content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

31 Mar

Ordu Bilim Merkezi Projelendirelim

Kıymetli okurlarım, “Bilim Merkezleri Yüksek Teknolojinin Argesidir” ve “Bilim Merkezi Ne İşe Yarar?” başlıklı iki yazımda; bilim merkezlerinin önemi, faydaları, dünyadan örnekler vb. birçok bilgiyi paylaşmıştım. Dolayısıyla aklın yolu bir ve “Ordu Bilim Merkezimizi” kurmak için hiç düşünmeden hemen harekete geçmemiz gerekir. Aşağıda sizler adına yüksek sesle böyle bir projeyi nasıl ve nereden başlayarak oluşturabileceğimize dair fikirlerimi paylaşmak istiyorum ki yöneticilerimizi harekete geçirmekte biraz daha etkili olalım.

Projenin Oluşumu:

 • Öncelikle konunun asgari taraflarının bir araya getirilerek yol haritasının oluşturulması, projelendirilmesi ve proje oluşturulmasına yönelik finansmanının bir hibe kaynağı ile sağlanması
 • Projeyi yönetecek bir ekibin oluşturulması ve en az iki yıl boyunca hazırlık faaliyetinin sürdürülmesi, ekibin toplumun tüm taraflarını kucaklayıcı şekilde ilgili kurum ve taraflardan seçilmesi, geliştirilmesi, destek verebilecek uzman ve danışmanların belirlenmesi.
 • Çalışmaların bir STK yapısına dönüştürülerek toplumsal desteğin sağlanması ve gönüllülerin oluşturulması ve eğitilmesi, kurulacak STK’nın ilimizde konuyla ilgili tüm tarafların aktif katılımını sağlaması.
 • Dünkü yazımda belirttiğim; kapsamlı, uzmanlaşmış ve kısıtlı olarak üçlü sınıflandırmayla örneklendirdiğim bilim merkezlerinin; kurulum, işleyiç ve yaptığı çalışmalarının bizlere de örnek teşkil edecek şekilde ziyaret edilmesi ve içselleştirilmesi.
 • Gerekli kaynak bilgilerinin kaydedilmesi, veri tabanlarının oluşturulması ve yazışmaların takibi.
 • Bölgenin özelliklerine uygun ve daha ekonomik bir bilim teknoloji ve buluş merkezinin tasarlanması, projelendirilmesi, raporlanması.

Bilim Merkezinin Finansmanı:

 • TÜBİTAK özelliklede büyükşehirlerde bilim merkezi kurulması için büyük ölçekli hibe kaynağı açmaktadır. Konya Bilim Merkezi bu kapsamda finanse edilmiştir.
 • Bilim Merkezimizin işletme giderlerine yönelik ekonomik desteği Sponsorlar öncülüğünde yürütülebilir. Kamu kurumları ve belediyelere  iş yapan özel sektör firmaları bilim merkezimize değişik zamanlarda sponsor olabilirler.
 • Bedava hizmet verecek bilim merkezimizin içerisinde, kafetarya, oyun salonu, simülasyon merkezi, sinema, bilimsel eğlence merkezi gibi maddi kaynak sağlayacak ticari yapılar olacaktır.
 • Ayrıca, Yap işlet Devret modeli ile ihale edilip, belli bir süre bu kafetarya ve türevi yerlerin merkezi yapan firma tarafından yapılması belli bir süre sonrada sponsorlar ve işletmelerin gelirleri ile ayakta durması sağlanabilir.
 • Bilim merkezimizin; TÜBİTAK, KOSGEB vb. arge, inovasyon, tasarım içerikli hibe desteklerine sunulacak projelerde taraf olmasıyla hem işletme giderlerine katkıda bulunulması hemde malzeme araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması.

Pilot Faaliyetler:

 1. Projenin uygulanmasına yönelik; bütçesinin geliştirilmesi, yönetilmesi ve bölgeye ilgi duyabilecek sanayi ve işadamlarını harekete geçirebilmek için fon çalışmalarının sürdürülmesi.
 2. Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren üniversite ve sanayi kuruluşlarındaki bilgilendirici basit örnek malzemelerin merkeze istenmesi amacıyla bağlantılar kurulması.
 3. Dünyadaki benzer bilim merkezlerine http://www.astc.org/  konferans seminer eğitim ve kitaplarına ulaşmak etkinliklerine katılmak için planlama yapılması.
 4. Projeye destek vermeyi düşünen işadamları ile birlikte dünyadaki bilim merkezlerinin inceleme seyahatlerin planlanması.
 5. Uluslararası ölçekte bir bilim yaz okulunun planlanması.
 6. Bilim merkezinin içini donatacak özel deneylerin posterlerin eğitim araçlarının ve bu deneylere uygun deney malzemelerinin tasarlanması için ülke çapında üniversite öğrencilerine, mucitlere ve öğretmenlere yönelik yarışma düzenlenmesi.
 7. Diğer bilim merkezlerindeki potansiyelleri kullanacak online sistemler geliştirilmesi.
 8. Her kesime yönelik yenilikler geliştirme üzerine toplu çalışmalar yapılması.
 9. Halka, özellikle de çocuklara bilimsel deneyler yapılması.

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank