'Nazimi AÇIKGÖZ (Prof.Dr.)' tarafindan gonderilmis yazilar.

25 Şub

Ekonomik Gelişmemizde Tarım Neden Gerilerde Kalıyor

OECD Türkiye ile ilgili olarak 2016 yılında yayınladığı bir raporda[1] genel ve tarım ekonomimizle ilgili olarak çok önemli şu saptamada bulunmuştur: “Türk tarım sektöründeki verimlilik artışı, günümüzde daha iyi teknolojiler, bitki çeşit geliştirme ve

16 Şub

2030’Larda Tarımda Neler Bekliyoruz?

Uluslararası kuruluşlar, ellerindeki olanaklardan yararlanarak, dünyanın branşlarıyla ilgili potansiyel gelişmeleri ve olası senaryoları yıllık raporlarla kamuoyuna duyururlar. FAO da 2016 yılında, tarımla ilgili olarak bir rapor yayınladı:

11 Şub

Teknolojik Yenilikler Tarımsal Nüfusu Daha Ne Kadar Azaltacak?

Her ülkede tarımsal nüfusun toplam nüfustaki oranı farklıdır. Fakat teknolojiyi daha yoğun kullanan ülkelerde, çiftçi sayısı, diğer ülkelere göre daha azdır ve hatta bazı ülkelerde çiftçi sayısının toplam nüfusa oranı %  5’in altına inebilmektedir (ABD’d e %1,5). Hâlbuki bazı gelişmekte olan ülkelerde, söz konusu oran % 60’ları aşmaktadır

24 Oca

Ülkelerin Gıda Harcamalarının Sosyo-Ekonomiye Yansımaları

İnsanoğlunun harcamalarının başında gıda gelmektedir. Aç birey düşünemeyeceğimize göre, harcamalarımızda önceliği gıdaya vereceğimiz açıktır. Fakat geriye kalan paranın insanı özgür yaşama kavuşturma, kültürel gelişme ve yaşam standartlarını yükseltme açısından ne kadar etkili olabildiğini

20 Kas

Tarımsal İşgücümüz Tehdit Altında

Tarımsal milli gelir bakımından Avrupa’nın ilk sırasında yer alan Türkiye, acaba üretim potansiyelinden yeteri kadar yararlanabiliyor mu? Son yıllardaki tarımsal ürün ihracat ve ithalatındaki artışlara baktığımızda (grafik!), gerek iç tüketim

31 Eki

AB’de Bitki Islahının Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Katkıları

Avrupa Teknoloji Platformunca hazırlatılan bir rapora[1] göre AB bitki ıslah çalışmaları 2000 – 2015 yıllarıarasında tarımsal üretime büyük katkı sağlayarak, birliği tarım ürünleri ithalatçısı olmaktan kurtarmıştır. En son veri

04 Eyl

İnsansız Hava Araçlarının (İHA) Tarımda kullanımı

MIT Technology Review’de yayınlanan bir raporda İHA’ların küresel pazarının 127 milyar US$’a ulaşacağı tahminlenmiştir. Bu meblağın 45 milyar US$’ının alt yapı, 32 milyar US$’ının tarım, 13 milyar US$’ının nakliye, 11 milyar

29 Nis

Türkiye ve Dünya Pamuk Ekonomisindeki Gelişmeler

 Pamuk, ülkemiz ekonomisi, tarımı ve özellikle sosyal çehresi ile sürekli gündemde kalmıştır. “Ürettiğimizden daha fazlasını ithal ediyoruz!” gibi hamasi yaklaşımların yanında, “bu sene pamuğu toplatacak işçi bulamadık” yakarımlarına da

06 Nis

Gen Transfer Devri Kapanıyor Mu?

Biyoekonomi ile bitki – hayvan ve diğer canlıların araştırma, geliştirme, üretim ve kullanımı için artı değerler üretilerek ekonomik kazanç sağlanması hedeflenmektedir. Aynı yaklaşımla tarım da, artı değerlere ulaşmak için yoğun araştırma yatırımlarına gereksinim duyar. Günümüzde özellikle nüfus artışı, gıda krizi, küresel

07 Mar

Baklagil Üretimimizde Yaşanan Sorunlar

yaşanan sorunlar Son yıllarda dünyada nohut, mercimek, fasulye ve benzeri bitkilerin oluşturduğu baklagil grubu çarpıcı bir biçimde öne çıkmış ve 2016 yılı Birleşmiş Milletler FAO tarafından “Uluslararası Bakliyat Yılı” olarak ilan edilmiştir. Özellikle küresel ısınmanın

17 Oca

GDO’lu Ürünlere Neden Hala İzin Veriliyor?

182 milyon hektar ekilişe sahip biyoteknolojik kültür bitkileri dünyada ekim yapılan alanların %12’sine ulaşmıştır. 28 ülkede ekilen 8 ürün 1996’dan 2013 yılına kadar her yıl 133 milyar US$’lık bir artı değer sağlamıştır. Bu, üretim masraflarını düşürerek

20 Ara

“Dikey Tarlalar“ İklim Değişiminde Bir Seçenek Olabilir mi?

2025’lere doğru tarımsal ürünlerin artan nufusu besleyemeyeceği tamin edilmekte, gıda fiyatlarında da büyük dalgalanmalar beklenmektedir. Kurak, düzensiz yağışlar gibi

01 Ara

Transgenik Somona Ticari Onay

Önceki haber-analizlerimizden birinde “İlk ticari transgenik hayvana onay: transgenik somon 2014’de sofralarımızda”[1] konusu ele alınmış ve 2014’lerde ilk transgenik balığın pazarlanabileceğine değinilmişti. Bir ABD firması olan

22 Kas

GDO Balıklar Artık Market Raflarda

2012 yılındaki bir analizde “Transgenik Hayvanların Ayak Sesleri 1: Balıklar” konusu ele alınmış ve 2014’lerde ilk transgenik balıkların sofralarda olacağına değinilmişti. FDA (ABD’nin Gıda ve İlaç Dairesi) 19.11.2015 tarihli

11 Tem

Basın Bildirisi:Komşularımızın Sınırlı Araştırma Yatırımlarını

Gıda ve tarımla ilgili bir uluslar arası araştırma kuruşunun (IFPRI ) son raporuna göre, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri vatandaşlarını doyurmak üzere, tarımsal araştırma yatırımlarını artırmak zorundadırlar. Bu bağlamda bazı ülkelerin

29 May

İklim Değişikliğine Rağmen Yarınlarda Aç Kalmayız!

Küresel ısınmanın temel nedeni, atmosferdeki azot ve oksijen dışındaki doğal gaz kombinasyonlarındaki oranların değişimidir. Su buharı, karbon dioksit (CO2), metan (CH4), azot oksidül (nitroz oksit) (N2O), ozon (O3) ve birçok florürlü bileşiğin

15 Nis

Organik Tarımı Desteklemekle, Fakirden Kısıp Zengine mi Veriyoruz?

Organik ürünlerin tüketici ile buluşması 1980’lere, yani yeşil devrim sonucu gıda sıkıntılarının ortadan kalktığı dönemlere rastlar. Günümüzde hemen hemen

25 Mar

Suriye Olaylarında Küresel Isınmanın Rolü

Doğal afetler, hayati öneme sahip ekonomik kaynakları kısıtlayarak,toplumu ve dolayısıyla,  yerel yönetimleri sıkıntıya sürükleyebilir. Örneğin kuraklık, beraberinde gelen tarımsal ürün eksikliği nedeniyle,

03 Mar

Gıda Krizini Küresel Çatışmaya Dönüştürmemek İçin!

İnsanoğlunun yerleşimi fiziki koşullar, yiyecek ve içecek gibi doğal kaynaklara bağlı kalmıştır. Yiyecek, içecek ve iş sıkıntılarının, başta göç olmak üzere isyana, hatta savaşlara neden olduğu ve olacağı da bir gerçektir.

31 Oca

Agro-Biyoteknolojinin Sosyo-Ekonomik Katkıları

Tarımsal Biyoteknoloji ürün cirosunun 2014 yılında, bir önceki yıla göre %11 artarak 28 milyar doları bulması ve transgenik ürün ekim alanlarının 175 milyon hektara ulaşması,2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank