content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

01 Tem

Asgari Geçim İndirimi Nedir?Maaşa Kaç TL Eklenir?

2014 yılı AGİ Miktarı ve Eş ve Çocuklar İçin Maaşlara Eklenecek Miktarlar.
Asgari Geçim İndirimi(AGİ), 16 yaşından büyük olan çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Yani kazanılan gelirin bir kısmının istisnaya tabi tutulmasıdır. AGİ her yıl hesaplanarak güncellenen bir değerdir.

Asgari Geçim İndirimi hesaplamalarında asgari ücretin yıllık brüt tutarı, işçinin medeni durumu ve çocuk sayısı dikkate alınarak belirlenir.
İşçinin kendisi için %50
Çalışmayan ve herhangi bir gelir elde etmeyen eş için %10
Çocukların her biri için ilk iki çocuk % 7,5 diğerleri için ise % 5
Şeklinde hesaplanmaktadır. Burada çocuklardan anlaşılması gereken durum ise;
· Mükellefle birlikte oturan,
· Mükellef tarafından bakılan(nafaka verilen, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle oturanlar dahil)
18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olan çocukları ifade ettiğidir.
Asgari Geçim İndirimden Kimler Yararlanır?
1-Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler(Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler)
2-Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
3-Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler(Örneğin kurumların yönetiminde görevli olanlar).
Asgari Geçim İndirimi Maaşıma Kaç TL Uygulanacak?
Eşim Çalışıyor AGİ Hesaplamamda Eş Durumundan Yararlanabiliyor Muyum?
Asgari Geçim İndirimi hesaplamalarında kişilerin eş durumlarının dikkate alınmasında Sadece aktif ücretli olarak çalışan eş, çalışan eş statüsündedir. Örneğin eşiniz serbest avukat ya da serbest doktor olarak çalışıyorsa bu eş, asgari geçim indirimin hesabında çalışmayan eş olarak dikkate alınacaktır. Örneğin eşiniz ücretli olarak devlet hastanesinde çalışıyorsa bu çalışan eş statüsünde dikkate alınacaktır.
Eşlerin her ikisinin de ücretli olması durumunda asgari geçim indirimi uygulamasında çocukları hangi eş bildirecektir?
Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edilecektir.
Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz?
Asgari geçim indiriminden;
• Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı
Bunlar;
a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler.
c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.
d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.
e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
• Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)
• Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank