'Mehmet Ali AKKAYA (Yrd.Doç.Dr.)' tarafindan gonderilmis yazilar.

16 Ara

Kıyı Yönetimi Açısından Ar-Ge’nin Önemi (III)

Türkiye`nin, toplam Ar-Ge harcamasının 2008 yılında cari fiyatlarla 6 milyar 400 milyon YTL ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde sadece binde 8.6 pay alabildiği bilinen bir gerçektir.

15 Ara

Kıyı Yönetimi Açısından Ar-Ge’nin Önemi (II)

Sürdürülebilir Kıyı Yönetimi Açısından Ar-Ge’nin Önemi (II) Ar-ge ve deniz araştırmaları 1950 Öncesi Deniz Araştırmaları: 1933 yılında Üniversite Reformu sonrası Balta Limanı’ndaki Enstitü’nün genişletilmesi planlanmışsa da 1937’de kapatılmıştır.

14 Ara

Kıyı Yönetimi Açısından Ar-Ge’nin Önemi (I)

Sürdürülebilir Kıyı Yönetimi Açısından Ar-Ge’nin Önemi (I) Ülkemizi üç taraftan çevreleyen denizlerimiz değerlerine paha biçilemeyecek varlıklarımızdandır. Deniz ve kıyı varlığı toplumun sosyo-ekonomik yaşam kalitesi açısından son derece önemlidir.

13 Ara

Kıyı Alanlarında Bedelsiz Kamulaştırmanın İptali (II)

Avrupa İnsan Hakları Sözeşmesi ve Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanmış ve 1953 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ile güvenceye alınan hakların uygulanmasını denetleyecek iki ayrı organ kurulmuştur.

12 Ara

Kıyı Alanlarında Bedelsiz Kamulaştırmanın İptali (I)

Kıyı alanlarının yönetimine ilişkin hukuk tüzesinin oluşumunda iç hukukta Anayasa Yargısı, İdari Yargı kararları kadar Adli Yargı sisteminin de önemli bir katkısı bulunmaktadır.

11 Ara

Kıyı Alanları Yönetiminde Yeni Yasal Düzenlemeler (II)

Kıyı Alanları Yönetimi Açısından “Kentsel Dönüşüm Alanları”na İlişkin Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (II) Kentsel Dönüşüm Projeleri Ülkemizin en önemli peyzaj alanlarından bazıları şunlardır. İstanbul’da;

10 Ara

Kıyı Alanları Yönetiminde Yeni Yasal Düzenlemeler

Kıyı Alanları Yönetimi Açısından “Kentsel Dönüşüm Alanları”na İlişkin Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi “Kentsel Dönüşüm” kavramı, günümüzde kent planlamasının en önemli konusu haline geldi. TOKİ ve büyükşehir

11 Kas

Korunmasından Kullanımına; Kıyılarımız!

Kıyılar, tarihin her döneminde uygarlığın odak noktalarını oluşturmus, yerleşme ve kullanım amaçları açısından sosyal bir önem kazanmıştır.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank