content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

09 Mar

Kadınlar Torba Yasayı Bekliyor

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Çalışma hayatında kadın istihdamının son yıllarda artış göstermesine rağmen yeterli olmadığı ülkemizde çalışan kadınların sorunlarının çözümü noktasında çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına büyük sorumluluklar düşüyor.
Torba yasayla annelerin doğum izin sürelerinin artırılması sağlanmalıdır. Kreş yükümlülüğünün işyerlerinden ziyade yerel yönetimler eliyle çözülmesi yoluna gidilmelidir. Bir çok büyük işyerinin kadın çalışan istihdam etmesinin önündeki kreş açma zorunluluğu değiştirilmeli ve belediyelerin sosyal sorumluluğu gereği bu yükümlülükleri yerine getirmeleri sağlanmalıdır.
Özellikle sosyal güvenlik reformuyla birlikte annelere verilen doğum borçlanması uygulamasındaki hatalı uygulamaların bir an önce düzeltilmesi gerekiyor.
SGK mevzuatına göre 4/a sigortalı kadınlar 2 doğumla ve her doğum için de 2 yılla sınırlı olmak üzere sigortalı oldukları tarihten sonraki doğumlar için borçlanma yapabiliyor.
Başbakanımızın her aileden 3 çocuk sahibi olmalarını istediği bir dönemde SGK’nın halen iki çocukla sınırlandırmış olması son derece anlamlı ve hatalıdır. Mutlaka annelerin 3 veya daha fazla çocuk için borçlanma haklarının sağlanması gerektiği gibi, sigortalılık öncesi doğumlara da borçlanma olmalıdır.
Böylece hem çalışan annelerin doğum nedeniyle çalışamadıkları için mağdur edilmeleri önlenmiş ve hem de emeklilik hayallerinin önündeki engeller kalkmış olur. Ayrıca SGK’nın bu vesileyle ciddi bir prim geliri elde etmesi sağlanmış olur.
Bağ-Kur’lu annenin sorunu çözülmeli
Mevcut uygulamada Bağ-Kur sigortalısı kadınlar ve Banka sandıklarına tabi kadınlar doğum borçlanması yapamıyor. Mutlaka Bağ-Kur sigortalısı kadınlar ve Banka sandıklarına tabi kadınlar için de doğum borçlanması yapabilmelerini sağlayacak yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
Süt izninde anneler mağdur ediliyor
İş Kanunu’na göre, Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilmesi gerekiyor. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Ancak uygulamada özellikle işyeri ile ikameti arasındaki mesafe uzak olanlar mağdur ediliyor. Annelerin talep etmeleri halinde en azından haftada bir gün olarak süt izinlerini kullanmalarını sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı ve annelerin tercihlerine önem verilmelidir.
Kira gelirini beyan etmeyene ceza var
İki haftadır kiraların beyan edilmesini yazıyoruz. 1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 25 Mart 2014 tarihine kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.
Bugün son olarak beyanname verilmemesinin müeyyidesini yazalım istedik.
Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler normal olarak ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar. Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları (SM- SMMM) aracılığıyla da gönderebileceklerdir.
Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi;
- Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
- Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,
- Tahsile yetkili banka şubelerine ödenebilir.
Ayrıca, beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde, mükellef adına iki kat birinci derece usulsüzlük cezası (2 * 17,00 TL= 34.00 TL) kesilir ve kira geliri takdir komisyonunca takdir edilir. Takdir edilen matrah üzerinden gelir vergisi tarifesi üzerinden vergi hesaplanır. Hesaplanan verginin bir katı kadar vergi ziyaı cezası hesaplanır. Ayrıca ödenmesi gereken vadeden itibaren vergi ve ceza ihbarnamesinin düzenlendiği tarihe kadar aylık 1,40 oranında gecikme faizi hesaplanır.

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank