content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

23 May

Kırım ve Ahıska Türklerinin Soykırımı

Bir kısım yabancılaşmış aydınımızda, tedavisi kabil olmayan bir 'aşağılık kompleksi' vardır. Bunlar, Türkler'in ve Türk Milleti'nin aleyhinde olmayı marifet sayarlar. Onlara göre bizim milletimiz, medeniyetten uzak, kültürünü başkalarından almış, cahil, barbar, vahşî ve zâlim bir millettir. Bu sözde aydınlar, mazlum fakat vakur milletimize ne kadar sövüp sayarlarsa, o kadar itibar kazanacaklarını ve 'aydın' kabul edileceklerini zannederler. Ermenileri güya nasıl kestiğimizi(!) ballandırarak anlatmaya bayılırlar. 'Ben Türküm' diyen milyonları ırkçılıkla itham ederken, bölücülük yapan ırkçı teröristlere arka çıkarlar.

Halbuki, tarihte Türkler kadar haksızlığa ve zulme uğrayan; etnik temizliğe ve soykırıma mâruz kalan başka bir kavim yoktur. Türkler, Asya'da, Çin, Hint ve İran medeniyetlerini hâkimiyetleri altına almış; kavimler göçüyle Avrupa'yı şekillendirmiş; Orta Doğu ve Afrika'yı yönetmişlerdir. Daha da mühimi, tam 10 asır boyunca İslâm'ın bayraktarlığını yapmış ve her devirde açık veya gizli, Haçlı saldırılarına muhatap olmuşlardır. Türk Milleti, binlerce yıllık tarihi boyunca daima öne çıktığı için de, inhitat dönemlerinde zulme en çok mâruz kalan millet olmuştur.

Eski Çin'in Hun Türklerine uyguladığı soykırımları, İskender'in mezalimini, Bulgar Türklerinin asimilasyonunu ve Haçlı Seferlerinde katledilen milyonlarca mâsum Müslüman Türk'ü unutmak mümkün müdür? Şimdi bize medeniyet dersi vermeye yeltenen Avrupalıların Haçlı atalarının, Müslüman çocukların etlerini nasıl pişirip yediklerini, gene kendi tarihçileri itiraf ediyorlar.

16. asrın ortalarında, Karadeniz'in kuzeyindeki ve Orta Asya'daki Rus mezalimini artık kimse hatırlamıyor. Bu devirde Kazan Türkleri'nin büyük kısmı soykırıma uğramış; Türkistan, Kafkasya ve Kuzey Asya'da milyonlarca Türk katledilmiş ve sürgüne gönderilmiştir. 19. asrın sonlarından itibaren Rus-Ermeni işbirliğiyle Azerbaycan, Revan, Gürcistan ve Doğu Anadolu'da 3 milyonu aşkın Müslüman Türk tehcir edilmiş ve soykırıma uğratılmıştır.
Ayrıca, 'Balkan Mezalimi'nde en az 7 milyon Türk şehit ve sürgün edilmiştir. Günümüzde 40 milyon civarında Uygur Türkü'nün yaşadığı Doğu Türkistan'da Çin'in uyguladığı soykırımdan haberdar mısınız?...

***
Bundan tam 69 yıl önce, 18 Mayıs 1944 gecesi sabaha karşı Kırım Türkleri'nin tamamı (200.000'den fazla), 1500 yıllık vatanlarından koparılarak 20 dakika içinde hayvan vagonlarına doldurulup Sibirya'ya ve Sovyetler'in ücra köşelerine sürüldü. Bu soykırımda, Kırım Türkleri'nin yüzde 46'sı, havasızlık, salgın hastalık, açlık ve katliamlardan dolayı hayatlarını kaybetmişlerdir.
O sürgünde henüz 10 yaşında olan Seyit Mahmut şunu anlatıyor: 'Annem işte o yolculukta çatladı ve öldü; çünkü utancından âlemin içinde tuvaletini yapamamış...'
Gene 1944'te 100 binin üstünde Ahıska Türkü de vatanlarından zorla koparılarak hayvan vagonlarıyla sürüldüler. Hâlen 300 bin Ahıska Türkü, haklarındaki kararların uygulanmaması yüzünden Gürcistan'daki vatanlarına dönemiyorlar.
Bu arada, Kırım ve Ahıska soykırımlarına CHP Şeflik yönetiminin seyirci kaldığını söylemeye lüzum var mıdır, bilmiyorum.
Kırım Türkleri'nin, Mustafa Cemiloğlu'nun (Kırımoğlu) liderliğinde verdikleri mücadele sonucunda, 1967'de bir kısmı vatanlarına dönebildiler. Hâlen birçok sorunlarıyla beraber, son asırda 2 milyondan fazla Kırım Türkü'nün yok edilmesinin acısını yaşıyorlar.

***
'Hansaray'ın mahzun odalarını bir gün gezme fırsatı bulursanız, 'Gözyaşı Çeşmesi'nin önünde 'Gazi Giray Han'ın 'Arazbar Peşrevi'ni duyar gibi olursunuz. Kırım'dan gelen Akıncı 'Sinan'ın 'Nemçe' üzerine sürdüğü atının nal sesleri, bu ilâhî musikîye eşlik etmektedir.
Ve bu mazlum kardeşlerimiz için bir Fatiha okurken gözyaşlarınızın yanaklarınızdan avuçlarınıza süzüldüğünü hissedersiniz...
Muhteşem bir mâzî artık bu gözyaşlarında yaşamaktadır...

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank