content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

26 Eki

Devamsızlık Yapan İşçi Çıkartılabilir mi?

Okurumuz Bayram Zincirkıran "Resul Bey çalıştığım şirket tarafından iş kanunu 25/2/g bendi gereği iş akdim feshedildi.

Yalnız belirtilen 25/2/g bendinde belirtilen bilgi verilmeden işe devamsızlık gibi bir olayım olmamıştır. Konu ile ilgili ne yapmam lazım?" diyor.

Öncelikle hemen söyleyelim  devamsızlık yapmış olan bir işçinin hemen paldır küldür işten çıkartılması doğru değildir. Her ne kadar İş Kanununun 25/2-g maddesi ile "g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi" halinde işverene iş sözleşmesini tazminatsız ve derhal feshetme hakkı verilmiş ise de işverenin fesih yapmadan önce işçinin adresine noterden devamsızlıkla ilgili savunmasını talep etmesi, işçinin kabul edilebilir bir mazereti, sağlık raporu olup olmadığını araştırması gerekir.

Eğer işçinin bu şekilde kabul edilebilir bir mazereti, haklı nedeni yada sağlık raporu olmadan ve amirlerinden izin almadan ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmediği tespit edilirse iş sözleşmesi bu hükme göre tazminatsız feshedilebilir.

Dolayısıyla bu şartlar oluşmadan ve işçinin akibetini araştırıp haklı nedeni olup olmadığını sorgulamadan devamsızlıktan çıkış yapılması doğru değildir. İşe iade davası kapsamında iseniz işe iade davası açabilirsiniz. Yada kıdem ve ihbar tazminatı ile kullanmadığınız yıllık izinlerin ücreti gibi yasal haklarınızı dava açarak talep edebilirsiniz.

*******

İnternetten sendika üyeliği geldi

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kabul edildi. Böylece 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 83 maddelik tek bir kanunda birleştirildi. Zaman zaman bu köşeden yeni getirilen hükümleri sizler için değerlendirmek istiyoruz. Bugün özellikle sendika üyeliği ve işkollarını ele alalım istedik.

 Eski mevzuatta 28  olan işkolu sayısı ''Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık'', ''Gıda sanayi'', ''Madencilik ve taş ocakları'', ''Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç'', ''Dokuma, hazır giyim ve deri'', ''Ağaç ve kağıt'', ''İletişim'', ''Basın-yayın ve gazetecilik'', ''Banka, finans ve sigorta'', ''Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar'', ''Çimento, toprak ve cam'', ''Metal'', ''İnşaat'', ''Enerji'', ''Taşımacılık'', ''Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk'', ''Sağlık, sosyal hizmetler'',

''Konaklama ve eğlence işleri'', ''Savunma ve güvenlik'' ile ''Genel işler'' olmak üzere 20'ye düşürüldü.

 On beş yaşını dolduran işçiler sendikaya üye olabilecek. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. İşçi  veya işverenler aynı  işkolunda ve  aynı zamanda  birden  çok sendikaya üye olamayacak. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilecek. Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de, işyerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir.

Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden (internetten) üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılacak. Böylece işçiler noter masrafından ve bürokratik işlerden kurtulmuş olunacak Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılacak.

 *******

Bayramınız kutlu olsun

Tüm okurlarımızın, dostlarımızın ve sevenlerimizin kurban bayramlarını  kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu nice bayramlara erişmelerini dileriz. Bugün bayramın ilk günü Somali'ye gidiyoruz. Kara bahtlı kıtanın yoksul halkının halini, ızdırabını ve dertlerini de dönüşümüzde inşallah sizinle paylaşmak nasip olur.

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank