content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

06 Nis

Şimdi Hizmet Zamanı

Birkaç aydır Türkiye, bugüne kadar hiç görülmemiş bir gerilim yaşadı, ekonomik ve finansal sistemde küçük de olsa bazı sıkıntılar yaşandı. Ancak seçim sonuçları gösterdi ki, vatandaşlarımız istikrar ve hizmete oy veriyor, insanları karalama ve itibarsızlaştırmaya dönük faaliyetlere prim vermiyor. Şimdi artık bunları geride bırakma ve toplumun beklentilerini dikkate alarak ekonomiyi ve piyasayı canlandıracak düzenlemeleri yapma zamanıdır.
TBMM'de kısa bir süre içinde görüşülmesi ve 2014/Haziran ayına kadar da yasalaşması beklenen torba kanunla önemli düzenlemeler yapılacak.
GSS prim borçları silinecek
18 yaşını dolduran, çalışmayan ve öğrenci olmayanlarla, part-time çalışanların sağlık hizmetinden yararlanması için GSS primi ödemesi (30 güne tamamlaması) gerekiyor. İşte bu kapsamda çeşitli nedenlerle ödenemeyen GSS prim borcuna af geliyor. Tebligat aldığı halde gelir testine girmeyenlere 2 aylık süre verilecek. Gelir testine göre ödemesi gereken tutar belirlenecek. Bu kapsamda borcu olanların faiz borcu silinecek ve bir yıl taksitlendirme imkanı getirilecek.
Bu köşede daha önce birkaç kez yazdığımız üzere part-time çalışan öğrencilerin GSS primlerini 30 güne tamamlamalarına ilişkin yanlış bir uygulama var. Umarız bu torba kanunla vatandaşları mağdur eden bu uygulamadan da vazgeçilir ve büyük bir mağduriyet önlenmiş olur.
Bağ-Kur prim borçları silinecek
Torba yasa ile Bağ-Kur'a 2 yıldan fazla süreyle prim borcu olanların bu borçları silinecek. Diğer bir deyişle borcunu yapılandırmak istemeyenlerin hem Bağ-Kur borcu ve hem de bu süreye ait hizmetleri silinecek. Ancak bu kapsamda Bağ-Kur prim borcu silinen sigortalılar için daha sonra ihya, yani silinen sigorta süresinin primleri ödenerek canlandırılması mümkün olabilecek.
Burada özellikle Bağ-Kur'a 2 yıldan fazla süreyle prim borcu olanlar dışında mutlaka 01.03.2011 tarihinden önceki süreye ait prim borçlarının da silinme kapsamına alınmasında büyük yarar var. Zira 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 01.03.2011 tarihinden itibaren 4/a ve 4/b hizmet çakışmalarında 4/a sigortasına üstünlük verilmesiyle birlikte hizmet çakışmalarında yaşanan sorunlar büyük ölçüde sona erdi. Ancak halen 01.03.2011 tarihinden önceki hizmet çakışmalarında büyük sorunlar yaşanıyor ve mutlaka bu yönde bir düzenleme de getirilmelidir.
Bağ-Kur'lular eski yılları borçlanabilecek
Ayrıca Bağ-Kur sigortalısı sayılanların 31.12.2000 tarihinden önce vergi mükellefiyet skaydı bulunanlar için torba kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 6 ay içinde talepte bulunması halinde 20.04.1982 tarihine kadar olan vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden primlerinin ödenerek hizmet kazanılması mümkün olacak.
Vergi ve SSK prim affı bekleniyor
Torba yasada henüz yer almamakla birlikte vergi ve SSK prim borçları için de bir af beklentisi var. Böylece vatandaşa devletle yeniden barışma fırsatı verilecek.
Özellikle vergi borçlarını süresinde ödeyenlere haksızlık olduğu yönündeki eleştiriler dikkate alındığında, gelir ve kurumlar vergisini düzenli ödeyenler için SGK beş puanlık prim indirimi benzeri bir hak tanınması ve beş puanlık vergi indiriminden yararlandırılmaları çok fayda sağlayacaktır. Umarız torba kanunda bu yönde de bir düzenleme yapılarak gelir ve kurumlar vergisini düzenli ödeyenlere beş puanlık indirim hakkı tanınır.
İstihdam teşviki bekleniyor
Çok sayıda istihdam teşviki olmasına rağmen mevzuatın karmaşıklığı ve uygulama zorluğundan dolayı önemli sıkıntılar yaşanıyor. Uygulanan teşviklerin sadeleştirilmesi ve istihdam artışını sağlayacak uygulamaların getirilmesi bekleniyor.
Çalışan annelere pozitif ayrımcılık olmalı
Çalışan annelere yönelik torba kanunda bazı haklarda iyileştirmeler yapılması bekleniyor.
Ancak, başta doğum öncesi ve sonrası rapor sürelerinin artırılması, ücretsiz doğum iznini müteakip işe dönüş garantisi, belediyelere kreş açma zorunluluğu getirilerek kreş imkanlarının artırılması, doğum borçlanması sorunlarının giderilmesi, eşi doğum yapan işçilere babalık izni verilmesi, 4/a sigortalılarının sigortalılık öncesi doğumlara borçlanma hakkı verilmesi, Bağ-Kur sigortalıları ile Banka sandıklarına tabi çalışanlara da doğum borçlanması hakkı verilmesi gerektiğini belirtmeliyiz.
Çalıştıkça maaşı düşenlerin sorunu çözülmeli
Bu köşeden zaman zaman dile getirdiğimiz ve ücreti 2.700 TL'nin altında olanların çalıştıkça ücretlerinin düşmesini önleyecek bir düzenleme yapılmalıdır.
4/C'liler kadro bekliyor
4C'liler gerek sosyal medya üzerinden ve gerekse de mail yoluyla sıkıntılarını ileten 4/C'lilerin sorunları umarız bu torba kanunla giderilir. Velhasıl iş hukuku, sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yapılması gereken o kadar çok değişiklik var ki, başlıkta da dediğimiz gibi, ŞİMDİ HİZMET ZAMANI...

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank