content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

26 May

Engelliler İçin Seferberlik ( II)

Geçen hafta yaklaşık 8 milyon kardeşimizi (aileleri ile birlikte 25 milyonu aşan bir kitleyi) ilgilendiren, bu çok hayati konudaki görüşlerimizi aktarmıştık.

Salı günü Ankara'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda “Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi ile uzun bir görüşmemiz oldu. Çok harika bilgiler edindim ve çok sevindim. Konuya, çok geniş ilgilileri, gece gündüz çalışarak ortaya koydukları icraatları sebebiyle, Fatma Şahin'i gönülden kutluyorum. Hayır, dua ediyorum. Sağlık ve başarılarının devamını diliyorum. İlgili tüm bakanlık ve kurumların (bugüne kadar olduğu gibi) en geniş biçimde desteklerinin süreceğine inanıyorum.

 

Çok yol alındı

 

Aylin Çiftçi süper bir bürokrat. Gece gündüz demeyen yorgunluk tanımayan geniş ufuklu bir kardeşimiz. Tüm gönlünü bu işe tahsis etmiş. İnanması güç merhaleler kat etmiş.

1- Bizim de tavsiye ettiğimiz düzenlemeyi yapmışlar. Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nu oluşturmuşlar.

Strateji belgesi ve eylem planlarını hazırlamak; Engelli hakları konusunda kurumlar arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak görevi verilen bu kurumda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı başkanlığında; Adalet, ASB, Çalışma, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gençlik ve Spor, İçişleri, Kalkınma, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi, Ulaştırma Bakanlıklarının müsteşarları, Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, YÖK, Barolar Birliği'nin üst düzey temsilcileri, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü ve uygun görülecek STK vb. kuruluşların temsilcileri yer alacaktır.

Kurul, Valilikler, Mahalle İdareler, Üniversiteler ve ciddi vakıflardan da yararlanacaktır. Konu ile ilgili Başbakanlık Genelgesi tüm illlere yollanmıştır.

2- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Genel Müdürlüğü, Bakım Hizmetleri Stratejisi'ni ve Eylem Planı'nı, Yaşlanma Ulusal Eylem Planı'nı ve Uygulama Planı'nı oluşturmuştur. Şu anda “Engelli İstihdam Planı” hazırlanmaktadır.

3- TÜİK ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda “Engelli envanteri” büyük ölçüde tamamlanmıştır.

4- Ar-Ge ve proje üretimi için “Sosyal Politikalar Merkezi” kurulmaktadır. Yönetmeliği hazırlanmıştır, uygulamaya geçilecektir.

 

5- Bakım elemanı ihtiyacının çok ama çok fazla olduğunu belirtmiştim. Bakanlık bu konular için “Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı” ve YÖK ile protokoller imzalamıştır. Bunun için bir meslek haritası çalıştayı düzenlenmiştir. Üniversite ve yüksek okullarda yeni bölümler (Ergoterapist, yaşlı bakım teknikeri, geriantolog vb) açılacaktır. Bu arada lise eğitimi içinde, özellikle yaz tatillerinde, ihtisaslaşma kurslarının açılmasını, böyle lise mezunlarının sertifika alabilmeleri halinde bir meslek sahibi kılınmasını tavsiye ettim, uygun buldular.

 

Yönetmelik hazır

 

6- Bakanlık, tüm valiliklerle ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile temasa geçmiş, hizmete uygun arazi, kamp, sosyal tesis vb. gayrimenkullerin bildirilmesini istemiştir.

 

7- Çok gerekli olan izleme ve denetim faaliyetleri için genel müdürlük bünyesinde “Kalite İzleme Dairesi” kurulmaktadır. Bir örneğini aldığım, beynelmilel akreditasyon kriterlerine uygun çok ve güzel detaylı bir “Kalite Standartları Yönetmeliği” hazırlanmıştır.

 

Bu denetimlerde illerdeki sağlık, tarım, çevre, aile ve sosyal politikalar müdürlüklerinden de yararlanacaktır. Mahalli idarelere de görevler ve sorumluluklar verilecektir.

 

8- Teklif ettiğim gelir kaynakları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı'na görev düşmektedir. Dilerim bu konuya titizlikle el atarlar. Ben bu konuda bir fon oluşturulmasını tavsiye etmiştim. Ancak Maliye Bakanlığı'ndaki üst düzey bürokrat kardeşlerim, fon uygulamasının yerine bu tutarların doğrudan ASP Bakanlığı bütçesine gelir olarak aktarılmasının mevzuata daha uygun olduğunu ifade ettiler.

 

9- TRT'ye ve tüm medyaya bu konuda çok görevler düşmektedir. Halkın bilgilendirilmesi, engellilere yardım etmek için teşvik edilmesi şarttır. Sayın TRT Genel Müdürü ve RTÜK üyelerini bu çok önemli görevi titizlikle ifaya davet ediyorum.

 

10- Yukardakilere ilaveten daha birçok teşvik ve destekler hazırlanmaktadır.

 

Emeği geçen ve geçecek olan herkesten Cenab-ı Hak razı olsun. Mevlam kimseye bu tür sıkıntılar, dertler vermesin.

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank