content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

14 Ara

GSSliler Dikkat! SGK Affı Geliyor

Başlığı okuyunca, bu başlığın Galatasaraylılar sanılmasın.
Birkaç yıldır sektirmeden her gün duyduğumuz Genel Sağlık Sigortası'nın kısaltması bu.
Genel sağlık sigortası tüm nüfusu kapsayacak şekilde zorunlu olarak 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
Eş ve çocuğa sağlık var
Genel sağlık sigortasında, sigortalı olarak çalışan, isteğe bağlı sigorta primi ödeyen veya SGK'dan emekli aylığı alan kişilerin kendileri zaten genel sağlık sigortasından yararlanabiliyor. Buna göre sigortalı olarak çalışan, isteğe bağlı sigorta primi ödeyen veya SGK'dan emekli aylığı alan kişilerin;
- Eşi,
- 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Kanun kapsamında mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocukları,
- Yaşına bakılmaksızın bu kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
- Geçimi sigortalı tarafından sağlanan, geliri asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası, bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaktadır. Bunlar herhangi bir ilave GSS primi ödemeden sağlıktan yararlanmaktadır.
Öğrencilerin anne-babaları üzerinden sağlık yardımı alması için mutlaka aktivasyon yaptırmaları gerekiyor. Müstehaklık sorgulamasında öğrenci olmasına rağmen müstehak olmayanlar mutlaka öğrenci belgeleri ile SGK'na başvurmalı ve aktivasyon yaptırmalılar.
Üniversite öğrencileri 25 yaşını dolduruncaya kadar anne-babaları üzerinden sağlık yardımı alabiliyorlar. Ayrıca kız çocuklarından 1.10.2008 itibariyle anne-babalarından sağlık yardımı alanlar da evli olmadıkları ve çalışmadıkları-emekli olmadıkları sürece yine anne-babalarından sağlık yardımı alabilirler. Diğer bir deyişle SGK kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olan çalışanlar, emekliler, bunların hak sahiplerinin ayrıca ilave olarak GSS primi ödemesine gerek yok, bunlar zaten sağlıktan faydalanabiliyor.
Kimler GSS primi ödeyecek
Ancak, herhangi bir statüden GSS'li olmayanlar için 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle zorunlu hale geldi. Zorunlu olarak GSS kapsamına girmeleri ve gelir testi sonucuna göre primleri devlet tarafından veya kendilerince ödenerek gerekmektedir. Bu kapsamdakiler, gelir testi yaptırmaları için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlamaları zorunluluğu bulunmaktadır.
1 Temmuz 2013-31 Aralık 2013 dönemi için, aylık GSS primi, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarına göre;
1) Asgari ücretin üçte birinin (340.50 TL) altında ise GSS primleri devlet tarafından ödenecek,
2)Asgari ücretin üçte biri (340.50 TL) ile asgari ücret arasında ise, 340.50 x %12 = 40.86 TL,
3) Asgari ücret (1021.50 TL) ile asgari ücretin iki katı (2043.00 TL ) arasında ise, 1021.50 x %12 = 122.58 TL,
4) Asgari ücretin iki katından (2043.00 TL) daha fazla ise, 2043.00 x % 12 = 245.16 TL,
Olacaktır. GSS primleri ödenmez ise sağlık yardımı verilmiyor.
Bu kapsamda gelir testi yaptırılması ve primlerin de ödenmesi gerekmekle birlikte maalesef istenen hedefler tutturulamadı. Ayrıca gelir testine girmeyenler için en üst tutar olan aylık 245 lira üzerinden prim ödenmesi gerektiği için birçok kişi mağdur oldu ve primlerini ödeyemedi. Ayrıca part-time çalışan öğrenciler de zorunlu olarak GSS primlerini 30 güne tamamlayamadıkları için hem borçları birikti ve hem de sağlık hizmetlerinden yararlanamadılar. Burada özellikle part-time çalışan öğrenciler için zorunlu olarak 30 gün GSS primi ödenmesi şartı kaldırılmalıdır.
Halen SGK'nın vatandaşlardan olan genel sağlık sigortası prim borcu toplam 8 milyar TL civarında. Bir yandan borç birikirken, diğer yandan da borç olduğu için sağlık hizmeti alınamıyor. İşte bu gerekçeler dikkate alındığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 4 milyon vatandaşımızı ilgilendiren borç tutarı için af hazırlıyor. GSS prim borcu olanların bu mağduriyetlerini çözmek ve yeniden herkesin sağlık güvencesi kapsamında olmasını sağlamak için 8 Milyar TL civarında olan Genel Sağlık Sigortası prim borçları için ocak ayında af çıkarılacak. Böylece yeniden tüm vatandaşlarımızın sağlıktan yararlanması mümkün olacak.
Uzun zamandır bize hem twitter, hem facebook ve mail yoluyla sorunlarını duyuran bu kişilerin de sorunu çözülmüş olacak.

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank