content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

16 Şub

İş Güvenliği Para Cezaları Can Yakıyor

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde önemli miktarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır.

***
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmama
- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlayan,
- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmayan,
İşverene her bir ihlal için ayrı 1680 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
***
Risk değerlendirmesi yapılmaması
- 6331 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3361 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 5041 TL,
- İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamayan işverene 1680 TL,
İdari para cezası uygulanmaktadır.
***
Hak kısıtlaması
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlayan,
- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmayan,
     İşverene her bir ihlal için ayrı 1680 TL,
- Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım ile Tahliye başlıklı 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene,
Uyulmayan her bir yükümlülük için 1120 TL aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
İdari para cezası uygulanmaktadır.
***
İş kazasını bildirmeme
- İş kazası ve meslek hastalığı üç iş günü içerisinde SGK’ya bildirmeyen,                                                                          işverene 2240 TL,
İdari para cezası uygulanmaktadır.
***
İş kazasını bildirmeme
Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeyen, Sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına 2240 TL Türk Lirası,
İdari para cezası uygulanmaktadır.
***
Sağlık gözetimi ve sağlık muayenelerini yaptırmama
- Sağlık gözetimi ve sağlık muayenelerini yaptırmayan ve tehlikeli/ çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatan işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1120 TL,
- Çalışanları işyerinde karşılaşılabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirleri ve kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında,
- Bilgi vermeyen işverene, bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1120 TL,
- Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermeyen ve Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyen işverene, her bir çalışana için 1120 TL,
İdari para cezası uygulanmaktadır.
***
Çalışan temsilcisi görevlendirilmemesi
- Çalışan temsilcisi görevlendirmeyen ve görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarını kısıtlayan ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânları sağlamayan işverene 1120 TL,
- Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkını engelleyen işverene 1680 TL,
İdari para cezası uygulanmaktadır.
************
twitter/resulkurt34

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank