content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

18 Oca

Mini Torbada Neler Var

Geçtiğimiz hafta TBMM'de kabul edilen 6385 sayılı Kanun'la sosyal güvenlik sisteminde önemli bazı değişiklikler yapıldı. Başta geçen hafta ele aldığımız gazetecilerin e milletvekillerinin yıpranma payı olmak üzere, İş-Kur iş ve meslek danışmanları istihdamı, SGK kısa vadeli prim oranının yüzde 2 olarak sabitlenmesi, Bağ-Kur sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması gibi sorunlu konulara ilişkin düzenlemeler yapıldı.

****

İş ve meslek danışmanı alınacak

Son yıllarda, en başarılı kamu kurumlarından birisi olan Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) bir kamu kurumundan ziyade, özel sektör kurumu gibi çalışıyor. Genel müdürden, memura kadar tüm personelin hem işçilere, hem işverenlere ve hem de işsizlere vatandaş odaklı hizmet sunmasından hersek ziyadesiyle memnun. Özel sektör mantığıyla ve tamamen halka hizmet ve başarı odaklı çalışan İş-Kur için mini torba kanununda İş ve Meslek Danışmanı kadroları açıldı.

27/6/2012 tarihi itibarıyla İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlardan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için ilgili mevzuatında öngörülen koşullar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10/7/2010 ve 11/7/2010 tarihlerinde yapılan sınavlara girmiş ve bu sınavlardan en az 70 puan almış olma koşulunu taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat edenler, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacak.

  ***

İş Kazası primleri yüzde 2 oldu

6385 sayılı Kanunla iş kazası primi olarak bilinen kısa vadeli sigorta kollarının prim oranında yaşanan sorunların çözümüne yönelik değişiklik yapıldı. Buna göre 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere kısa vadeli sigorta kolları prim oranı tehlike durumuna bakılmaksızın yüzde 2 olarak sabitlenmiş ve bu oranı %1,5’a indirmeye ve %2,5’a çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Böylece hem muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleşmesi ve Türkiye genelinde tek işyeri sicil numarası uygulamasına geçilmesi sağlanmış ve hem de önemli ihtilaf konusu çözümlenmiştir.

 ***

 Bağ-Kur Destek Primi Borcu Yapılandırılıyor

 Daha önce de bu köşeden dile getirdiğimiz ve yaklaşık 400-450 bin kişiyi ilgilendirdiği tahmin edilen emekli olduktan sonra vergi mükellefiyeti, şirket ortaklığı gibi Bağ-Kur Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmayı gerektiren ticari faaliyeti devam eden kişilerin  Sosyal güvenlik destek prim borçları için yeniden yapılandırma fırsatı geldi. Bağ-Kur sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılacak.

  ***

Lise Öğrencisi 120 gün GSS primi ödemeyecek

 Lise öğrencilerinin haziran ayında öğrencilikleri sona erdiğinde, üniversite sınavını kazansalar dahi ekim ayına kadar öğrenci niteliği taşımadıkları için zorunlu olarak GSS primi ödeme zorunluluğu doğmaktaydı. İşte öğrencilerin bu şekilde mağdur edilmemesi için torba kanunla lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler. hükmü eklenerek ana veya babaları üzerinden sağlık yardımı alan veya yetim aylığı alan erkek çocukların liseyi bitirdikleri tarihten itibaren 120 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalanmasına imkan tanınmış oldu.

***

Bağ-Kur İntibak Sürprizi Bitecek

Yapılan düzenleme ile esnaf ve tarım Bağ-Kur’luların Bağ-Kur’a ilk defa kayıt oldukları tarihteki basamaklarının esas alınması sağlanacaktır. Bu şekilde ilk kayıttan önce SSK veya Emekli Sandığı çalışmaları olanların başlangıç basamağının değişmesi ve sigortalılarımıza emeklilik aşamasında sürpriz borçlar çıkması önlenecektir.

***

Yersiz Sağlık Hizmeti Alanlara Af

Kendi sigortalılığı bulunduğu halde ana-baba veya çocuğu üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmış olanlara 2012/Ocak ayına kadar çıkarılan veya çıkarılacak sağlık harcamalarına ilişkin borçlar affedilmektedir. Bu kapsamda özellikle 4/b sigortalılarından prim borcu nedeniyle sağlıktan yararlanamayacak olup da başka bir yakınının üzerinden sağlık yardımlarını alanlar bulunmaktadır. 2012 Ocak ayında SGK’nın sağlık provizyon ve aktivasyon sistemi (SPAS) devreye girdiğinden, bu tarihten sonra artık bütün sistemler karşılıklı birbirini gördüğü için bu şekilde başkasının üzerinden yararlanma olamayacaktır.

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank