content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

08 Haz

Önemli Projeler…

Değerli okurlarımız, bu yazıyı okurken, Türkiye için çok hayati olan seçimlerin sonuçları açıklanmış olacaktır. 

İnşallah; huzurlu, demokratik, adil, şaibesiz

bir seçim geçirmiş olalım. Demokrasiye, hukuk düzenine, huzura tekrar kavuşalım. Kavgalar, baskılar, fişlemeler, haksızlıklar, hukuksuzluklar, zulümler, iftiralar, suçlamalar sona ersin. Bölünmeler yaşanmasın. 

Aylardır süren stresli ortamın arkasından, yeni bir dönemin başında, önemli olduğuna inandığım, bazı projeleri anlatmak istiyorum;

1)    Ar-Ge ve Proje Üretim Merkezi

Yurt içindeki ve dışındaki parlak beyinler, bu Merkez’de toplanmalıdır. Buraya geniş kaynaklar, imkânlar ve yetkiler sağlanmalıdır. 

Merkezde, her konuda, (özellikle İleri teknoloji ile ilgili olarak) araştırmalar yapılmalı, projeler üretilmelidir. Tam bir fütüroloji çalışması yapılmalıdır. Ayrıca; bu değerler bilim adamı yetiştirmede, teknoparkların-silikon vadilerinin kurulmasında, görevlendirilmelidir. Üniversite eğitimlerine katkı yapması sağlanmalıdır. 

Üniversitelerimiz de buna paralel olarak, yeniden şekillendirilmelidir. Devlet katkıları, bilim adamı yetiştirme, proje üretme, bilimsel yayın gibi faktörlere bağlanmalıdır. İşgücü planlanması yapılmalı, diplomalı işsiz üretimi sona erdirilmelidir. Nanoteknoloji, bilgisayar yazılımı, bilişim, moleküler biyoloji, makine tasarımı, uzay teknolojileri, sibernetik, yüksek matematik, nükleer fizik, kozmoloji, fütüroloji, genetik vb. konular ön plana çıkarılmalıdır. 

2)    Parasız Yatılı Eğitimi Projesi  

Biz; bu projeyi, Erkan Mumcu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) döneminde; özel okulları temsilen, Rahmetli Necdet Doğanata ile birlikte hazırlamıştık. Ne yazık ki, A. Necdet Sezer veto etmişti. (Detaylarının MEB’te olması gerekir)

Peki, uygulama nasıl olacaktır?

a)    Her yıl, en az 25 bin evladımız, (ilkokulu bitirince, yani 4. Sınıftan sonra) çok titiz, dürüst ve adil bir imtihanla seçilecektir. 

b)    Bu evlatlarımız; devlet okullarından ziyade, (başarısı, ciddiyeti, tarafsız çalışmalarla tespit edilmiş) özel okullarda okutulacaktır.

c)    Özel okullar, yapılacak tespitler sonucu belirlenen oranda, parasız yatılı öğrenci kontenjanı vereceklerdir. Buna mukabil; (kontenjan sağlayan okullar için) KDV oranı %1 / kurumlar vergisi oranı da %5 olacaktır. 

d)    Bu tür eğitim giderleri ve engelliler için yapılacak (eğitim, tedavi, barınma evleri, rehabilitasyon merkezleri vb.) harcamalar için, tüm biletlere (ulaşımdakiler, sinema, tiyatro, maç biletleri vs. vs.) ile tüm elektrik, su, doğalgaz, jeotermal vb. faturalara; 10 kuruş ilave edilecektir. 

e)    Görüldüğü gibi, bu uygulama devlet bütçesine bir yük getirmeyecektir. Feda edilen vergi tutarı da, sağlanan yarara göre, önemsiz kalacaktır. 

3)    Yapılması gereken acil reformlar

Devletin çivisi iyice çıktığı için; acilen anayasa, yargı, vergi, milli eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, bütçe vb. reformların yapılması zaruridir. Bu arada, çok sıkı bir denetim sisteminin kurulması da gerekmektedir. Öncelikle Sayıştay ve vergi denetimleri sağlanmalıdır. Hesap uzmanları, maliye müfettişleri ve gelirler kontrolörleri tekrar aktif hale getirilmelidir. Hatta, bütün kamu kurum ve şirketlerinin yönetim ve denetim kurullarında, mutlaka birer hesap uzmanı, maliye müfettişi, gelirler kontrolörü, mülkiye müfettişi, Sayıştay Murakıbı vb. görevlendirilmelidir. İsrafın, suiistimallerin ve zararların nasıl azaldığı; disiplinin ne mükemmel hale geldiği, görülecektir. Rüşvet, kayırma ve yolsuzluklar minimuma inecektir. Politik baskılar da bitecektir. 

Devir; laf değil, iş üretme; geri kalmış Türkiye’yi canlandırma, devridir. 

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank