content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

11 Oca

SGK Emzirme Ödeneği ve Cenaze Yardımında Neler Değişti

Sosyal Güvenlik Reformu ile sigortalıların Emzirme Ödeneği ve Cenaze Yardımı verilmesinde SGK Yönetim Kurulu'nca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife kabul edilmektedir. Emzirme ödeneği ve cenaze yardımı 2013 yılı enflasyon oranında artırılarak yeniden belirlendi. Bu bağlamda 2014 yılı için sigortalılara emzirme ödeneği 103 TL ve cenaze yardımı da 415 TL verilecek.
Emzirme ödeneği
Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 4/(a) ve 4/(b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulu'nca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneceği verileceği hükme bağlanmıştır.
SGK Yönetim Kurulu tarafından alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/406 sayılı kararda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre verilecek emzirme ödeneği miktarının 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına, bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onanmıştır. Bu durumda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim dikkate alınarak 2013 yılında 95 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2014 yılı için 103 TL olarak belirlenmiştir.
Cenaze yardımı
Cenaze ödeneği;
a) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,
b) Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken,
c) Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının ailesine verilir. Kendisi için en az 360 gün prim bildirilmiş iken ölen sigortalıya verilecek cenaze ödeneğinde ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.
Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir. Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile kuruma başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne kaydedilmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca usulüne göre düzenlenen bir belgenin kuruma verilmesi gerekir.
SGK Yönetim Kurulu tarafından alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 5510 sayılı Kanunu'nun 20'nci ve 37'nci maddeleri uyarınca verilecek cenaze ödeneği miktarının, 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onanmıştır. Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2013 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranı dikkate alınarak 2013 yılında 386,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2014 yılında 415,00 TL olarak belirlenmiştir.

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank