content

25 Nis

Çiğ Sütte İlkbahar Oyunu -2012

2 Kasım 2010 yılında ‘’ Çiğ Sütte Sonbahar Oyunu-2010 ‘’ başlıklı yazımızı çiğ süt üreticileri grubunda ve bir çok internet sitesinde yazmıştık. Aşağıdaki yazımızı yazıp yayınlamamız üzerine bürokrasinin rica ve minnetleri ile çiğ sütte o sonbahar oyunu girişimi durduruldu ise de iki ay sonra 1 Ocak 2011 tarihinde çiğ süt fiyatları ülke çapında 60 kuruşa indirilmişti.

Şimdi ise çiğ sütte fiyat oyununda domino taşı teorileri yeniden uygulanıyor… Başlatılan okul sütü programları, dahilde işleme rejimi belgesi çerçevesinde gümrüksüz ithal edilen süt tozları da doyurmadı. Süt sanayicileri  ihracatta parasal destek istiyorlar.. Hayvancılığa diz çökertmeye devam ederek..

Neredesiniz açık perakende çiğ süt sektörüne sokak sütü  yaftasını yapıştıran süt sanayicilerinin danışmanı gıda güvenliği uzmanları? Ülkemiz insanlarının gıdaya erişim haklarını açık perakende çiğ süt sektörü mü yoksa devleşen, devleştikçe devletleşen endüstriyel süt sektörü mü tehdit ediyor? Çiğ süt üreticilerinden 65 kuruşa indirme girişimleri başlatıp uht sütü 2,5 TL’ye devletin, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı ile okul Sütü Projesine satanlar mı gıda güvenliğini tehdit ediyor? Çiğ Süt satın alım düzeninde serbest piyasa var, sanayicilere ihracat teşviki de verilmeli diyenler kimin adına konuşuyor? Rekabet Kurulunun  geçmişte uyardığı , ceza verdiği firmalar, süt tozuna (DİR) belgesi alan firmalar, ihracat teşvikleri isteyen firmalar hep birlikte ‘’Çiğ Sütte İlkbahar Oyunu-2012 ‘’ yi vizyona soktular..

‘’Et ve Süt Kurulu ‘’ kanun tasarısı da çiğ sütte oynanan fiyat oyunlarını engelleyemeyecek. Tek engelleyecek unsur ise devreye gerçekçi rakip bir aktörün girmesidir.. Bu rakip aktörü devreye sokacak cesaretli bir siyasi idare gerekir..

Çiğ Sütte Sonbahar Oyunu-2010

Yazımızın yazıldığı tarih:01.11.2010- saat:12:00                          

Önümüzdeki günlerde muhtemelen Çarşamba (03.11.2010) bilemedik Cuma günü Çiğ Süt Fiyatları d-ü-ş-ü-r-ü-l-e-c-ek.

Nerede? Çukurova’ da. (- Çukurova’ da  bu sefer çiğ süt fiyatlarını düşürecek olanlar bölgesel alıcılar değil süt devleri! Bölgesel alıcılar 4 Şubat 2010 tarihindeki toplantıda aldıkları çiğ süt alım fiyatlarını (60 krş)uygulamaya devam ediyorlar. 3 Şubat 2010 günü çiğ süt alım fiyatları bölgesel alıcılar tarafından 70 kuruş olarak uygulanmakta idi.)

Düşecek demiyoruz, Çünkü düşecek kelimesi ekonomik dilde kendiliğinden oluşan piyasa içindir. Düşürülecek ise ekonomik anlamda alıcıların fiyat düşürmesidir. Burada ‘’ Alıcılar ‘’ olarak çoğul kelimesini kullandığımıza bakmayın aslında ülkemizde  Süt Sanayicileri ‘’ Tek ‘’ alıcıdır.

Piyasa da bir çok alıcı görünse de alıcının tek olması, telefonlar ederek,  toplantılar yaparak, bu toplantılarda karar vererek ‘’ tek ‘’ alıcı haline gelmektedirler. Böylesine bir şekilde üreticilere karşı bir araya gelerek fiyat belirleme eylemleri Rekabet Kanununa aykırı olduğundan yasadışıdır.

Defalarca yazdık ve yazmaya devam edeceğiz. Çiğ Süt alım fiyatlarında gerçekçi bir serbest piyasa düzeni yoktur.

Rekabet Kanunundan bahsederek amacımız Rekabet Kurulunu harekete geçirmek değil. Çünkü Rekabet Kurulu harekete geçse ne yazar, suçları ancak ispatlanıverse üç beş kuruş para cezası ile atlatırlar. Hatta çoğu soruşturma da sonuçsuz kalır, delil elde edilmek istenmediğinden!

Üç hırsız bir araya gelip şehirde bir mahallenin otomobillerini çalmaya devam etse, polis hemen hırsızları telefon dinlemesine alır ve tam iş üstü affedersiniz suç üstü yakalar.

Rekabet Kurulu ” şu süt sanayicilerinin telefonlarını dinleyin, toplantılarını takip edin ”  emrini polise  bir verebilse o zaman kimin fiyatları indirdiği ortaya çıkar.

Mahallenin hırsızı üç beş kişinin otomobilini çalınca Mahallenin Güvenliği sarsılıyor.

Peki çiğ süt fiyatlarını yasadışı indirenler neyi sarsıyor?

Çiğ Süt Üreticilerinin yaşam güvenliğini, hayvancılığımızı, etimizi, gıdamızı sarsıyor. Gıdaya erişim hakkını sarsıyor.

Gıda güvenliği sadece gıda da mikrop olmaması mıdır? Tek’leştirilmiş süt sanayicilerinin Çiğ Süt Üretimine, hayvancılığımıza darbe vurma özgürlüğünün devam etmesi Ülkemizin Gıda Güvenliği’ ni sarsmaktadır.

Şimdi tekrar 2008 yılındaki yaygara başlayacak: ‘’ Çiğ Sütte arz fazlası vaaaar ’’

2500 tonluk süt çamuru (Süt Konsantresi) ithalatı 06.10.2010 tarihli kararname yayınlanmadan önce yapıldı.

Yayınlanan kararname için ‘’ geri ihraç edilecek ’’ laflarına çocuklar bile inanmadı. 2500 tonluk süt çamurunu ve 2000 tonluk tereyağını ithal edenler o kararname ile ‘’Atı Alan Üsküdarı geçmiş ’’ oldu. Süt çamurunu bu kararname yayınlanmadan ‘’dahil de işleme rejimi‘’ çerçevesinde ‘’ithal edip de ihracat taahhütlerini” yerine getiremeyenlere  en az 4 milyon dolarlık gümrük vergisi ödeme mecburiyeti ortadan kaldırılıp yasallaştırıldı.

Neyin pahasına? Çiğ Süt Üretiminin, tekrar hayvancılığımızın öldürülmesi pahasına. Bir yandan 0 sıfır faizli kredilerle yeni yatırımcılar desteklenirken,  bir yandan çiğ sütte fiyat istikrar politikaları gereğince süt tozuna teşvik verilirken,  bir taraftan 2500 tonluk yani 25 milyon litrelik süt çamuru kıyak ithalatı. 2000 ton tereyağı da ne kadar çiğ sütün tereyağı ettiğini bileniniz yoksa bilmece gibi söyleyelim: Hangi rakamın %2-3’ ü 2000 ton ediyor ise o kadar çiğ süt işlenmişliğinden elde edilen tereyağı eder?(= 100-120 bin ton çiğ süt işlenmişliğin tereyağı) ediyor.

Avrupa Birliğinin, artık kendi çiftçisine vereceği desteğe gerek kalmadı: Türkiye’mizin Dış Ticaret Müsteşarlığımızın Bağlı olduğu Devlet Bakanlığımızın verdiği destek yeter. AB çiftçisine destek Türk Çiftçisine köstek. Tarım’ da bazı köşe yazarlarımız iyi niyetle yazmış: Bu kararname iptal edilmelidir.

Biz de deriz ki, gerek yok çünkü; Atı Alan Üsküdarı geçti. Ellerinde ithal süt çamurundan yapılan UHT süt stoku olan Süt Devinin, biri İç Anadolu Bölgemizden satın aldığı çiğ sütün % 30′unu durdurdu. Bir diğer süt tozu stokçusu Süt devi de, Ülke genelindeki süt toplayıcılarından çiğ süt alımını  % 40 oranında durdurdu.

Önümüzdeki günlerde Medya da koro halinde; Çiğ sütte arz fazlası var diyecekler veya süt tüketimini artıralım, okul sütü projesini başlatalım diyecekler.

Çiğ Süt alımında Rekabet kurulunca sabıkaları bulunanların okul süt projelerinde de yine rekabet kurulunca sabıkalandırıldıklarını biliyoruz.

Çukurova’da 2010 Ekim ayı itibari ile, Süt devlerince 75 kuruş olarak uygulanan çiğ süt alım fiyatları 70 kuruşun altına bir gecelik kararla indirilecek! Çarşamba veya Cuma’ya kadar!

Çukurova’da süt devlerinin merdiven altı tabir ettikleri firmaların, bugüne kadar uyguladıkları 60 kuruş alım fiyatları da, 50 kuruşlara indirilecek. Veya Süt devleri ile bölgede fiyatları eşitleyecekler.

Sıra Batı İllerimize gelecek?

Konya’da  özel süt tozu fabrikası var? Niçin Konya’da bugüne kadar çiğ süt alım fiyatları 75 kuruşları görmedi?

Beyler; Hem süt ürünleri fabrikası hem de aynı zamanda süt tozu fabrikası olanların çiğ süt fiyatlarını düzenleyeceğini, artıracağını sanmak saflıktır. Tarım Ekonomisini, çiğ sütte fiyat istikrarının nasıl sağlanacağını, özel sektörü  bilmemektir.

Hem devletten süt tozu üretim teşviki alacaklar kazançlarına kazanç katlayacaklar hem de satın alacakları hammadde olan çiğ sütün alım fiyatlarını yükseltecekler öylemi? Diğer taraftan süt ve süt ürünü yapacakları hammadde çiğ sütün fiyatını niçin artırsınlar. Buna kargalar bile güler.

Süt tozu üretimiyle çiğ sütte fiyat istikrar politikaları özel sektörün süt tozu fabrikaları ile düzenlenemez.

Çukurova’ da düşürülen fiyatları hemen Konya takip edecek. Konya ve Çukurova’ nın fiyatları önümüzdeki günlerde Batı’ da  göstermelik çiğ süt alım ihalelerinde ‘’Sahte emsal‘’ lendirilecek.

Süt ineği katliamı yeniden ülkenin gündemine süt sanayicilerince başlatılacak.

Çiğ Sütte ‘’Adil bir piyasa ve fiyat düzeni‘’ nasıl sağlanırlığını yazdık, yazmaya da devam edeceğiz.

Çiğ Sütün Maliyetinin 75 kuruş, kazancımızın da 25 kuruş olması, çiğ sütün alış fiyatının toplam 1 TL olması gerektiğini biz yazdık. Şayet ‘’Ali Okulundan Mezun‘’ bizler yanlış hesaplıyorsak, birileri çıkıp lütfen bizim yaptığımız hesabı düzeltsin biz razıyız. Haksız isek bize haksızsınız deyin, haklı isek hakkımızı verin. Bilin ki, marabalara hakkını Modern Ağalar vermez. Hakkı Bilen Modern Yönetimler verir!

Bu yazımıza şimdi yorumumuz:  İlk baharda çiğ süt bollaşıyor ise Sonbahar da azalıyor ise 1 Ocak 2011 de niçin fiyatlar düşürülmüştü? Batı yakasında değişen bir şey yok.

http://groups.google.com/group/cigsutureticileri?hl=tr_TR

Etiketler : , , , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank