'Mustafa KÖSE' tarafindan gonderilmis yazilar.

30 Eki

Bayrağına Sahip Çık!!

Her devletin bir bayrağı vardır. O bayrak, o devleti meydana getiren ulusunda manevi simgesidir. Her millet bayrağına önem verir, onu yükseklerde dalgalandırır. Savaşlarda bayrak gene en önlerde askerlere moral

08 Oca

Bekirağa Bölüğünden Kemal Bey

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Sirkeci Gümrük Müdürlüğü’nden emekli Ârif Bey, Bekirağa Bölüğü’nde tutuklu bulunan oğlu Kemâl Bey’e her günkü gibi yemek götürüyordu. Kadıköyü’ndeki evinden çıkmış, Bayazıt Meydanı’na varmıştı. Vakit akşam üzeriydi. Birden, meydana toplanmış büyük bir kalabalık gördü. Ne var, ne oluyor, diye merâk etti. Kalabalığın arasına sokuldu. Tiplerinden, konuşmalarından, meydanı dolduranlardan çoğunun Ermeni olduğu […]

02 Oca

Bekirağa Bölüğünde’ki TEŞKİLAT

Mustfa KÖSE TARİH BİLİNCİ Aslında o günlerde hapsedilen İttihatçılar,  vatanın işgalden kurtulması için, kendi maceraperestliklerinin de rol oynadıgı felakete, çare aramaktan vazgeçmediler.  Mustafa Kemal Paşa, o günlerde İstanbul’da faaliyet içindedir.  Şişli’deki evde toplantılar yapılmaktadır.  Çıkış yolu arıyan bu insanların öyle kolay kolay teslim olmak niyetleri yoktur.  Bekirağa Bölüğünde  de  zaman zaman Mustafa Kemal’in adı geçmektedir.  […]

29 Ara

Neden Bekirağa Bölüğü?

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Benimde öğrenci olup, mezun olduğum İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler(ilk hali Bilimler) Fakültesi binası,ders gördüğümüz yerler, Osmanlının Tanzimat sonrası döneminde tarihi olayların yaşandığı, nezarethane ve cezaevi olarak kullanılan,siyasi mahkümların, aydınların, bürokratların,subayların hapis yattığı ifadeye alındığı ve de işkence yapıldığı bir zemindir, yerdir. Cumhuriyet Türkiye’sinde siyasi sorunlar yaşanırken, mücadele eden, kimilerine göre haklı, kimilerine […]

28 Ara

Aman El Ele Vermeyelim

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ 21. Y.Y’ın Dünyasına kuşbakışı bir baktığımızda, üzerinde yaşayan insan topluluklarının, yaşamı algılaması ve hedeflerinde hızlı bir değişimin olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bunun esas kaynağı Küreselleşmenin, büyük bir güç haline gelen medya, iletişim araçlarıyla  insanların zamanının büyük bir kısmını da alarak düşünce ve yaşayış sistemlerini etkilemesidir. Bu durum doğal olarak insanları  (farkında […]

17 Ara

İdeolojisizlik Sorunsalı

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ SORUN  İDEOLOJİSİZLİK.!.. Kimse kızmasın kelimeden dolayı…  Siyaset Bilimi açısından, Bir şeyler söylemek istiyorum… Demokratik toplum, Sivil toplum örgütleri, Baskı grupları, Siyasal partiler, seçim, Meclis. İktidar… Bence önemli, 1.si Siyasal partiler iktidar için mücadele ederler… 2.si gelişmiş demokrasilerde Sivil Toplum örgütleri, güçlü baskı grupları oluştururlar, hem seçimi, hem siyasal partileri hem İktidarı […]

16 Ara

Türk Sorunu

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ TÜRKÇE, TÜRKLÜK ve HÜSEYİN A. ALPARSLAN Sakarya Şehidi Tirebolulu Hüseyin Avni Bey, Osmanlı İmparatorluğunun en buhranlı döneminde yaşayan bir asker, bir aydın olarak dönemin düşünce akımlarından etkilenmiş,    çoğu aydın gibi Türkçü’lerin safında yer almıştır. O, haksızlık karşısında susmayan, doğru bildiğini ne pahasına olursa olsun söyleyen, bu uğurda sonuna kadar mücadele eden […]

14 Ara

Uzaklarda Bir Sürgün Yeri: Fizan!

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Namık Kemal, 1873’te Hanya vapuruyla Kıbrıs’a (Magosa ) sürgüne giderken kendisi ile kader birliği eden Nuri Bey’e,  ” Benim için telaş etmeyin, ben Magosa’ya gidiyorum.. Siz de elbette Akka’da kalmazsınız; Fizan’ı filan boylarsınız… ” diye not  bırakarak, esas korkulacak sürgün yerinin Fizan olduğunu  belirtmiştir. Trablusgarp, eskiden beri hem siyasi suçlular, hem de […]

13 Ara

Fizan Neresidir ki!!?

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ FİZAN’A GİDERMİSİN? Çok eski tarihlerden beri, bulunduğu Ülke’de iktidara sahip olan Kral, Sultan yada Hükümetler,  kendi uygulamalarıyla ters düşen, yapılan uygulamaların yanlışlarına karşı çıkan ya da siyaseten kendi görüşlerine karşı duran “memurlarını ” çoğu kez de kendisi hakkında fesatlık, çekememezlik, koltuğunu kaptırma korkusu içindeki sistemle bütünleşmiş bu arada malı götürüp zenginlikte […]

11 Ara

Topal Osman Alayı Sakarya’da – I

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Yunan Kralı Constantine, Eskişehir’de varlıklı bir Türk’ün evine yerleşmişti. Kral, Yunan Ordusu Başkomutanı olarak Anadolu’da bulunuyordu. Anadolu’daki Küçük Asya Ordusu’nun yönetimini Korgeneral Papoulas’a bırakmıştı. Sakarya boylarında ki kanlı çarpışmaları Eskişehir’den izliyordu. Yunan Ordusu ANKARA’ya girecek, Türk’lerin dağılıp yok olduğunu tüm dünyaya haykıracaktı. Anadolu’daki eski Tanrılar böyle istiyordu. Zafer yakındı… Aslında böyle […]

10 Ara

Yeni Sakaryalar’da…

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ “42. Alay 1915’de Çanakkale Kerevizdere Muhaberelerinde, düşmanlarının bile büyük takdirlerine mahzar olacak ölçüde savaşarak, Çanakkale Savaşının birinci derece kahramanları sırasına geçmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda Giresun Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan tarafından, Giresun yöresi gönüllülerince yeniden oluşturulmuş, Pontus, iç ayaklanmaları bastırmış, Sakarya’da savaşın kaderini etkileyen destanlar

09 Ara

Çoruh Müfrezesi ve Hüseyin Avni Alparslan

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ “BARIŞ’ın”, İnsanlığın doğal hakkı ve SAVAŞ’ın her türlü yıkım olduğu inancımızı söyleyerek;  Dünyamızda bugün bile, özellikle bu yıllarda ve bölgemizde, sürekli Barış, ancak insanlarca hayali güzel bir olgudur. Küresel Güçler, sömürgeci çıkarları için, dinsel, etnik ve mezhepsel farklılıkları kullanarak, Yeni Dünya Düzenlerini dayatarak, Bölgemizde BOP haritalarıyla Devletlerin hakimiyet alanlarını değiştirmeyi planlamış- […]

07 Ara

İpsiz Recep’ler Olmasaydı!…

  Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ “1. Dünya Savaşı sonunda Ordusunun büyük kısmını şehit vermiş, dağılmış, Mondros Mütarekesiyle de resmen dağıtılmakta olan Silahlı Kuvvetlerimiz, vatan savunması için yeniden oluşturulmak zorundaydı. Esasen Mütareke ve işgallerle birlikte İstanbul’dan Anadolu’ya subaylar geçmekte, Milli Mücadele’yi örgütlemek için çalışmaktaydılar. Silah geçirmekte istihbarat yollamakta ve silahlı saldırılar, sabotajlar

06 Ara

Karadeniz’de Pontus Ayaklanması – III

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Giresun Rumları, diğer Karadeniz kıyılarındaki şehirlerde bulunan Rumlar gibi, İzmir’in işgali haberini büyük sevinçle karşılamışlar, meyhanelerde meydanlarda sabaha kadar eğlenip bol mermi yakmışlardı. Giresun Türkü sessiz bir ızdırap içinde kalmıştı. Silahsız olmalarına rağmen gene de Giresun’un bir avuç genci harekete geçiyor ve hiç olmazsa bir protesto mitingi tertip etmek lüzumunu hissediyordu.(Topal […]

05 Ara

Karadeniz’de Pontus Ayaklanması – II

  Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Mondros Mütarekesi Sonrası Pontus Rum Faaliyetleri: 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi, müttefiklere, çıkarları- nın tehlikede olduğu her yerde duruma müdahale etme hakkını veriyordu(7. madde) Bu hüküm, bir yandan müttefiklerin, müdahale etmelerini sağlamak üzere Hristiyan nüfusun, diğer yandan da böyle bir müdahaleyi önlemek için Müslüman nüfusun harekete geçmelerine neden olacak […]

04 Ara

Karadeniz’de Pontus Ayaklanması – I

Mustafa KÖSE   TARİH BİLİNCİ Pontusçu faaliyetlerin başlaması, Milli Mücadele döneminde Giresun ve yöresinde ki ayaklanmalara karşı harekete geçilmesi…Anadolu’nun fethiyle birlikte bölgeye yerleşen Türkler, 19. yüzyılın sonlarına   kadar, bütün Müslüman olmayan unsurlarla yakın ilişkiler kurmuşlardı. Kurulan Türk devletlerinin müsamahalı siyaseti sayesin de Rumlar, Ermeniler ve diğer Müslüman olmayan etnik guruplar, dil, din ve geleneklerini korumuşlardı. Devamında Türklerin […]

03 Ara

Türk Tarihinde Gönüllü Kuvvetler – II

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Gönüllü olarak askerlik yapmak isteyenler asker alma kanununda belirtilen şartları taşımak zorundaydı. Buna göre gönüllü kaydı yapılanlar seferberliğin devam ettiği sürece ayni kanunun askerlik hükümlerine uymak zorundaydı. Gönüllü başvuranların en az 18 yaşında olması ve ana babasının rızasını almış olması gerekliydi.  Dış tesirlere karşı koruyucu olabilen elbise ve ayakkabısının olması, iyi […]

02 Ara

Türk Tarihinde Gönüllü Kuvvetler – I

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ Bir toplumun  “devlet” haline gelebilmesi , onu meydana getiren halk ve aydınların  “bağımsız” yaşamanın önemini bilmeleri ve onun için her türlü özveriyi göze almış olmalarıyla mümkündür.  Bağımsız olarak yaşanan yer vatandır. Vatanı korumak bağımsızlığı korumaktır. Bağımsızlığı korumaya ayrılmış bir güç olmadan  yani “askeri” güç olmadan bağımsızlık olmaz. Tarih boyunca devlet niteliği […]

30 Kas

Tarihte ve Türklerde İstihbarat -IV

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN PARAMİLİTER YAN KURULUŞLARI: İttihat ve Terakki yalnız kişileri değil, çeşitli örgüt ve zümreleri, toplama ve kaynaştırma amacı gütmüştür. Her tek parti rejiminde olduğu gibi, kendi patronajı altında çeşitli dernekler kurmuş, kendiliklerinden kurulanları desteklemiştir. İttihat ve Terakkinin 1915 yılında açıkça milliyetçi ( Türkçü ) ve militarist eğilimleri bu tür […]

29 Kas

Tarihte ve Türklerde İstihbarat -III

Mustafa KÖSE TARİH BİLİNCİ İLK TÜRK GİZLİ SERVİSİ: Osmanlıda ilk gizli polis teşkilatı da, İngiliz elçisi Stanford CANNİNG’in telkinleri üzerine kurulmuştur. Mustafa Reşit Paşa, tarafından kuruluşu kabul edilen teşkilat için, Batılı ülkelerin teşkilatları incelemeye alınmıştır. Bu konuda Sultan 2.Abdulhamit’in özel doktoru Mavroyani Paşa tarafından yazıldığı iddia edilen 51 sayfalık bir kitapçık bulunmaktadır.(Fransız Ulusal Kütüphanesi). Mavroyani’nin […]2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank