content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

06 Tem

Yıllık izinde para cezasına dikkat!

Geçen hafta bu köşede, çalışanların yıllık izinle ilgili haklarını yazmıştık. Bugün de yıllık izinle ilgili yükümlülüklere uymayan işverenlere verilen idari para cezalarını yazalım istedik.
Yıllık izni İş Kanunu'na aykırı olarak bölmek: Yıllık ücretli izni Kanuna aykırı olarak bölen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için 2014 yılında 246 TL para cezası verilir.

İzin ücretini kanuna aykırı olarak veya eksik ödemek: İzin ücretini belirtilen usule aykırı olarak ödeyen veya eksik ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için 2014 yılında 246 TL para cezası verilir.
İzin ücretini ödememek: Yıllık izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için 2014 yılında 246 TL para cezası verilir.
İzin kullandırmama: Yıllık izin yönetmeliğinin esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için 2014 yılında 246 TL para cezası verilecektir.
Gazetecilerin yıllık izin hakkı
Gazeteciler ve gemiadamlarının yıllık izin haklarında bazı farklılıklar vardır.
- Günlük süreli yayınlarda (mevkutelerde) çalışan gazeteciye, sürekli veya aralıklı olarak en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla, yılda dört hafta,
- Mesleki hizmeti on yıldan fazla olan gazeteciye altı hafta ücretli izin verilecektir.
- Günlük olmayan yayınlarda çalışan gazetecilere her altı aylık çalışma devresi için iki hafta ücretli izin verilecektir (Basın İş Kanunu md. 21).
- Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplanır.
- Yıllık iznini kullanan gazeteciye bu süreye tekabül eden ücreti ödenecektir.
- Hatta gazeteciye ücreti peşin ödenmesi zorunluluğu olduğuna göre yıllık izin ücreti de peşin ödenecektir.
- Gazeteci yıllık iznini kullanmamışsa, işine son verilmesi halinde, izin müddetine ait ücreti kendisine peşin olarak verilir.
Denizcilerin yıllık izin hakkı
Deniz İş Kanunu, İş Kanunu ve Basın İş Kanunu'ndan farklı olarak yıllık izne hak kazanmak içine gerekli olan bekleme süresi 6 ay olarak öngörülmüş, izin süreleri de gemiadamlarının hizmet sürelerine göre iki kısımda belirtilmiştir.
- Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde en az altı ay çalışmış gemi adamı yıllık ücretli izne hak kazanacaktır.
- İzin süresi altı aydan bir yıla kadar çalışmış olanlar için on beş günden,
- Bir yıl ve daha fazla çalışanlar için ise bir aydan az olamayacağı belirtilmiştir.
- Bir aylık izin tarafların rızasıyla ve aynı yıl içinde kullanılmak şartıyla ikiye bölünebilecek ve gemiadamı isterse, yedi güne kadar ücretsiz yol izni de isteyebilecektir (Deniz İş Kanunu md. 40).
- Gemiadamı, yıllık ücretli iznini yabancı bir memleket limanında veya hizmet akdinin yapılmış bulunduğu mahalden gayri bir yerde kullanmaya zorlanamaz.

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank