content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

09 Ara

Mali Müşavirler ne İstiyor?

Geçtiğimiz hafta Gazi Antep’te, Gazi Antep SMMMO tarafından düzenlenen bir eğitimde iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin güncel bilgileri paylaştık. Ülke ekonomisinin birebir nabzını tutan ve Kamunun yüklediği bir çok görevi yapmaya gayret eden mali müşavir dostların SGK’dan bazı talepleri oldu. Zaman zaman bizim de dile getirdiğimiz bu önerileri buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve SGK Başkanlığına yeniden iletmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Umarım bu talepler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mevzuat çalışmalarında dikkate alınır.

İşte “Hepimizin ortak amacının; Paydaş kurumlarla beraber, hedef kitlelerimize kaliteli ve hızlı hizmet sunmak olduğu muhakkaktır.” diyen Gazi Antep SMMMO’nın iletmek istediği mesajları ve beklentileri;
İletişim çağında olduğumuz şu günlerde Kurumlar arası iletişimin de maksimum seviyede gerçekleştirilmesi, mükerrer bildirim ve beyanların önlenmesi, herhangi bir Resmi Kurumun sistemine kaydettiğimiz verilerin ortak kullanımı için gerekli çalışmaların en kısa zamanda yapılarak biz meslek mensuplarının zaman israfının önlenmesini temenni ediyoruz.
-İş-Kur’a 10 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinin vermiş olduğu İşgücü Çizelgesi ve 1774 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen Kimlik Bildirimi kaldırılarak, gerekli bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sisteminden alınması sağlanmalıdır. Kimlik bildirimi ile SGK işçi çıkış bildirimlerindeki süreler bile örtüşmemekte birinde 10 günken diğerinde 72 saat süre tanınmıştır.
- İstirahatli olanları sağlık kurumları Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmektedir. Buna rağmen işverenlerden, dolayısıyla bizlerden bu kişilerin raporlarını sistemde onaylamamız istenmektedir.
- SGK’nın “İşe Giriş” ve “İşten Ayrılış” bildirimlerine her defasında adres bilgilerinin girişinin yapılması yerine adres bilgilerinin İlgili Nüfus Müdürlüğünden alınması (Mernis sisteminden otomatik çekilmesi)  sağlanmalıdır.
- İşten Ayrılış Bildirimlerinde bir kişinin çıkışı kayıtlı olduğu işyerinden değilde farklı bir firmadan yapıldığında sistem uyarı vermemektedir.
- Aylık Prim ve Hizmet Bildirimleri giriş yapılıp onaylandıktan sonra, onaylı bildirimin yazdırılması için farklı bir ekrana geçilmesi gerekmekte olup, bu işlemin daha pratik hale getirilmesi sağlanmalıdır.
- SGK işyeri kapanış işlemlerinin internet ortamında yapılması sağlanmalı, aynı müdürlüğe bağlı işyerlerinde adres değişikliği var ise bu güncellemede internet ortamında yapılabilmelidir.
- Aynı işverene ait işyerleri arasında yapılan Nakil işlemlerinde personel Çıkış ve Giriş işlemlerinin toplu yapılabilmesi sağlanarak zaman kaybı önlenmelidir.
- Teşvikler sadeleştirilmeli, yanlışlıklar gerçekleşmeden cari dönem içerisinde elektronik ortamda kontrolü sistem üzerinden yapılması sağlanmalıdır.”
Bu arada özellikle daha önce de birkaç dile getirdiğimiz ve SGK’na önerdiğimiz İSMMMO tarafından hazırlanan Çalışma Hayatında Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerilerimize İlişkin Rapor’da paylaşılan bazı hususları da yeniden hatırlatmak istiyorum.
- 5510 sayılı Yasanın 4/b (eski statüsü Bağ-Kur'lu) kapsamında sigortalı olan (Örneğin SMMM ANNE ) vergi mükellefi ve esnaflara da doğum nedeniyle raporlu oldukları süreler için, tıpkı 4/a kapsamındakiler gibi rapor parası alacakları da adı geçen Yasanın 16 ncı maddesinde hüküm altına alınmıştır. Ancak, uygulamada SGK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı, mali müşavir olan Bağ-Kur sigortalısı bayanın doğum yapması nedeniyle doğum öncesi ve doğum sonrası istirahatlı olduğu sürelere ilişkin geçici iş göremezlik ödeneği talep etmesini doğru bulmamış ve taşra birimlerini bu yönde talimatlandırmıştır. Ancak, 5510 sayılı Yasada, 4/b (Bağ-Kur'lu) kapsamında sigortalı olan kadınların doğum yaptıklarında geçici iş göremezlik ödeneği almayacaklarını düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Bu husus acil olarak düzeltimelidir.
- Sigortalıların niteliklerine göre farklı kanun türü ve belge türü olan APHB düzenlenmekte ve sonuç olarak işverenler aynı ay içinde çok sayıda APHB düzenlemektedir. Öyle ki; aynı ay içinde bir Arge çalışanı için üç farklı APHB verilmesi gerekmektedir. Oysa APHB içine kanun türü ve belge türü eklenerek her işveren ait olduğu ay için tek APHB verebilmelidir.
- 1/1/2012 tarihinden itibaren 4857 sayılı Kanun'un 13 ve 14'üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanların, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları zorunluluğu kaldırılmalıdır.
- İl dışındaki işverenler, şifresini kendi merkez SGK Müdürlüğünden alabilmelidir.
- Ayrıca işverenler e-bildirge menüsünde ay içinde işe girişi ve işten çıkışı yapılan işçilerin isim listesine ulaşabilmeli ve kendi kayıtlarıyla karşılaştırabilmelidir. E-bildirge sisteminde işe giriş-işten çıkış işlemlerinde işverenlerin toplu rapor alabilmeleri sağlanmalıdır. Mevcut sistemde kimlerin girişlerinin yapıldığını veya hangi işyerine yapıldığını anlayabilmeleri mümkün olmamaktadır.
- İşe iade davalarında da e-bildirge üzerinden ek bildirge verilebilmelidir.”
Umarız SGK Başkanlığı, verilen hizmetin kalitesini ve vatandaş memnuniyetini yükseltecek bu değerlendirmeleri dikkate alır. Bizden uyarması.
****
twitter/resulkurt34

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank