content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

26 Şub

Kerâmet Vardır, Haktır

Çeşitli Ansiklopedi, eser, bilgi ve belgelere göre: “Kerâmet Allahü Tealanın sevgili kullarında meydana gelen adet dışı, alışılanın üstünde görülen, harikulade hal. Doğru bir itikada, inanca sahib olan ve her işinde İslamiyete uyan kimselere Allahü Tealanın adeti dışında, yani fizik, kimya ile biyoloji kanunları dışında ikram ve ihsan ettiği şeylere “kerâmet” denir. Lügatta kerâmet; harika, yaradılışın ve imkânların üstünde olup, insanda hayranlık uyandıran şey manasınadır.”
Günümüz kaos ve anlayışında birçok değerler yanında kerâmet de inanç ve ağızlara göre değişmekte, çeşitli mecralara sürüklenmektedir. Her tarikat şeyhi, müritlerine göre kerâmet ehli, sahibidir.
Kerâmet vardır, haktır.
Kerâmetin gerçek olduğuna dair Kur'an'daki deliller şu ayetlerdir:
• Semâvi kitapların esrarına vakıf bir alim ise, "Sen daha gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm!" dedi. Süleyman, Belkıs'ın tahtını yanında hazır görünce dedi ki: "Bu, Rabbimin bir lütfudur; şükür mü, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan ediyor.(Neml Suresi.40)
• Hz: Meryem peygamber değildi. Eşi olmaksızın çocuk doğurdu. Hz. Meryem, Mescid-i Aksa'nın kuytu bir yerinde yaşar, yiyecekleri kerâmetle hep yanında hazır olurdu. Kur'an-ı Kerim'de, '''Hurma dalını kendine doğru silkele, taze hurma dökülsün!” buyuruldu. denir.(Meryem Suresi.24)
• Hz Zekeriya, Hz Meryemin yanında taze meyve ve yiyecekleri görünce hayret ederdi: Rabbi, Meryem'e hüsnükabul gösterdi, onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya, onun yanına, mabede her girişinde orada bir rızık görür, "Ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor?" der; o da: "Bunlar, Allah tarafından" diye cevap verirdi.” (Âli İmran Suresi.37)
• Ashab-ı Kehf’in kerameti de meşhurdur. Ashab-ı Kehf, yiyip içmeden, bir zarara uğramadan 309 yıl uykuda kaldıktan sonra uyanmışlardır: "işte bu, A1lah'ın kudretini gösteren delillerden biridir. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın.
( Kehf Suresi.17-18)
• Hz Musa'nın yanındaki gencin çantasındaki balık canlanıp suya gitmiştir:"Her ikisi, iki denizin birleştiği yere varınca balık şaşılacak şekilde denize gitmişti.” (Kehf Suresi.61-63)
• Kehf Suresi'nin 63'üncü ayetinden itibaren Hz. Musa ile ledün ilmine sahip bir zatın kıssası anlatılır.
Özetle şöyledir: ( İkisi, Hz Musa ile bir genç) kendisine ilim verdiğimiz birini buldular. Musa ona, "Sana öğretileni (Ledünni İlmini) bana da öğretir misin?" dedi. . O zat da: "Sen benim yaptıklarıma dayanamazsın” dedi. Sonra o zat, bindikleri gemiyi deldi. Hz Musa, "Gemiyi, içindekileri boğmak için mi deldin?” dedi. Daha sonra bir erkek çocuğunu öldürdü.
Hz Musa: "Masumu öldürdün, pek kötü sındaki Her bir şey yaptın!" dedi. Günahsız çocuğu öldürmek elbette çok büyük günahtır. Ama bunu yapan zat, kerametle biliyorduki, o çocuk büyüyünce zalim biri olacaktı. Onun yerine iyi bir çocuk verilmesi de istenmişti. Hz. Musa’ya: “Ben sana yaptığım işlere dayanamazsın, demedim mi?” dedi. Demek ki o zat, Hz. Musa’nın dayanamayacağını da kerametle biliyordu. Hz. Musa’nın arkadaşı, duvarları (kerametle) doğrultuverdi.O zat Hz.Musa’ya bu işlerin hikmetini açıkladı.”
(Kehf Suresi.63-81)
Kerâmet sendedir, köklü imanındadır. Ararsan bulursun...
Yazımı, beyitlerimle bitireyim
SENDEDİR
Sendedir; divâne gönül sendedir,
Bendedir, harabe gönül bendedir.

Sendedir, harabeler sendedir,
Kimdedir, mâna Elif, Mimdedir.

Sendedir, Ateş-i Hicrân sendedir,
Nerdedir, Ciğer-i Büryân rendedir.

Sendedir, gizli hazine sendedir,
Gendedir, Hikmet-i Sırlar endedir.

Sendedir, Aşk Anahtarı sendedir,
Den’dedir, sağlam tohum çimendedir.

Sendedir, emek için gayret sendedir,
Beldedir, vebal yükü, aşk teldedir.

Sendedir,heyecan, coşku sendedir,
Seldedir, Deryalara gidendedir,

Sendedir,umut bekleyiş sendedir,
Eldedir, Hakka sesleyiş dildedir.

Sendedir, duyan kulak, göz sendedir,
Girendedir, bağda malı verendedir.

Sendedir, aşkın cemâli sendedir,
Bilendedir, Aşk bâde içendedir.

Sendedir, gençlik, yaşlılık sendedir,
Gülendedir, köprüden geçendedir.

Sendedir, Hak kelâmı, iz sendedir,
Şölendedir, seyranı görendedir.

Sendedir, KEMÂLİ kalem sendedir,
Güldedir, bülbül aşkı erendedir.

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank