content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

25 Nis

Çalışanlar Dikkat! Yıllık İzin Hakkı Değişti

Bir süre önce TBMM’de kabul edilen 6704 sayılı Kanun’la çalışma hayatında bazı önemli değişiklikler yapıldı. 6704 sayılı Kanun Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Malum, yaz geliyor. Yazla birlikte çalışanlar da yıllık izin kullanmaya başlayacaklar.

İş Kanunu’nun 56. maddesine göre, yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Başka bir ifadeyle, yıllık izin süresinin işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

Yıllık ücretli izin hakkı; kıdemi 1 ila 5 yıl olan işçiye (5 yıl dahil) 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olan işçiye 20 gün, 15 yıl ve daha fazla olan işçiye de 26 gün olarak uygulanıyor.

Yıllık izin kullanımında en önemli sorunlardan birisini iznin en fazla üç parça halinde kullanılma zorunluluğu oluşturuyordu. Öyle ki, işçinin talebi olmasına rağmen izin üç parçadan fazla kullanılamıyordu. İşte 6704 sayılı Kanun bu sorunu çözdü.

Buna göre daha önce yapılan düzenlemede yıllık izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilmesi şeklindeydi. Ancak esneklik ile ilgili değişiklik yapılarak, “Yıllık izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir” olarak düzenlenmiştir.

Buna göre, yıllık izin süresinin bölünmesinde tarafların anlaşması yanında tek bir şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şart yıllık izin süresinin bir bölümünün 10 günden az olamayacağıdır.

Örnek vermek gerekirse, 14 günlük yıllık izne hak kazanan işçinin bu süreyi 10+1+1+1+1  şeklinde kullanabilecek.

Burada bir hususu daha belirtmekte fayda var. Hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil günleri izinden düşülmez.

65 yaş aylığına zam geldi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş T.C vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır.

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacaktır. Bu kapsama girenlerden, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.

65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.

Aylık tutarı belirlenen gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadardır. Gösterge rakamı 1.620 iken 2.332’e yükseltilmiştir. Bu durumda 2016 yılı verilerine göre 65 aylığı miktarı şöyle: 2016 yılı memur katsayısı: 0.088817

Gösterge sayısı 1.620 için aylık tutarı: 143.88 TL

Gösterge sayısı 2.332 için aylık tutarı: 207.12 TL

Buna göre 65 aylığında yapılan zam miktarı 63.24 TL olmuştur.

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank