content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

10 May

İstifa Edene Kıdem Tazminatı Var mı

Okurumuz Nurgül Berberoglu “24 Nisan 2012 yılında başladığım işimden 24 Nisan 2013 tarihinde istifa ettim. Yeni kanunları bilmediğimden kıdem tazminatı hakkım var mı bilemiyorum” diyor.Öncelikle halihazırda kıdem tazminatı konusunda bir değişiklik olmadığını söylemeliyiz. Buna göre;

- İşveren tarafından haklı nedenle tazminatsız çıkış yapılabilecek 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar dışında iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

- İşçi tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde sayılan nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

- Muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

- İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik, veya malullük aylığı yahut toptan ödeme alması amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

- Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda,

- İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması halinde,

- Sosyal Sigorta Yasalarında değişiklik yapan 4447 sayılı yasa ile getirilen bir hükümle, 506 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle iş sözleşmesi sona eren içiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

İstifa ettiğiniz için kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı hakkınız bulunmamaktadır.

Ancak son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılan ve kıdem tazminatı alma hakkı doğuran sigortalılık süresi ve prim gününü (15 yıl 3600 günü) doldurup emeklilik yaşını bekleyen sigortalılar kıdem tazminatı alabilmektedir.

Bu nedenle 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup emeklilik yaşını beklemeniz halinde, SGK’dan alacağınız kıdem tazminatı alabilir yazısı ile kıdem tazminatınızı talep edebilirdiniz. Ancak 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup emeklilik yaşını bekleyenlere sadece kıdem tazminatı ödenmekte olup ihbar tazminatı ödenmemektedir.

Taşeron işçilere kıdem tazminatı fonu gelecek

 İşçi ve işveren arasındaki en büyük anlaşmazlık konusu olan kıdem tazminatında mevcut uygulamalardan farklı yasalaşmış farklı bir husus yoktur. Fakat bu yönde kıdem tazminatındaki sorunların çözülmesi için bazı çalışmalar yapılmaktadır.

TBMM’de yasalaşmayı bekleyen ve kamuda çalışan taşeron işçilerde kıdem tazminatı fonu kapsamında kıdem tazminatı ödenmesine ilişkin bir taslak vardır.

Çalışma Bakanlığı, kamuda çalışan taşeron işçilerde uygulanacak kıdem fonunda tazminat tutarını netleştirdi. Yeni sistemin yasalaşması halinde işçi ücretinin 12’de 1’i her ay fonda birikecek. Ancak özel sektördeki işçiler için mevcut uygulama devam edeceğinden dolayı kıdem tazminatı fonundan yararlanılamayacak.

Günün Sözü

Sana güvenen bir insana yalan söyleme. Sana yalan söyleyen bir insana da asla güvenme.            

Etiketler : , , , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank