content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

14 Haz

İş Güvenliğinde Piyango Kimlere Çıkacak?

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ile birlikte işverenlere bir çok yeni yükümlülük getirildi. 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra 50 kişiden az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri de iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştıracak. İş kazalarının en çok meydana geldiği 10 kişiden az işçinin çalıştığı tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için getirilen yükümlülüklerin maliyetinin karşılanması için devlet desteği sağlanacak. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı ile iş güvenliğinde kimlerin hangi tutarda destekleneceği düzenleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından:

a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilecek. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilecek. Henüz Bakanlar Kurulu az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanması yönünde bir düzenleme yapmadığından dolayı bu konuda bir belirsizlik var.

Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde; aynı işverenin/alt işverenin 4/a kapsamında Türkiye genelinde az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınacak. İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilecektir. İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilecek. 

b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilecek.

c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacak.

ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamayacak.

Ondan az çalışanı bulunan işyerlerine yapılacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için verilecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,6’sıdır.

1 Temmuzdan Sonraki asgari ücret üzerinden ise KİŞİ BAŞINA;

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için Aylık:               1.021,50 TL * %1,4 =) 14.30 TL

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için Aylık:         1.021,50 TL * %1,6 =) 16,34 TL,

Olarak uygulanacak.

İşverenden iş alan alt işverenlerin bulunması halinde, gerekli şartları taşıması kaydıyla, asıl işverene ve alt işverene bu maddede belirtilen esaslara göre müstakilen ödeme yapılır. 

30 günden az çalışan sigortalılar için verilecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin miktarı, belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecek.

Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınacak.  İşyerinin, İSG-Katip sistemine kayıtlı onaylanmış ve devam eden bir sözleşmesinin olması şarttır. Destekten ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri yararlanacak.

Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezinden herhangi birine dilekçe ile başvurulacak. Söz konusu destekten, gerekli şartların sağlanmış olması kaydıyla başvuruda bulunulan aydan başlanılarak yararlanılacak.

Taslağa göre; Kapsama giren işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunmaması kaydıyla, Ocak ila Haziran aylarına ilişkin destek tutarları aynı yılın Ağustos ayı içinde, Temmuz ila Aralık aylarına ilişkin ödenecek destek tutarları takip eden yılın Şubat ayı içinde ödenecektir. Ödemenin yapılacağı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş borcun bulunması halinde, destek tutarları Kuruma olan borçlara mahsup edilir, varsa artan kısım işverenlere ödenecektir.

TAVSİYEMİZ: Bu teşviklerin hem tutarının artırılması ve hem de aylık prim ve hizmet belgesinden “aylık olarak” indiriminin sağlanarak SGK priminden mahsup edilmesidir. Ayrıca sadece aynı işyerindeki işçi sayısı dikkate alınarak, aynı işverenin diğer işyerleri ve alt işverenlerin ayrı ayrı değerlendirilmesi daha doğru ve hukuki olacaktır.

***

twitter/resulkurt34

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank