content

ikradan-mahyaya-aydinlanma

23 Kas

Nisa Suresi 4/3’ün Kurbanları..

Yıllar önce Kur’an-ı Kerim Nisa Suresi 4/3’ü herkesin anladığı gibi yanlış anlayarak 2. bir evlilik yaptım. Allah düşmanlarımın başına vermesin. İki hanımın arsında adeta topa döndüm.

Bazı şeyler anlatılmaz yaşanmadan anlaşılmaz. Esprisince; bu konuyu inceden inceye eleyerek yeniden araştırdım.

 Ben düştüm başkaları düşmesin diye!

Değerli okur! Çok eşlilik deyip geçmeyelim.

Kur’an ayetine 4/3’e şöyle bir bakalım, “Yetimlere (çocuklara) karşı adaleti yerine getir(e)memekten korkarsanız evlenmeyin. Ki evlenirseniz, ikişer, üçer, dörder çocuk edinin. Onlar (çocuklar) arasında adaleti yerine getirmekte zorlanırsanız, bir çocukla yetinin, ya da kimsesiz bir çocuk alın.”Bu ayette evlenilecek kadınlardan değil, dünyaya getirilecek çocuklardan, yetim haklarından ya da edinilecek evlatlıklardan söz edilmektedir.

Bir mümin dostumun ifadesiyle, “Müslümanlar Kitaplarını uzun bir süredir terk ettiklerinden yani duvarlara astıklarından, cenaze ritüeli haline getirdiklerinden, tapınak ayinine çevirdiklerinden, ölülerin arkasına okuyup durduklarından, ezber ve hafızlık yarışına girdiklerinden, en güzel hatlarla yazmakla meşgul olduklarından ve abdestsiz dokunamadıklarından dolayı içinde neler yazdığı ile ilgilenmiyorlar.”

Söz konusu ayeti çok evliliğe yormak, yorabilmek için, doğrusu cinnetli olmak gerekir. Tıpkı birçok din adamları gibi. Biz de tarihte cinnetli çok. Diyorum ki: Sıradan bir insan bile bir kitap yazsa ve de bu kitapta,“Ne kadar arzu etseniz de kadınlar arasında adalet yapamazsınız” dedikten sonra, “çok eşliliğe ruhsat verebilir mi?” Ki verirse, kendiyle çelişmez mi?

Adaletsizlik yapmış olmaz mı?

Değerli dostlar, her şey tartışılmalı, tartışılmayan tek şey tabudur.

Tabu ise donmadır.

Çürümedir. Onun için eleştiri kapısını ardına kadar açık tutmalıyız. Bizim en büyük yanılgımız Kur’an’a bütüncül bir mantıkla bakamayışımızdır. (Bunun sebeplerinin analizini yapmak başka bir yazının ana konusudur.) Bende ikinci evliliğimi yapmadan bu zaafa düştüm. Tabii ki bunun bedelini de çok ağır ödedim.

Değerli dostlar,“okunmak” “dinlenilmek”, “paylaşılmak”, “eleştirilmek” çok hoş bir şey.

Kimi Çalı fakıları, kimi uyduruk ilahiyatçılar sorgulanmaktan, soru sorulmasından hiç haz almazlar. O yüzden de yalama olmuş vidalar gibi hep aynı yerde döner dururlar.

Şöyle bir Hz. İbrahim’in çocuklarına bakalım: Hz. İbrahim’in eşleri Sara’nın ve Hacer’in çocukları yani İbrahim’in oğulları, İsmail ve de İshak’ın trajedisi. İsrailoğulları ve Filistin dramı Allah aşkına şöyle bir İslam dünyasına bakalım: Ne görünüyor? Kur’an’a baş aşağı bakıldığı!” Keşke diyorum böyle bakacaklarına, hiç bakmasalar. Bana, önyargılarını din-iman edinmemiş adamlar gerek. Saf. Özgün. Yani şartlanmamış, samimi insanlar.

Doğru bakış, yani önyargısız bakış…Efendim, bakış deyip geçmeyelim. Hz. Muhammet’in evliliğine bakalım. Asri saadetten hemen sonra, zalim siyasi otoriteler toplumlara dayattığı ısmarlama icma ve içtihatlardan dolayı, Kur’an’ın anlaşılmasını çok zorlaştırıp adeta içinden çıkılmaz hale sokmuşlar.

Böylece, Kur’an’ın öngördüğü, ikişer, üçer, dörder çocuklu aile modelleri, daha sonra, insan doğasına aykırı, ikişer, üçer, dörder eşli aile modellerine yorulmuş.

Artık olan olmuş. Özgün, insancıl aile modelleri yıkılıp yer ile yeksan olmuş.

4/3’de, “Şayet, öksüz(kızlarla evlendiğiniz takdirde on)llr hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, size helal olan başka kadınlardan, ikişer, üçer, dörder alın. O (kadın)lar arasında da adalet yapamayacağınızdan korkarsanız bir tane alın. Ya da ellerinizin altında bulunan cariyelerle yetinin. Cevr (ve haksızlık) etmemeniz için en uygun olan budur. ”gibi ilahi adaletle örtüşmeyen yanlış tefsirlerle kadınların haklarını 1400 yıldır, berhava edenler…

Görüldüğü üzere, din adamları denilen kişiler, öksüz kızlarla evlenmeyi tasvip etmiyorlar. Neden? Güya onlarla evlilikte adalet açısından büyük risk var.

Bu ne demek? Öksüz kızlar, öksüz olmanın cezasını mı çeksinler?..

Allahaşkına bu nasıl mantık? Öksüzle, öksüz olmayanın arasında ne fark var? Adalet, her yerde, her kişi için olmalı değil mi? Çok eşliliğin adaletsizliğe yol açmasının temel nedeni nedir? Çok eşlilik mi?

Tek eşlilikte adaletsizlik olmaz mı?

Adam hakşinas değilse, cariyeye de haksızlık etmez mi? Ayette, dikkat çekilen yetimler, bize göre anasız-babasız kızlar değildir. Başkalarının himayesine muhtaç çocuklar. Kız ya da erkek. Ne fark eder? Şimdi ayete yeniden bakalım.

4/3 “Yetimlere (çocuklara) karşı adaleti yerine getirememekten korkarsanız evlenmeyin. Ki evlenirseniz, ikişer, üçer, dörder çocuk edinin. Onlar (çocuklar) arasında adaleti yerine getirmekte zorlanırsanız, bir çocukla yetinin, ya da kimsesiz bir çocuk alın.” denilmektedir.

Ne ki zavallı din adamlarımız, geleneksel kadim alışkanlıklarının bir sonucu olarak bu mesajı hiç ama hiç anlayamadılar.

Burada basiretli her vicdanın anladığı, görüldüğü gibi, çocuklara yapılan adaletsizlik apaçık vurgulanmaktadır.

Şimdi de, 4/129-130’a bakalım: “Ne kadar isteseniz de kadınlar arasında (tam) adalet yapamazsınız. Öyleyse (birine) tamamen yönelip ötekini askıda (kocasızmış) gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir sakınırsanız, Allah bağışlayan, esirgeyendir. Eğer ayrılırlarsa, Allah bol nimetiyle onların her birini zengin eder. Allah’ın nimeti geniştir. O hüküm ve hikmet sahibidir. ”(!) bu anlayışa da itirazım var.

 Maalesef adını andığımız yukarıdaki ayetlerde çok eşliliğe izafe ediliyor. Oysa burada sosyolojik bir durum var. Önce erkekler muhatap alınmakta yani ayetler, gelin-kaynana, görümce-elti ve kardeşler arası kavgaya dikkat çekmektedir.

Niye? Çünkü erkekler önce eşine hak verip annesine ya da kız kardeşine haksızlık etmesin. Yada tersi. Yani bir haksızlık olmasın. Ayette, sosyolojik olarak adalet sağlanamıyorsa, işte o zaman ayrılın! Korkmayın! Çekirdek aile olun denilmektedir.

Evet çekirdek aile. “Ne ki, ayetler böylesine herkesi ilgilendiren evrensel mesajlar verirken maalesef din adamlarımız, bunları dünya insanlık ailesinin azınlığını oluşturan çok eşlilerin karı-koca çekişmelerine yormuşlar. Ki böyle olsaydı. Hiç Allah onların kavgalarından ötürü onları zengin eder mi?..

Tabii ki etmez. Asıl olan şey her zaman barışçıl olmaktır. 33/50, ayete bakalım, “Ey Elçi, mehirlerini/ücretlerini verdiğin eşlerini, savaş esirlerini, amcanın, halanın, dayının, teyzenin seninle birlikte göç eden kızlarını sana helal kıldık. Birde kendini sana hibe edenleri.” deniliyor. Bu ayete de yanlış ve kasıtlı anlam verilmiş. Ulemaya göre: Peygamberin eşleri kimler: Ücretlerini verdikleri, esire,amca, teyze, hala, dayıkızları, kendini hibe eden.

Acaba diyorum, Bu din adamları, yargı Gününde ne yapacaklar? nsan beyniyle, en yukarıdaki sağduyusuyla bakmak yerine, aşağılardan uçkurumdan bakarsa; ayetlerle bile haşa ve kella peygamberin bir haremağası(!) gibi anlaşılmasına sebep olabilir.(Böyle bir cehaletten Allah’a sığınırız)

Şimdi aynı ayete bir de biz bakalım: “Ey elçi, mehir verdiğin eşini, himayende bulunan, amcanın, halanın, dayının, teyzenin seninle hicret eden kızlarını seninle İKAMETE ayırdık. Bir de sana hiçbir ücret istemeden hizmet edecek kadınları…”Dikkat edilirse burada bir “ikamet” konusu anlatılmakta yani “Ehli Beyt” kadınları söz konusu edilmektedir.

4/20’ ile noktalayalım:“Bir eşin yerine başka bir eş almak istediğiniz taktirde onlardan birine (öncekine) kantarlarca mal vermiş olsanız dahi verdiğinizden hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız?”

Görüldüğü üzere burada da tek eşli aile modeli anlatılmakta ve bu konu miras bahsinde de açıkça vurgulanmaktadır. (Kaynak: Yeni İslam Ares Yayınları Naci ÇELİK)

 yukselmertoglu@hotmail.com

Etiketler : , , , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank