content

04 Ağu

1919 Yılının Gazete Manşet ve Haberleri (V)

1-Yunan (Hestia) Gazetesinin tehdidi: Bütün Türk milletini cezalandıracağız/Gazete: “Ölülerimizin intikamını alacağız. Suçlular, Enver’ler, Talat’lar, değil bütün Türk milletidir” diyor.

Erzurum’da kongre 23 Temmuzda başlıyor/İngiliz Gazetesi Times, “Yunanlılar Menemen’de 100 sivil Türkü katlettiler”/Gazete, Menemen katliamını itiraf ederek, Yunan askerlerinin Kaymakamı öldürerek, yağma yaptıklarını yazıyor.

Atina: “Mustafa Kemal, Cumhuriyeti ilan etti” diyor (14 Temmuz 1919)

2-Damat Ferit Paşa istifa etti. Padişah, milletin itimadını yitirmiş olan eniştesini yeniden Başbakan tayin etti/Hükümetin emri: Kuvayı Milliye yi dağıtınız, Damat Ferid’in istifadan hemen evvel vilayetlere yolladığı tamimde; “Asker ve para toplamaya

cüret edenlerin” cezalandırılacakları da bildirildi (21 Temmuz 1919)

3-Erzurum’da milli kongre dün açıldı/Başkanlığa seçilen Mustafa Kemal Paşa, “Vatanın kurtuluşu yolunda, millet, bütün engelleri kıracak, süpürecek” dedi/Sultanahmet mitingi dün dağıtıldı. Yabancı polis kuvveti Kumandanı General Fuller, mitingin dağıtılması işiyle bizzat meşgul oldu.

Damat Ferit, İngilizlere “Seçimleri önleyin” dide/Yüksek Komiser Amiral Kaltorp’un gizlice ziyaret eden Osmanlı Başbakanı, Mustafa Kemal Paşa ve Erzurum, Sivas kongreleri hakkında ihbarlarda bulundu/Mustafa Kemal’in ilk büyük nutku/Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar ve dünya vaziyeti hakkında geniş izahat veren nutkun tam metni (24 Temmuz 1919)

4-Mustafa Kemal’in tevkifi istendi/İçişleri Bakanlığı, Mustafa Kemal’la birlikte Rauf Bey’in, Demirci efe’nin ve Hacı Şükrü’nün de yakalanarak İstanbul’a gönderilmelerini emretti/Osmanlı Başbakanı Damat Ferit bir toplantıda İngilizlere, yalnız Allahla İngiltere’den ümidi olduğunu söyledi.

Balıkesir kongresi seferberlik ilan etti/Milli düşmanlarımızla sonuna kadar mücadeleye karar verildi/300 çete Yunan’a baskın yaptı/Yunan tebliği, ağır kayba uğradıklarını itiraf ediyor (31 Temmuz 1919)

5-Erzurum kongrasi dün sona erdi. Yurdun kurtuluşu için mücadele başlıyor/İstanbul Hükümetinin aczini açıklayan kongre beyannamesinde icabında doğuda geçici hükümet kurulacağı ilan edildi/Mustafa Kemal memnun/Paşa kongreyi kapayış nutkunda, vatanın kurtuluşu için esaslı kararlar alındığını açıkladı (8.08.1919)

6-Sivas kongresi hazırlığı başladı/Mustafa Kemal Paşa, “Biz siyasi partilere değil, milli birliğe muhtacız” diyor/Atina Generalleri, Yunan birliklerinin kayıp verdiğini itiraf ediyor/İngilizlerin idamını istedikleri eski G.Ordu Kumandanı Halil Paşa, Anadolu’ya kaçtı (9 Ağustos 1919)

7-Erzurum Kongresi kararlarına karşı Damat Ferit’in ilk tepkisi: Hükümet Kongreleri kanun dışı ilan etti/İngiliz Generali Milne’nin şiddetli talebi üzerine İçişleri Bakanı tamim yaparak milliyetçilerin tevkir edilerek İstanbul’a yollanmalarını istedi./Anadolu’da gazetelere sansür (11 Ağustos 1919)

8-Abdülmecit Efendi, bir İngiliz diplomatına, “Türkiye’nin Amerikalılara bırakılmasını söyledi ve Kuvayı Milliye ile hiç bir bağı bulunmadığına dair namus sözü verdi. Karabekir’de Heyeti Temsiliye üyesi oldu/Damat Ferit, Mustafa Kemal’i ordudan attı (11 Ağustos 1919)

9-Amerikalılar “Mandadan korkmayınız” diyorlar/Mustafa Kemal: “İstanbul acz içindedir”/Trakya’nın yüzde seksen beşi Türk’tür (1 Ağustos 1919)

10-İzmir faciasına ait Türk raporu: “Halkı koyun gibi boğazladılar”. Yarbay Kadri Bey. 120.000’den fazla muhacir olduğunu. Aydın’ın mahvedildiğini açıklayarak, Kuvayı Milliye’nin desteklenmesini istiyor (11 Ekim 1919)

Etiketler :

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank