content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

11 Mar

Böleceğim Diyenlerin Kendisi Bölünecektir

Halkımız, ordumuz, aydınlarımız içinde bulunduğumuz, gerici ve bölücü Amerikan kuşatmasını, eninde sonunda yaracaktır.
Biliyorsunuz Batı sosyologları, emperyalizmin işgaline zemin yaratmaya uygun teoriler ve pratikler geliştiririler.
Bunlardan bir tanesi de, ulusların kendilerini korumaya yönelik birlikteliklerini, yani milletlerini parçalamaya yönelik geliştirdikleri kavramlardır.

Ötekinin (Bizim için Amerika’nın) egemenliğine direnmek olarak milliyetçilik, savunmadır, korunmadır.
Bir milletin/ulusun varlığı günübirlik uzlaşılara dayanmaz. Milletin oluşması dil-in oluşması kadar eskidir.
Emperyalizme karşı, ulusal kültürü imdada çağırmak kadar, kutsal bir iş olamaz.
Soğuk Savaş ile geliştirilmiş olan Amerikan Severlik şimdilerde artık bir hınca dönüşmüştür.
Amerika’nın siyasi iktidar ile birlikte, ülkemizi bölmeye çalışması, hıncı her geçen gün artırmaktadır.

Ümmetçilik çare değildir. , ve Amerikan İslami çare olsaydı, Arapları birleştirirdi.
Milliyetçilik ötekine karşı tepkinin dışa vurumudur.
Türkiye’de artık öteki; Amerika ile bütünleşmiş siyasi iktidardır.
İşte bu hınç-a karşı koymak artık imkânsızdır.
Peki, bu kuşatma nasıl yarılacaktır?
Önce bir hatırlatma yapayım.

Bir Mart Teskeresi ile beraber başlayan Türkiye’yi bölme girişimleri, nasıl da akamete uğratılmıştı?
Böyle olağanüstü günlerde, iki önemli olgu meydana gelir.
İşbirlikçiler içinde, bölünme baş gösterir. Nitekim Bir Mart Teskeresinde de AKP bölünmüştü.
Gene böyle bir kırılma noktasında, millet birleşir, hainler bölünür.

Hainler korkak olurlar. Karşılarında kuvvet hissettiklerinde, hemen saf değiştirirler.
Yurtseverler ise daha çok birlik olmaya başlarlar, bu durumda hainleri daha korkak yapar.
Bölünme sadece siyasi iktidar içinde olmaz. Bölüneme ülkesini savunamayan komuta kademesinde olur. Bölünme partilerde olur.
Bölünme sivil toplum örgütlerinde olur. Korkaklar ayrılır, hainler güçsüz kalır.

Kürtleri ümmetçilik ile birleştireceğim, Türkleri böleceğim diyenlerin kendileri bölünecektir.
Halkımızın %50’si zaten bölünmeye kategorik olarak karşıdır. Siyasi iktidarı destekleyen halkımızın da büyük bir çoğunluğu bölünmeye karşıdır.

Bunları destekleyen %15’lik TÜSİAD’cı, ümmetçi, bölücü, Batıcı, bir azınlıktır.
Türkiye’yi böleceğim diyen işbirlikçilerin kendisi bölünecektir.
Millet yeniden dimdik ayağa kalkacaktır.

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank