content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

25 Tem

Yarışmacının Amacı;

İstanbul'un silüetine ve kent dokusuna uygun, Osmanlı Türk mimari üslubunu
yansıtacak, gelenekten geleceğe uzanacak, Kültürümüzün gelenek zincirine
orijinal yeni bir halka ilave edecek, İstanbul' a değer katacak ve
İstanbul'un sembollerinden biri olacak camii projesi tasarlamak.
KONUSU;

Üsküdar Çamlıca Mevkiinde, 2773 Ada 1 Parselde, 57.511 m2 alan üzerinde
ibadet ile birlikte eğitim ve sosyal kültürel ihtiyaçların karşılanması
hedefi doğrultusunda; İbadet ihtiyacının karşılanmasına yönelik; cemaat
kapasitesi avlu dahil 30.000 olarak tasarlanacak ve yaklaşık 15.000 m2
alana oturacaktır. Eğitim ihtiyacının karşılanmasına yönelik; 50'şer
kişilik 10 adet derslik, Sosyal kültürel ihtiyaçların karşılanmasına
yönelik; 750 kişilik konferans salonu, 250 kişilik toplantı salonu,
kütüphane, sergi salonu ile birlikte tasarımın gerektirdiği mekanlar ile,
1000 kişilik otopark düzenlenecek, gasilhane ve yemekhane ile birlikte
diğer teknik alanlar da oluşturulacaktır. Ayrıca hazırlanacak projeler
1/200 ölçekte sunulacaktır.
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ; İstanbul Cami ve
Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği;Barbaros Mah.
Fesleğen Sok No:20 ATAŞEHİR-İSTANBUL
Tel.0-216-6883052
Web: istanbulcami.com YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI;

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususlara uymaları şarttır.
Ekip olarak katılanların her birinin, bu koşulların tümüne uymaları
zorunludur. Ekipten bir mimarın ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a) TMMOB Mimarlar Odası üyesi mimar olmak ve meslekten men cezalısı
durumunda bulunmamak,

b) Seçici Kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak,

c) Seçici Kurul üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörler ile bunların
1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları veya çalışanları arasında
olmamak,

d) Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

e) Yarışmayı açan kuruluşta, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri
hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

f) Yarışmayı açan kuruluş adına hareket eden danışmanlar ile bunların
çalışanları arasında olmamak,

g) Şartname almış olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu
yerine getirmesi yeterlidir),

h) Yarışmayı kazananlar müelliflik hakkını vermiş sayılacaktır (Ekli
muvafakatname). Uygulama projelerinin yarışmayı düzenleyen kuruluş
tarafından yaptırılmasının istenilmesi halinde oda fiyatları üzerinden en
az %40 indirim yapılacaktır.

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların şartname bedeli olan 200TL'yi
Vakıflar Bankası –Ataşehir Konut Şubesi "TR940001500158007299414023″ IBAN
numaralı hesaba 03.08.2012 tarihine kadar, isim belirterek yatırmaları
gerekmektedir. Banka dekontunun, üzerinde yarışmacının adı-soyadı, telefon,
e-posta ve adres bilgileri yazılı olarak, yarışma raportörlüğüne
iletilmesinden (elden) sonra şartname ve ekleri yarışmacılara
ulaştırılacaktır. Bu koşullara uymayanlar, proje teslim etseler bile
yarışmaya katılmamış sayılırlar.

*DANIŞMAN ÜYELER;*

**

Mustafa KARA (Üsküdar Belediye Başkanı)

Vahap KANİTOĞLU (İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Derneği
Başkanı)

Fatma VARANK (Mimar)

*ASIL SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ;*

**

Mehmet Ali KAHRAMAN (Jüri Başkanı)

Ayşe ÇALKAN (Mimar)

Prof. Dr. Suphi SAATÇİ (Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Rektör Yardımcısı)

Hilmi ŞENALP (Y. Mimar)

Mehmet ERDAL (Y. Mimar)

Hicran ÇAKMAK (Mimar)

*YEDEK SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ;*

**

Funda TORMAN (Mimar)

Doç. Dr. Arzu KOCABAŞ DİREN (Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi)
RAPORTÖRLER;

İlyas Fehim ÇELİK (Mimar)

Emriye Fundagül ŞENGÖÇGEL (Y. İnşaat Mühendisi)

NOT: Projelerin teslim tarihine kadar yarışmayı düzenleyen kuruluş,
Danışmanlar, Seçici Kurul Üyeleri ve Raportörleri değiştirmekte serbesttir.
ÖDÜLLER;

Birinci Ödül: 300.000 TL

İkinci Ödül: 150.000 TL

Üçüncü Ödül: 75.000 TL

Mansiyonlar (beş adet): 25.000TL

Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri, yarışma sonucunun
duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal
vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. maddesine göre net
olarak ödenir.
YARIŞMA TAKVİMİ;

Yarışmanın ilanı: 23.07.2012

Sorular için son gün: 01.08.2012

Cevapların duyurulması: 08.08.2012

Projelerin teslim tarihi: 03.09.2012

Yarışma sonuçlarının ilanı: 10.09.2012

Kolokyum ve Ödül Töreni: İleriki bir tarihte duyurulacaktır.

Sergi : İleriki bir tarihte duyurulacaktır.
 

Etiketler :

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank