content

ikradan-mahyaya-aydinlanma

07 Şub

Tek Mürşit Kur’andır

“Gerçekten onu (Kitabı), Allah'ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı ve mü'minler için hidayet ve müjde verici olarak senin kalbine indiren O'dur.” (2/97) Kur’an kesin doğruları içeren bir hidayet rehberidir.

Her konu hakkında Allah'ın Hz. Muhammed (sav)'e vahyettiği en doğru bilgileri içerir.

Bu nedenle yaşamlarında sadece Kur’an'ı ve Peygamber Efendimizin sünnetini kendilerine ölçü alan insanlar, Allah'ın rahmetine ve hidayete kavuşturulurlar. Kur’an'ın bu özelliği bir ayette şöyle haber verilmektedir:

“Şüphesiz, bu Kur’an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan mü'minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir.” (17/9) “Bu (Kuran), insanlar için basiret (nuruyla Allah'a yönelten ayet)lerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir. (45/20)

Kendisine rehber olarak Kur’an'ı ve Peygamberimiz'in yolunu seçen bir insanın hayatı, diğer insanlardan çok farklı olur.  Örneğin bu insan içinde hiçbir zaman sıkıntı, huzursuzluk, korku, endişe ümitsizlik, karamsarlık hissetmez, ye'se düşmez  yada bir zorluk karşısında paniğe kapılmaz. Çünkü her anında Allah'ın ayetleri ve Peygamberimiz' in uygulamaları onun için yol gösterici olur. Allah'ın yarattığı kadere tabi olduğunu unutmadan, O'na teslim olup güvenerek yaşar.

Karşılaştığı her olaya mutlaka Allah'ın hükümleri ile karşılık verir.

 

Aldığı her karar, söylediği her söz, yazdığı her satır Kur’an ahlakını yaşadığının bir göstergesidir.

Bundan dolayı da vicdanı daima temiz olur ve bunun getirdiği manevi huzur ile yaşar.

Allah, Kur’an için Yunus Suresi'nde şu şekilde buyurur:  “Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi.”(10/57) Allah Kur’an'da doğrularla yanlışları çok açık bir şekilde belirtmiştir. Bu nedenle de vicdanlarının sesini dinleyip, nefislerinin bencil arzularından uzak duran, Allah'ın hükümlerini uygulamada kesin kararlı olan hidayet ehli kişiler için doğruyu bulmak çok kolaydır.

 

Kur’an her yaştan, her eğitim seviyesinden insanın rahatlıkla anlayabileceği, öğütlerini kavrayabileceği hikmet dolu bir kitaptır. Kur’an'ın içerdiği hükümler ve ayetlerde tavsiye edilen güzel ahlak son derece açık, anlaşılır ve kolaydır. Allah'ın hidayet verdiği, samimi niyetli her insan Kur’an'da ne anlatıldığını rahatlıkla anlayabilir ve anladıklarını tüm tavırlarında ve düşüncelerinde en güzel şekilde uygulayabilir. Allah Kur’an'ın bu özelliğini Bakara Suresi'nde şöyle bildirmektedir: “İnsanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve (hak ile batılı birbirinden) ayıran apaçık belgeleri (kapsayan) Kuran...” (2/185)

Ancak sadece Allah'tan korkup sakınanlar, O'na gönülden teslim olanlar, ahiret hayatını dünya hayatına tercih edenler Kur’an'dan öğüt alıp düşünürler. Allah bir başka ayetinde de şöyle buyurmaktadır: “Biz sana bu Kur’an'ı güçlük çekmen için indirmedik, içi titreyerek korku duyanlara ancak öğütle-hatırlatma (olsun diye indirdik). (20/2-3)

Bu konu aynı zamanda Kur’an'ın önemli bir sırrıdır.

 

Kur’an'ı anlamak için yüksek bir zekaya ya da yeteneğe sahip olmak değil, samimi bir niyete, derin bir imana ve ihlasa sahip olmak gerekmektedir.

Çünkü Allah samimi kullarına doğru yolları gösterir,

Onların Kur’an'dan faydalanmalarını ve kurtuluşa ermelerini sağlar.

Kur’an bütün insanlara gönderilmiş bir kitaptır,(3/138) Ancak yalnızca Allah'tan korkan, ahiret gününe iman eden müminler için bir hidayet vesilesi olur. Bu konuyla ilgili ayetlerden bazıları şöyledir:

“Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahid getirdiğimiz gün, seni de onlar üzerinde bir şahid olarak getireceğiz. Biz Kitabı sana, herşeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.” 16/89)

De ki: "İman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere, onu (Kuran'ı) hak olarak Rabbinden Ruhu'l-Kudüs indirmiştir." (16/102)

Bunlar hikmetli Kitabın ayetleridir; muhsin olanlara bir hidayet ve bir rahmettir. (31/2-3)

“Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet geldi. (10/57)

Mezkur, Ayetlerde de bildirildiği gibi Kur’an tüm insanlık alemi için bir öğüt, sakınan ve muhsin olan Müslümanlar için tek hiadeyt kaynağı ve tek Mürşittir.

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank