content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

30 Oca

Kültür Turizm Yönetim-Kalkınma Modeli (V)

10. PAZARLAMA&ORGANİZASYON

a. Uluslararası, çok dilde hizmet veren enformasyon merkezi bilişim altyapısıyla birlikte acilen hayata geçirilmelidir.

b. Tüm turizm potansiyelleri belirlenmeli ve tek tek çalışılmalıdır.

c. Her bir turizm çeşidi gereği yapılması gereken çalışmalar yapılmalıdır.

d. Her bir çeşitliliğin pazarlanmasına yönelik eylem planları hazırlanmalıdır.

e. Bilişim altyapıları ve sosyal medya çok yönlü ve çok dilli olarak hazırlanmalıdır.

f. Basına yönelik çalışmalar, hazırlıklar dikkatle ve yerel-ulusal-uluslararası basın ayrı ayrı dikkate alınarak uygulanmalıdır.

g. Şehri tüm bu konuşulanlara hazırlayacak, veya tüm bu konuşulanları organize edecek, veya tüm bu konuşulanları tek tek uygulamaya koyacak, hesap verecek ve hesap sorulacak; yeterli ve nitelikli elemanlardan ve uzmanlardan oluşan bir organizasyon ile hem bu hazırlıkların yapılması hem de devamında bu sürecin doğru yürütülmesi gerekmektedir.

11. DESTEKLEYİCİ ALTYAPILAR

a. Hava alanı var mı?

b. Kara Ulaşımı yeterli mi? (Çevre Yolu)

c. Kruvaziyer liman var mı?

d. Demiryolu ulaşımı var mı?

e. Kayak Merkezi vb. Ağırlıklı fonksiyonlar var mı?

f. Kültür sanat merkezleri hazır mı?

g. Kent müzeleri, tarihi dokular ve simge yapılar hazır mı?

12. SORGULAMA-KONTROL LİSTESİ

a. Ana koordinasyon tüm yönleriyle oluşturulmuş mu?

b. Planlama başlıkları tek tek ve tüm yönleriyle sağlanmış mı?

c. İl-ilçe eylem planları ve bu planları hayata geçirecek somut projeler hazırlanmış mı?

d. Kent bütününde kültür turizm algısı ve sektör kültürü çalışmaları yapılmış mı?

e. Her bir insanımız turizme inanır hale getirilmiş mi?

f. Nitelikli insan kaynağı oluşturulmasına yönelik adımlar hazır mı?

g. Çalışanların turistlerle asgari düzeyde iletişimi için dil yeterliliği sağlanmış mı?

h. Profesyonel danışman ve uzmanlar kullanılıyor mu?

i. Eğitim kurumları altyapısı tamam mı?

j. Eğitim içerikleri yeterli mi?

k. Kokartlı rehber var mı?

l. Turizm noktaları ve aksları belirlenmiş mi?

m. Turizm çeşitliliği çalışılmış ve altyapıları hazırlanmış mı?

n. Hediyelik eşya sektörü hazır mı?

o. Günlük, bir gün-gece, üç günlük ve haftalık paketler oluşturulmuş mu?

p. Her bir güzergah için haritalar ve navigasyonlar oluşturulmuş, işaretlemeler yapılmış mı?

q. Islak mekanlar tüm turizm noktalarında hazır mı?

r. Turizm potansiyellerinin pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapılıyor mu?

s. Hedef kitle analizleri yapılmış mı? Bu analizlere göre stratejiler geliştirilmiş mi?

t. Tüm bu süreçler doğru organize ediliyor mu?

u. Desteleyici altyapılar hazır mı?

v. Tüm noktaların güvenliği için gereği yapılıyor mu?

w. Temizlik ve hijyen standartları yakalanmış mı?

x. Yön ve bilgilendirme tabelaları tamam mı?

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank