanması, ikinci olarak oturacağınız yerin yarım saatlik süre boyunca sizi rahatsız etmeyecek bir yer olması, üçüncü olarak sizi terapiden alıkoyacak veya terapinizi bölecek eksi dışsallığın olmaması. Bu nedenle, dalga terapisi için sahile yalnız gitmeniz veya bir kaç arkadaşınızla gidecekseniz eğer, onların da bireysel terapi yapacak olması konsantrasyonunuzu bölecek bir dışsallık oluşmaması açısından önemlidir. Son olarak, cep telefonunuzu mutlak surette terapi boyunca tam olarak kapatmanız gerekecektir. Telefonunuzu titreşime almanız, terapi manyetizmasını bozacaktır.

Koşullanma Ön Hazırlığı:

Dalga terapisi için önce kendinizi koşullandırmalısınız. Bunun için mutlak surette oturduğunuz yer rahat olmalı, vücut iskelet yapınız mutlak surette oturma vaziyetinde olmalı, mümkünse ayaklar aşağı salınmış değil, bağdaş kurma pozisyonunda olmalısınız. Ellerin konumu farketmez ama tercihen parmak uçları deniz dalgasına bakıyor olması gereklidir. İklim kış ise, kıyafetiniz sizi soğuktan koruyacak kadar kalın, iklim yaz ise, yarım saat boyunca sıcaktan rahatsız olmayacak kadar üzerinizin ince olması gerekir. Kısaca, yarım saat boyunca rahatsız olmamanız gereklidir.

Koşullanma İçin Zihin Hazırlığı:

Koşullanma için önce beyninizi düşünün. Beyninizin sağ ve sol yarım küresini kendi kendinize optimize etmelisiniz. Sağ yarım kürede üreteceğiniz dalga yüksekliğiniz fazla olursa daha fazla stres ve aneksiyete durumu ortaya çıkacaktır. Sol yarım kürede üreteceğiniz beyin dalgası da kalıcı bir etki bırakmayacaktır. Bunun için beyninizin her iki yarım küresinde başlangıcı sağ yarım küre olarak açacaksınız. Sonra buradaki dalgaları sol yarım küre ile koordineli olarak açacaksınız.

Koşullanma ve Dalga İle Etkileşim:

Sıra koşullanma evresine geldi. Dalga tam sizin önünüzde olmalı ve başınızı çevirererk değil doğrudan düz olarak dalgayı görmelisiniz.

UYGULAMA:

Uygulama Öncesi Varsayımlar:

1. Dalgalar peş peşedir, her dalga yaşamda ayrı olayı  temsil eder.

2. Her dalganın özelliği bir önceki dalganın özelliğinden farklı olduğu gibi,  her birey için her dalga ayrı olayları yansıtır.

3. Her an denizde uzun veya kısa, büyük ya da küçük mutlaka dalga olduğu gibi, her bireyin yaşamında uzun veya kısa büyük veya küçük olaylar kaçınılmazdır.

4. Denizin dalga sıklığı, büyüklüğü, uzunluğu mevsime ve günün saatlerine ve de gelgit olaylarına göre değiştiği gibi, insanların hayatlarında da olayların etkisi, büyüklüğü, süresi insanların karaterine göre farkıldır ve farklı etkilere sahiptir.

5. Dalga yüksekliğinin ve kırılma noktasından itibaren ilk şokta su yüzeyi alabora olduğu gibi, insan yaşamında da olayın şokunda herşeyin altüst olması olağandır. Bu nedenle dalganın hareketi, uzun dönemde suyun kimyasında fiziksel görünümün dışında bir etkiye sahip değildir. İnsanların yaşamında da varolagelen olaylar, insanların karakterinde veya genetik yapısında uzun süreli bazı değişiklikler olsa da kalıcı etkiye sahip değillerdir.

6. Dalgaların yönü hep aynıdır, her dalga kıyıdaki mikro kıvrımlara duyarsız olsa da, sahile paralel uzanır. İnsan yaşamında da istisnaları olsa da, esas olarak geçmişteki olaylar gelecekteki olayları etkileyecektir. Bu açıdan kalıcı çözümleme için sadece bu günün verileri yetersizdir.

Terapinin Fiili Uygulaması:

1. Bakışınızla önce ufuk çizgisinden kıyıya doğru yavaş yavaş dalgaya yaklaşacak şekilde ilerleyin. Bu yolculuk ufuk çizgisinden dalga kırımlarına kadar yaklaşık en az 120 saniye sürmelidir. Bu süre boyunca, denizin düzgün yerlerine koşullanarak, doğanın dengesini ve sukuneti düşünün. Olayların çözümlemesine olağan dönemden itibaren başlayın.

2. İlk iki dakika sonrası dalga kırım çizgisine bakmaya başlıyorsunuz. Ve bu anda evrende var olan, YİN ve YANG ı düşünüyorsunuz. Yin Yang, ateş toprak, kara deniz, sıcak soğuk, iyilik kötülük, doğru yanlış vb. birbirine zıt olan varlıkların dünya dengesini sağladığına ilişkin Çin düşünce sistemidir. Her şey zıddıyla bilinir öngörüsü ve inancına göre, karmaşıkların veya sorunların hayatın olağan olguları olduğunu düşünün.

3. Dalgaya gözünüzü odakladığınızda, dalganın oluşmaya başladığı çizgiden en üst seviyeye kadar beyninizin sağ yarım küresi ile izleyin. Dalganın kırım sorası çizgisi ve köpüklerinin serimine kadarki bölgeyi beyninizin sol yarım küresi ile izleyin. Bu sizin elinizde değil zannetmeyin. Siz dediğim noktaları dediğim gibi beynizin ilgili yarım küresiyle düşünmeye çalışın yeterlidir. Beyin zaten otomatik olarak algı ayrımını yapacaktır.

Beyninizin sağ yarım küresi aksiyonu, sol yarım küresi onun sonuçlarını ve yatıştırma evresini izleyecektir.

4. Siz her bir sorununuzu çözmek veya çözümlemek için ayrı bir dalga izlemelisiniz. Her bir olaya ilişkin sürecin ufuk çizgisinden başlayıp, dalga bölgesine ve dalga üst sınırına en son aşama da kırım ve enerji yoğunlaşması ile kırım sonrası serilmeye kadarki yeri veya alanı kapsadığı unutulmamalıdır.

Bu izleme süreci size yaşamınızda ne kadar eksi dışsallık, (yaşamda sizi olumsuz etkileyecek neler ise onlar) varsa her biri için tekrar edilmelidir. Ve yarım saat boyunca sizi en fazla olumsuz etkilemekte olanlardan başlamak üzere bu faktörlere karşı belirtilen varsayımları dikkate alarak kendi çözümünüzü kendiniz üreteceksiniz.

Her bir eksi dışsallık için ufuk çizgisinden itibaren dalganın serilme (boşalma sürecine kadar şu düşün zinciri takip edilir:

5. Ufuk çizgisi, olayların başlama çizgisidir. Çizgiden itibaren düzlük ve dinginlik, gelişme evresindeki önce farkedilmeyen sonra yavaş yavaş farkedilecek olay veya olgulardır.

6. Dalgaların ilk oluşma çizgisi, olayların başlangıcındaki alt olay parçalarını, bu noktadan dalgaların kıvrımı anındaki en yüksek çizgi ise, olayların gelişim anının alabileceği boyut, kıvrılma anı, olaylardaki bardağı taşıran son noktanın hassasiyetini, kıvrılma anından itibaren ilk sarsıntıdan serilme başlangcına kadarki süreç ise, şok sürecinin boyutlarını, serilme anından itibaren, olayların sukunete erme/kavuşma sürecini temsil eder.

7. Kişisel hayatımızda veya iş hayatımızda bütün olarak her bir dalga ve süreci defalarca varolagelmekte ve asıl yaşam başarı ve hayattaki motivasyonda önemli olan, dalganın kaynağından kıvrılma anındaki ve ilk şok sürecine kadar geçen zaman diliminin iyi yönetilmesidir. Her bir olay, dalganın doğallığı gibi, bir sürece tabi olduğunu evrenin ve insanların bir yaşı olduğu gibi, olayların da zaman diliminde bir süreç ve ömrü olduğunu göstermektedir.

Bu birbirini takip eden süreçlerin birbiriyle başarılı olarak ilintilendirip sıralamayı yapabilmek, hayattaki eksi dışsallıkları artı dışsallığa dönüştürebilmemizin kapısını açacaktır.

Sevgili pazarcı dostlar, bu pazar da sizlere bizzatihi kendi yöntemim olan, kendi kendine motivasyonda bilfiil uyguladığım ve her zaman çok iyi sonuçlar aldığım dalga terapisini paylaşmış oldum. Self motivasyonda dalga terapisinin tüm hakları Ahmet Fidan'a aittir. İzinsiz olarak kaynak belirtilmeksizin hiç bir şekilde kısmen veya tamamen kullanılamaz.

*Altın Oran: Dünyadaki canlı cansız bütün varlık ve düzenlerin bütün parça ilişkisinde geometrik/fiziksel açıdan en ideal ölçü/oran  birimidir. Platona göre, kozmik fiziğin anahtarı olan altın oran, yıldız şeklinden salyangozun spiraline, bal peteğinden pramide, klasik Osmanlı ve Roma mimarisindeki yapı ölçülerinden insan yüzünden dünya üzerindeki kabe-i muazzama'nın yerleşimine kadarki çoğu alanda varolan ölçüdür. Bu ölçü öyle bir ölçüdür ki, doğru öyle bir noktadan bölünmelidir ki; küçük parçanın büyük parçaya oranı, büyük parçanın  bütün doğruya oranına eşit olsun. Bu altın oran, evrenin yaradılışında varken insanlar tarafından ne zaman keşfedildiği bilinmemektedir.

Pazar kahveniz köpüklü, çözümlemeleriniz başarılı ve köklü olsun. Kalın haftaya dek sağlıcakla.

Not:

Bu yazı, https://www.bilgiagi.net, www.timeturk.com, http://www.bilgievreni.com, http://www.kamudanhaber.com, http://www.siyasalforum.org, http://www.gazetecanik.com, http://www.gercekgazete.web.tr, ile, Gazete Canik, Gerçek, vb. kağıt bası gazetelerde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler : , , , , , , , , , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank