content

30 Haz

Evde Doğum Daha Güvenli

Doğumların çoğunun evde gerçekleştiği Hollanda’ da yapılan bir araştırmada evde doğum yapmaları planlanan düşük riskli kadınlarda gebelikle ilgili komplikasyonların hastane doğumlarına göre daha az olduğu belirlendi (1).

BMJ isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada esas olarak “doğum sonrası kanama” ve “plasentanın elle çıkarılması” gibi her ikisi de hayatı tehdit eden iki komplikasyon üzerine odaklanıldı; yoğun bakıma yatma, eklampsi ve 4 üniteden fazla kan nakli gibi durumlar da değerlendirildi.

Hollanda’ da doğumların üçte biri evde yapılıyor

1 Ağustos 2004-1. Ağustos 2006 arasında gebelikleri düşük riskli olan 146.752 kadının 92.333’ ünün (%62.9) evde ve 54.419’ unun (%37.1) hastanede doğum yapması plânlandı.

Evde doğurmaları plânlanan ilk defa anne olacak kadınlarda akut morbidite, doğum sonrası kanama ve plasentanın elle çıkarılması gibi komplikasyonlar hastanede doğurmaları planlanan annelere göre daha düşük bulundu.

Bu farklar daha önce doğum yapmış olan kadınlarda istatistiki olarak anlamlı idi ve mutlak riskler her iki grupta da az idi.

Araştırmayı yapan uzmanlar, “iyi eğitim almış ebeleri; iyi bir sevk ve nakil sistemleri olması durumunda ev doğumlarının riskli olmadığı” sonucuna varıyor.

Araştırmanın orijinalini “Tabiban-ı Cihan içün” bölümünde bulabilirsiniz (2).

Her şey hastalık oldu

Modern tıp, her türlü fizyolojik olayı “hastalıklaştırma” ve kendine çıkar sağlama peşinde ve normal doğum da bunlardan biri.

Birçok araştırmaya göre, evde yapılan doğumlarla ilgili problemler hastanede yapılanlardakinden çok da farklı değildir; çünkü sağlıklı kadınların gebeliklerinin çoğu “normal” dir ve doğumların büyük kısmı gereksiz tıbbi girişimlere gerek kalmadan gerçekleşebilir.

Bununla beraber, doğumun seyri boyunca hiçbir komplikasyonun olmayacağını kesin olarak söylemek de mümkün değildir.

Bundan dolayı da birçok ülkede tüm kadınlar için hastanede doğum en “güvenli” yol olarak kabul edilir.

Çok az sayıda ülkede ise kadının gebeliği boyunca takip edilmiş olması, doğum sırasında bir ebenin bulunması, gerektiğinde evden hastaneye kolayca naklin mümkün olması şartıyla ev doğumlarının herhangi bir komplikasyonsuz olduğuna inanılır.

Hastanelerde birçok tıbbi prosedüre kolayca erişme imkânı ve sabırsızlığın birçok “müdahaleye”, bunların zincirleme olarak başka “müdahalelere” ve neticede birçok “gereksiz komplikasyona” sebep olduğu daha iyi anlaşılıyor (2).

Randomize araştırmalarda, düşük riskli kadınlar için ev veya hastanede doğumdan hangisinin daha güvenli olduğunu gösteren kuvvetli deliller yoktur.

Diğer taraftan, hastanede yapılan doğumların annenin ve bebeğinin hayatının kurtulması için ne kadar önemli olabileceğini hatırlatmaya bile gerek yok ama bu tüm doğumların hastanede yapılması gerektiği manasına da gelmez.

Bizler evde doğduk

Bizim neslin neredeyse tamamı evde doğmuştur ama son senelerde büyük şehirlerde ev doğumları artık ortadan kalkmak üzeredir; özel hastanelerdeki doğumların da neredeyse tamamı “sezaryen” doğumlardır.

Hükümetin bu konudaki girişimlerini ve kadın-doğum uzmanlarının karşı itirazlarını biliyoruz.

Gelelim neticeye

Ülkemizde hekimlerden daha iyi hizmet alabilmek, yüklerini hafifletebilmek için yardımcı sağlık personeli tarafından da başarıyla uygulanabilecek tıbbi işlemlerin hekimlerin elinden alınması gerektiğini düşünüyorum; normal doğum da bunlardan biridir.

İyi eğitim almış, tecrübeli “ebelerin” normal doğum için gereken bir takım manevraları ve el becerisini, özellikle üniversite hastanelerinde eğitim almış kadın-doğum uzmanlarından daha iyi bildiğini de ileri sürmek yanlış olmaz.

BİR: Evde doğum işleminin yeniden “canlandırılması” gerektiğine inanıyorum; bunun için en önemli eksiğimiz yeterli sayıda ve tecrübede “ebe” ye sahip olmamamızdır.

İKİ: Sağlık Bakanlığı’ nın “ebe” yetiştirilmesine özel bir önem vermesi gerekiyor.

ÜÇ: Bu sefer, kadın-doğum derneklerimizin Başbakanımızdan önce davranıp bu konudaki görüşlerini açıklamalarını bekliyorum.

DÖRT: Kadın olsaydım “evde doğum yapmayı tercih ederdim”.

KAYNAK

1. http://www.bmj.com/content/346/bmj.f3263

2. http://www.ahmetrasimkucukusta.com/2013/06/29/tabiban-i-cihan-icun/severe-adverse-maternal-outcomes-among-low-risk-women/

3. http://almenpraksis.ku.dk/nyheder/oleolsen/Hjemmef_dsel.pdf/

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank