content ÖZGEÇMİŞ 31.08.1977 Tarihinde Bartın merkezde doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi kendi memleketim olan Bartın'da okudum. Lisans eğitimimi ise Yüzüncüyıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirdim. Okul hayatı sırasında ve daha sonra muhtelif yerel basın kuruluşlarında, değişik görev ve unvanlarda çalışma fırsatım oldu. Uzmanlık alanım İlahiyat olmasına karşın özel bir hobi olarak gazetecilik yapmayı, yazı yazmayı ve güncel ile kültürel olanı bir potada buluşturarak gündeme ilişkin yorumlamalarda bulunmayı tercih ediyorum. Yayıncılık hayatına Ortaokul sıralarında çıkan okul gazetesine verdiğim yazılar ile başladım ilk olarak. Gazete günlük olarak yayınlanırdı. Ben her hafta gazetenin hikaye bölümü için hikayeler yazardım. Düzenli olarak yazdığım yazılar, mezuniyet tarihime kadar devam etti. O sıralarda Ulusal yayın yapan gençlere yönelik Genç İstikbal dergisine de hikaye ve yazılar gönderiyordum. Bu türden amatör yazı çalışmalarını geliştirmek maksadıyla, başta Milli Gazete olmak üzere Yeni Şafak ve Vakit gazetelerine yazılar gönderdim. Muhtelif vesilelerle kaleme aldığım yazılarım aralıklı olarak yer buldu. İlk aktif gazetecilik deneyimim Van'da yayın yaban bölgesel Şark Yıldızı gazetesinde gerçekleşti. Üniversite eğitimimi görürken gazetecilik mesleğini sürdürmeyi hedeflemiştim. Orada röportaj muhabirliği, köşe yazarlığı ve redaktör olarak çalıştım. Yaklaşık olarak 3 yıl boyunca düzenli biçimde söz konusu gazetede çalıştım. Bununla beraber yine Van'da yayın yapan Bölge Gazetesinde köşe yazıları yazmaya başladım. Gazetenin yayın kurulunda bulundum. Öğrencilik hayatı sırasında üç sayı çıkan Gençliğin Sesi ve bir sayı çıkarabildiğimiz Ranuna dergilerinin yayın hayatına atılmasında aktif rol oynadım. Bu dergilerde yayın koordinatörlüğü ve yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulundum. Daha sonra Konya'da yayın yapan Merhaba Gazetesinde 2002 yılında altı ay süreyle köşe yazıları kaleme aldım. Şu anda yayıncılık dünyasının dışında, akademik çalışmalar ile ilgileniyorum. İlahiyat alanında Yüksek Lisans eğitimi tamamladım. NOT: Aşağıda iki adet yazı örneğimi gönderiyorum. Bu yazıları word formatında ekte dosya şeklinde de gönderiyorum. 1977 yılının Şubat ayında Bartın'da doğdum. Şu anda bir gazetede çalışıyorum. Daha çok güncel ve kültürel konular ile ilgilenirim.
02 Ağu

Kurtarıcılardan kurtulmak

Türkiye’nin en kadim sorunlarının başında kurtarıcılar gelmektedir. Ülkenin darboğaza saplandığı her zor zamanda kurtarıcı arama saiki toplumsal genlere yerleşmişçesine sürekli olarak başlar. Mehdi’nin dünyaya yeniden geleceği inancının bir parçası olan geleneksel beklentinin siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri sahalarda daha çok boy gösterdiği müşahade ediliyor. Hz. Peygamber’in vefatından beri karşılaşılan her bir sorundan sonra mütedeyyin halk kesimleri kıyametin yaklaştığı, sorunları kökünden halletmek için Mehdi’nin yeryüzüne döneceği ve dünyanın ömrünün sona ereceği kanaatini güçlü biçimde deklare etmişlerdir. Çok ilginç bir tespittir ki, hiçbir seferde de Mehdi imdatlarına yetişmemiştir! Çağlarının genel geçer havasına tanıklık eden güncel tarih ve gündelikler incelendiğinde söz konusu saptama daha belirgin düzeyde görülebilir.

Bu anlayıştan hareketle olmalı ki, kurtarıcılar masum kimliği dolayısıyla, ortaya koydukları her çalışmanın altında bir hikmetin gizli olduğu öne sürülerek, her türlü olumsuz gelişmeler sineye çekilir. Bu doğrultuda en kutsal değerlerin bile aleni ölçüde çiğnenmesine göz yumulur. Kurtarıcı addedilen zevatın bir bildiğinin olduğu varsayılarak, itiraz eden akl-ı evvellerin haddi bildirilir her seferinde. İran’da Humeyni’nin inkilabının dahi Mehdi’nin gelişine hazırlık mahiyetli bir çalışma şeklinde propaganda edilerek başarılması, İslam aleminde bu inancın ne kadar yerleşmiş olduğunun en açık kanıtıdır. Bu tür kutsal değerlerle ilişkilendirilerek sunulan çalışmaların arka planında, çoğunlukla İslam aleminin bu tür zaafını akıllıca çözen entrika sahiplerinin oyunları gizlidir. İslam alemi, içten çökertilmek istendiğinde kullanılan yöntem bellidir: Başında sarık, üstünde cübbe bulunan, sakallı ve hikmetli sözler sarf eden birinin toplumsal önderliğe soyundurulması ve o şahsın üstündek aşama aşama gediklerin açılmasıdır. Suudi Arabistan’da Vahhabbilik hareketinin zamanın İngiliz hükümeti tarafından desteklenmesi gibi örnekler bunun ispatlarınmış örnekleridir.

Sorunların üstesinden gelebilmek için bir Mehdi ve Hz. İsa’ya ihtiyaç duyulmasının altında yatan en büyük neden; kıyametten önce dünyaya geleceklerine inanılan Hz. İsa ve Mehdi’nin nasıl olsa İslam alemini kurtaracağına inanılarak peşinen küfrün kol gezen güçlerine karşı baş koyamayacağına duyulan kanaattir. Öyle ya, şayet bu dinin olağan temsilcileri bunu başarabilseydi, neden bir tane değil, iki tane kurtarıcı gönderilsin ki? Bu anlayış yığınları kaderci bir anlayışla rehavete sürüklemiş ve büsbütün her türlü gelişmeler karşısında nötr bir tutum sergilenmesine yol açmıştır.
Baştan beri Türkiye’nin en büyük sorunu, kurtarıcılardan kurtulmaktır. Bir asra yakındır milletin kendi kaderi üzerinde tercih hakkını kullanmasını engelleyen bu sakat anlayış, hep birilerinden himmet beklemeye sürüklemiştir toplumu. Başarı azim ve inançları peşinen söndürülmüş yığınların umut kaynağı, her türlü varlıklarını emanet ettikleri kurtarıcıların gösterdikleri yol doğrultusunda hareket ettiğinde ancak bir çıkış yolu bulabileceğini düşünmektedir. Kendisi gerçekleştirmesine, süreç içerisinde aktif rol almasına, sorumluluk alıp taşın altına elini sokmasına rağmen, başarı tacını hep kurtarıcı rolündeki bol keseden atan kişilere mal etmiştir. Doğal olarak her türlü karar ve yetkiyi onlara teslim etmiştir. Özgür düşünebilme, başarabilmeye azmetme ve inanma güdüsü peşinen engellenmiş bireylerin yerleşik fikirlerini değiştirebilmek için büyük boyutlu mucizelere ihtiyaç vardır.

Bağımsızlık ve kalkınma yolunda toplumların önünde duran en büyük engel yine kendileridir. Kendi zihinlerinde kurguladıkları basmakalıp görüşlerle bir başkasına bağımlılık adeta hayatın bir parçası halini almış durumda... Halen daha ağalık sisteminin refah dolu bir yaşam standardı için vazgeçilmez bir nizam olduğu kanısında birleşip eskiye özlem duyanların olduğu bir memlekette gelişmişlik adına ne beklenebilir ki! Yıllardır her türlü söz, eylem ve gidişatıyla tabanına bir nebze umut veremeyen, başarı şansı tahminlerin çok altında liderlerden, buna rağmen umut beklenip karşısına aday çıkmak/çıkarmaktan korkan bir ülkenin vatandaşları, yarınlarını nasıl şekillendirebilirler? Boyunduruk altıdan yaşamak, oh ne güzel hayat!

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank