content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

18 Oca

Çevresel Göstergeler 2011 Raporu ve 2012 Raporu Altlığı (II)

 4. Su ve Atıksu Arıtımına İlişkin Değerlendirmeler:

Atık su arıtmasıyla ilgili hizmet veren belediyelerdeki artış gözümüze çarpmaktadır. Bu güzel rakamlar istikrarla sürdürülmelidir. Hatta bu konuda yerel yönetim birimleri daha fazla teşvik edilmeli, yerel yönetimlerin bu konularda birlik oluşturmaları desteklenmelidir.

5. Ulaşım ve Taşımacılıktaki Demiryolu / Raylı Sisteme İlişkin Değerlendirmeler:

Gerek son 80 yılın gerekse son 10 yılın verilerine baktığımızda demiryolu veya raylı sistem yük ve yolcu taşımacılığının yerinde saydığı vahametle görülmektedir. Bu durum Cumhuriyetin ilk yıllarındaki demir yolu ağı ve taşımacılığındaki artışa göre çok çok geride kalınmış bir durumdur.[3]

cevresel-gostergeler-iiHızlı tren hareketleri ve eğilimleri demiryolu ile yolcu taşımacılığında bir davranış değişikliği oluşturmuş gibi görülmemektedir. Bu gerek Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının genel Devlet Demir Yollarının özel misyonudur. Bu konuda ne yazık ki göstergelerimiz memnun edici göstergeler değildir.

Demiryolu yolcu taşımacılığımız özellikle dünya ülkeleriyle karşılaştırdığımızda içler acısı durumdadır. Bu konulardaki on yıllardır sürmekte olan geriliğimizi iyi niyetle açıklamak mümkün değildir. Cümlemi düz ifadeye çevirip a kişisi veya kişilerine veya b kurumu veya kurumlarına ithamda bulunmak istemiyorum. Durum zaten ortadadır.

6. Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle İlgili Değerlendirmeler:

Raporda yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimi grafiğinde Rüzgar enerjisi verileri görülmemekte, güneş ve rüzgar enerjisinin geliştirilmesi veya teşvik edilmesine ilişkin güzel temennilerin ötesine geçilememiş olduğumuzu istatistiki grafiklerden görüyoruz.[4]

Bu konuda gerek enerji bakanlığımız gerekse ilgili kurumlarımız fazlasıyla geri kalmış durumdadır.

7. İçerik Kapsamıyla İlgili Değerlendirmeler

a) Raporda işlenen konu çeşitliliği yeterli gibi görülse de Kentleşme ve Konut alt alanının raporun içinde hiç işlenmemesi, sadece ve sadece, Nüfus / Demografi başlığı altında “kentsel nüfus” alt başlığı ile işlenmiş olması asla yeterli olamaz.

Binaenaleyh, bu raporda Kentleşme ve Konut ana başlığı altında kentleşme ve Konut eğilimleri, konutlardaki yapı tercih eğilimleri, kentlerin (belediyelerin) bayındırlığa, mimariye ilişkin çalışmaları, rekreasyon alanlarına ilişkin veri ve değerlendirmeler en az iki üç alt başlık halinde ortaya konulmalıdır.

b) Dünya depremsellik riski sıralamasında önemli risk grubu ülkeler arasında bulunmamıza rağmen, ülkemizde Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi sürekli aktivite halinde olan bir hat bulunmasına rağmen çevresel değerlendirmeler içinde “Deprem” ana başlığının bulunmaması büyük bir eksikliktir.

Kanımızca “Deprem” in bağımsız bir ana başlıkta işlenmesi isabetli olacaktır. Ana başlıkta işlenmese bile, en azından “Jeolojik Yapılardaki Değişim” başlığı altında işlenmelidir.

Raporda Türlerine göre doğal afetler tablosu içinde DEPREM in doğal afet olmasına rağmen hiç bulunmaması oldukça büyük bir eksikliktir.

Deprem olgusu gerek “Deprem” ana başlığı ile, gerekse “Jeolojik Değişimler” ana başlığı ile ayrık olarak işlenmesi zorunluluktur.

c) “Tarım” ana başlığı “Tarım ve Bitki Örtüsü” olacak şekilde veya “Bitki Örtüsü ve Tarım” olacak şekilde genişletilmeli ve bu kapsamda bitki örtüsüne ilişkin önemli birkaç veri sunulmalıdır. Bu veriler içinde ENDEMİK BİTKİ bölgelerin çeşitliliği, genişlemekte mi yoksa daralmakta mı olduğu, çeşitlilik verilerindeki değişimler uzun erimli olarak ortaya konulmalıdır.

SONUÇ:

Teknik değerlendirmelerimiz bir ölçüde hassasiyet taşımayabilir. Ancak özellikle içerik kapsamıyla ilgili değerlendirmelerimizin dikkate alınmasında fayda vardır.

Özellikle, Kentleşme ve Konut ana başlığı, Depremsellik ve Jeolojik Değişimler Ana Başlığı, Endemik Bitkilere ilişkin göstergeler, demografik verilerin okunmasındaki uzun erimli değerlendirmelerimiz, ağaçlandırma ve demir yolu yolcu taşımasına ilişkin durumu ortaya koyucu irdelemelerimiz hassasiyetle durulması gereken konulardır.

İlave olarak, her bir ilgili verinin altında Türkiye’nin dünya içindeki durumunun görülebileceği şekilde bilgilerin dahil edilmesi son derece önemlidir.

 


[1] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Göstergeler 2009 Raporu: http://www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/gostergeler_tr.pdf (Erişim Tarihi: 18.01.2013) Sayfa: 10

[2] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Göstergeler 2010 Raporu: http://www.csb.gov.tr/gm/dosyalar/belgeler/belge385/Cevresel%20Gostergeler%202009.pdf (Erişim Tarihi: 18.01.2013) Sayfa: 26

[3] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Göstergeler 2011 Raporu: http://www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/gostergeler_tr.pdf (Erişim Tarihi: 18.01.2013) Sayfa: 11

[4] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Göstergeler 2010 Raporu: http://www.csb.gov.tr/gm/dosyalar/belgeler/belge385/Cevresel%20Gostergeler%202009.pdf (Erişim Tarihi: 18.01.2013) Sayfa: 29

 

Not:

 

Etiketler : , , , , , , , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank