content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

27 Haz

Alevîler Bizim Canımız

Gezi Olayları komplosunun içine 'Alevî Canlarımız'ın da çekilmek istendiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Bu konuda dış çevrelerin Lozan'dan bu yana devam eden kötü niyetlerini çok iyi biliyoruz. Ayrıca, Alevî oylarını cepte keklik sayan CHP'nin politik istismarı hep Alevî canlarımızı hedef almıştır.
Hiç şüphesiz Alevî kardeşlerimiz, istedikleri partiyi desteklemekte ve istediklerine oy vermekte serbesttirler.
Onların siyasî tercihlerine daima saygılıyız. Ayrıca, 1950 seçimlerinde DP'yi desteklemeleri düşünülecek olursa, Alevî oylarının hiçbir siyasî partinin tekelinde olmadığı ve bu kanaatin Alevî canlarımıza zarar vereceği düşünülmelidir.

***
Alevîlik, İslâmiyetin dışında ayrı bir din değildir. Hep söylendiği gibi ayrı bir mezhep de değildir.
Köklerinde bazı benzerlikler de olsa Alevîlik, Şiîlik'ten tamamen farklıdır. Şiî mezhebinin katı kuralları ile Alevîliğin hiçbir ilgisi yoktur. Alevîlik, bir 'yol', bir 'tarîk'tir.
Bu sebepledir ki Alevîlik, Bektaşi Tarikatı ile birlikte gelişmiştir. Ahmet Yesevî'nin (k.s.) Horasan Erleri'nden Hacı Bektâş-ı Velî Hazretleri, Alevî canlarımızın rehberi olmuştur. Alevî deyişiyle, 'Mürşit' Hz. Muhammed (s.a.v.), 'Pîr' Hz. Ali (k.v.), 'Rehber' ise Hacı Bektaşı Velî (k.s.)'dir. Alevîler, elbette câmiye karşı değildir. Cemevi, câmiye alternatif ola- rak görülmez. Cemevi, bir dergâh gibidir.
Esasen Cem, bir zikirdir. Alevî canlarımız, Cem Ayini'nde Allah, Muhammed, Ali ve ehlibeyti zikrederler.
Hep bir ağızdan 'Allah, Allah' derler. 'Ali bizim Şâhımız, Miraç'taki Muhammed O bizim padişahımız; Lâ ilâhe illallah, Muhammeden Resulullah' diyerek zikrederler.

***
Alevîlerin tamamına yakın kısmı Oğuz Türkü/ Türkmen'dir. Orta Asya'dan getirdiğimiz Türk geleneklerinin yaşatılmasında Alevîlerin büyük katkısı olmuştur. Cem Vakfı Başkanı Prof.
Dr. İzzettin Doğan Alevîliği
, 'Türk kavimlerinin İslâm'ı algılama ve uygulama biçimidir' diye tarif ediyor.
Son 'görüşme süreci'nde, Anayasa'dan 'Türk' ve 'Türk Milleti' ifadelerinin kaldırılması görüşüne karşı çıkınca, beni en fazla Türkmen Alevîleri desteklemiştir.
Onların bu konudaki hassasiyetini ve samimiyetini hiç unutmuyorum.

***
Başbakan Erdoğan ve AK Parti İktidarı, Alevî canlarımızın talepleri konusunda çok uğraştılar; ancak ne yazık ki henüz bir neticeye ulaşılamadı. Bunda, iktidarın ihmali kadar, bazı azınlıktaki Ateist örgütlerin ve Alevîleri babasının malı sayan CHP'lilerin de rolü bulunuyor.
Konunun, Gezi Olaylarını fırsat bilerek bazı Alevî kardeşlerimizin istismarı neticesinde tekrar gündeme getirilmesi talihsizliktir.
Lâkin bu defa kararlı olmak ve bazı mahzurları göze alarak gereğini yapmak lâzımdır.
Bu çerçevede;
Alevî-İslâm anlayışının ders kitaplarına girmesi;
Alevîlerin bir kısmı tarafından ibadethane kabul edilen 'cemevleri'nin yapımında devlet desteği sağlanması;
Alevî-İslâm inanç önderlerinin yetiştirilmesinin ve finansmanlarının sağlanması;
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir Alevî bölümü açılması;
Okullarda sazın müzik âleti olarak öğretilmesi (Bu ayrıca millî kültürümüz bakımından da önemlidir); gerçekleştirilmelidir.
Artık daha fazla gecikmeden 'Alevî canlarımıza' kucak açmanın zamanıdır.

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank