content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

21 Eyl

Kalp ve Kalbin Halleri (IV) Bölüm

Kalp denilen bu organ beden içinde bir tek olarak yaratılmıştır.

Bir ve tek yaratılmış olmasına rağmen, iki odalıdır.
İki odalı olmasından dolayı da her iki karşıt yöne de (geliş – gidiş şeklinde) çalışır.

Bu gidiş gelişlerde her iki yöne de birbirinin zıttı istikamette giderken aynı zamanda da hem bir birinin benzeri hem de birbirinin zıttı görevleri yapar.

Bunlardan birincisi dünyevi olup; hem kendisine hem de bedene hizmet eder.

Bu iki görevi yaparken aynı zamanda da dünyaya da hizmet etmiş olur.

Bu da kalbin nefsi bir görevidir.

İkincisi de nefsine hizmet eden bir kalp, gayrı ihtiyari de olsa aynı zamanda bağlı bulunduğu ruha da hizmet etmiş olur.

Bu da uhrevi (gaip-manevi) alemden (gaipten) sayılan insan ruhunun ve aklının gelişmesini sağlar.

Aklı gelişen bir kalbin sahibi hem bu dünyaya hem de ahrete yönelik hizmet etmiş olur.

Kısacası kalp denilen enerji üretim merkezi, ürettiği hayat iksirinden oluşan ruhî enerjiyle, sırasıyla insan bedenindeki varlığına yönelik olumlu – olumsuz bütün oluşumların oluşması için, hem kendisine, hem bulunduğu bedene, hem yaşadığı bu dünyaya, hem de gelecekteki ebedi (gaip aleminden sayılan ahretteki uhrevi) hayatına yönelik, yaratanın kendisine evvelde emanet verdiği İlâhî ruh bünyesinde dünyada yaşarken oluşacak olan ruhaniyetine yönelik, dünyevi ve uhrevi her iki alemdeki hayata ait ruh bünyesindeki (hayat hikayesinden oluşan) oluşumlara hizmet eder.

Bu oluşumları biraz açarsak, insanın yaşamını sürdürebilmesi için kalbin ilk asli görevi, nefse bağlı olarak bedenin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak.

Bunun için öncelikle bulunduğu bedeni besleyip, onun ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda da, aynı bedende varlığını sürdüren ruhunun huzurlu olabilmesi için sağlık içinde yaşamasını sağlamaya çalışmaktır.

Kalbin ikinci bir görevi de insan bedeninde yaratılışından itibaren sürekli nefsine bağlı olarak yaşarken yaşadığı süre içerisinde nefsin, bitmek tükenmez bilmeyen istek ve arzularına, karşılık aklın gelişip olgunlaşmasıyla dayanamayıp sonunda, elde ettiği bütün bu yanlışlıklardan sıyrılarak edindiği alışkanlıklardan ve olumsuzluklardan etkilenmiş olan kalp içindeki vicdanını akıl yöntemiyle bir an önce temizleyip, arıtıp, durultarak insanı insan yapan benliğine ait gönlün beslenip, zenginleştirilmesini sağlayarak oranın Allah’a layık bir mekan haline getirilmesini sağlamaktır.

./...

Cahit KARAÇ

Etiketler :

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank