content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

01 Ara

Biyometrik Kimlik Doğrulama Geliyor

Sağlıkta hizmete ulaşma kolaylaştıkça bazı suiistimaller de beraberinde geliyor. Özellikle bazı sağlık kuruluşlarında vatandaşların sağlık hizmeti almamasına rağmen, yapılmayan tedavilerin verilmeyen hizmetlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) fatura edilmesi sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Bir şekilde ellerine geçirdikleri TC kimlik numarası ile günlerce hastanelerde yatmış ve tedavi olmuş görünen SGK’lılar üzerinden milyonluk vurgunlar yapılıyor ne yazık ki….
Sağlık hizmeti almak için sağlık hizmeti sunucularına başvuran kişilerin kimlik doğrulamaları, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı ile yapılmaktaydı. Ancak hizmet sunumunda vatandaşların kimliğinin geleneksel yöntemler ile doğru olarak saptanamamasının getirdiği sorunların önlenmesi amacıyla; kişilerin TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı ve/veya biyometrik yöntemlerle kimlik tespit işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık hizmeti sunucusundan sağlık hizmeti almalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hem yapılan usulsüzlüklerin önüne geçmek ve hem de vatandaşların özel hastane ve tıp merkezlerinden daha hızlı ve verimli sağlık hizmeti alabilmelerine imkan sağlayacak ''Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi''ni 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale getiriyor.
Kimlik doğrulamada kullanılacak olan biyometrik sistem ve uygulamaya geçilecek sağlık hizmeti sunucuları, uygulama tarihi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından belirlenecek. SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin sağlık hizmeti sunucusuna müracaatı sırasında ilk biyometrik verinin SGK veri tabanına kayıt işlemi hastanelerce yapılacak. Yani, ilk biyometrik verinin SGK veri tabanına kayıt işlemini yaptırmak için SGK müdürlüklerine gidilmesine gerek olmayacak, bu işlem kişinin muayene için müracaat ettiği hastane bankolarında kurulan biyometrik kimlik doğrulama ünitelerince yapılacak.
Hastane ve sağlık sunucuları, ilk biyometrik verinin SGK veri tabanına kayıt işleminde hastalardan beyan ve taahhüt belgesi almak zorunda olacak. Sağlık kuruluşları başvuru aşamasında, acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra, “nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum sağlık kartı belgelerinden” biri ile kimlik tespiti ve biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılacak.
***
Avuç içleri 1-2 saniyede okutulacak
Uygulamayla SGK’lılar özel hastanelere geldiklerinde avuç içlerini 1-2 saniye içerisinde okutup sağlık hizmeti alabilecekler. Bu uygulama ilk etapta ikinci basamak sağlık hizmeti veren özel hastaneler ile tıp merkezlerini kapsıyor.
Sağlık kurum ve kuruluşlarının, SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin kimlik tespitini, biyometrik kayıt işlemini veya biyometrik kimlik doğrulama işlemini usulüne uygun yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle SGK’nın zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından ödenen tutarın geri alınacaktır.
***
Sistem kurmayan hastaneye provizyon yok
İkinci basamak Özel Sağlık Kuruluşlarının 01.12.2013 tarihinden önce Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi için gerekli alt yapıyı kurmaları gerekmektedir. İkinci Basamak özel sağlık tesislerinde 01.12.2013 tarihi itibariyle Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemini kurmayan sağlık hizmet sunucularına MEDULA sistemi üzerinden provizyon verilmeyecek.
Uygulamanın tıp fakültesi hastanelerinde de 1 Eylül 2014'ten itibaren zorunlu hale gelmesi öngörülüyor.
 ****
twitter/resulkurt34

Etiketler : ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank