content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

11 Eki

Tek Çözüm: ‘Türk Milleti’ Üst Kimlik (II)

Dünkü yazımda, 'Andımız'ın ilköğretimde kaldırılmasını bahane eden muhalefetin haksız saldırılarını ve oportünizmini eleştirmiştim. Hemen şunu ifade edeyim ki, Türk Milleti, bazı hatâlar ve sözler karşısında gocunup üzülse de fırsatçılığı ve istismarı fark etmeyecek kadar aldatılmaya müsait bir millet değildir. Lâkin, 'Görüşme Süreci' hakkındaki yazılarımda belirttiğim gibi, bir siyaset adamı için nüfusun büyük çoğunluğunu küstürebilecek sözler ve uygulamalar konusunda dikkatli olmak çok önemlidir. Aslında Türkiye'de, asırlardır beraber yaşayan Türkler ve Kürtler arasında hiçbir önemli kültürel farklılık yoktur.

Dil ve lehçe farklılığı da bugüne kadar hiç 'ayrışma'ya sebep olmamıştır. Lâkin terör dönemi olarak da adlandırabileceğimiz son 30 yılda, süratle gelişen Türkiye'nin önünü tıkamak isteyenler sunî ayrılıklar oluşturmuş ve ne yazık ki ırkçı- bölücü mahiyette bir 'Kürt Nasyonalizmi'ni bir kısım tabana yaymıştır. Bu yüzden, esasen otoriter bir yönetimden kalma ve günümüzün demokratik ortamına pek de uymayan 'Andımız' kaldırılmıştır. Bundan pek de hoşnut olduğumu söyleyemem ama bölücülerce daha fazla istismar edilmeden Andımız'ın kaldırılması isabetli olmuştur. Bütün bu istismarlar, artık AK Parti İktidarı'nın üst kimlik konusunda görüşlerini açıklığa kavuşturması gerektiğini gösteriyor.

Nitekim, geçen gün TV'de, AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, 'Türk Milleti'nin üst kimlik olduğunu ve hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşları şümulüne aldığını açıkça ifade etmiştir. Dünkü yazımda Başbakan Erdoğan'ın da benzer bir açıklama yaptığını anlatmıştım. Bu çerçevede yazdığım 'Yeni Anayasa Başlangıç İlkeleri' teklifimi aşağıda takdim ediyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türkler, binlerce yıldan beri tarih sahnesinde şerefli yerlerini almışlar ve bugünkü Türkiye topraklarını ebedî vatan yapmışlardır.

Türk Milleti, ırk, dil, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetilmeksizin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan (ve dışında bulunan) bütün vatandaşların ortak siyasî kimliğini ifade eder. Bu Anayasa, Türk Vatanı ve Türk Milleti'nin ebedî varlığının ve Türk Devleti'nin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır ve milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, Millî Mücadele'nin lideri ve kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran duygularının teyididir.

Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milleti'ne aittir ve millet iradesi mutlak üstünlüğe sahiptir. Egemenliği millet adına kullanan hiçbir kişi ve kuruluş, bu Anayasa'da gösterilen insan haklarına dayalı hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamaz.

Her Türk vatandaşı, bu Anayasadaki hak ve hürriyetlerden eşitlik içinde yararlanarak, demokrasi ve hukuk düzeninde şerefli bir hayat sürdürme; millî kültür ile birlikte kendi kültürünü, maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahiptir. Vatandaşlarımız, sevinç ve kederde, nimet ve külfette ve millet hayatının her türlü tecellîsinde ortaktır; birbirinin hak ve hürriyetine kesin saygılı ve birbirlerine karşılıklı içten sevgi, kardeşlik ve sadakat duygularıyla bağlıdır.

Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olan Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ebedmüddet devam edecektir. 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' esasına göre hazırlanan ve milletimiz tarafından kabul edilen bu Anayasa, bütün vatandaşların vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. Yüce Allah, milletimizi, vatanımızı ve devletimizi korusun.

Etiketler : , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank