content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

30 Oca

Aykırı Devletler

“Paralel Devlet” sözü yanlıştır. Hem de çok yanlış. Paralel kelimesinin ne anlama geldiğini hatırlayalım. Bütün sözlüklerde şu anlamlar yüklenmiştir bu kelimeye.

  1. Yan yana ve birbirini kesmeden. Birbirine kavuşmadan uzanıp giden şeyler
  2. Yerküresi üzerine çizildiği varsayılan Ekvatora koşut olan çemberlerden her biri
  3. Koşut, muvazi

“Paralellik “ türemiş kelimesi ise; benzerlik, yakınlık anlamlarını taşır.

Hükümet ile F-Tipi Gülen Cemaatinin arası bozulunca; AKP’liler cemaat yapılanmasına “Paralel Devlet” yakıştırmasını yaptılar. Dediğim gibi yanlış bir yakıştırma. Böyle söyleyerek onları, meşru devlet ile aynı seviyeye getirmiş olursunuz. Olsa olsa, cemaat yapılanmasına “Aykırı Devlet” denebilir. Bence böyle adlandırılırsa daha doğru olur. Peki; aykırı kelimesinin sözlüklerdeki karşılığı nedir? O da şu:

1. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan karşıt, mugayir

2. Çapraz, ters

3.Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen.

Şimdi, cemaat yapılanması bir “paralel devlet” mi, yoksa bir “aykırı devlet” mi?

Bence cemaat yapılanması AKP’liler tarafından yaratılmış bir “aykırı devlet” örgütüdür.

AKP iktidarında sadece cemaat yapılanması, aykırı devlet olarak kurulmuş değildir. Bakınız, 11 yıl içinde hangi aykırı devletler oluşturuldu:

  1. Suriye sınırları içinde El-Kaide Aykırı Devleti
  2. Suriye sınırları içinde, Suriye Kürdistanı (PYD) Aykırı Devleti
  3. Kuzey Irak’ta Barzanistan Kürt Aykırı Devleti
  4. Türkiye’nin Güney Doğu Bölgesinde PKK Kürdistan Aykırı Devleti

5.Türk bürokrasisi, yargı ve yürütmesi içinde F-Tipi Cemaat Aykırı Devleti. Buna F- Tipi Yeni Haşhaşi Aykırı Devleti yaftasını da yine AKP’liler uygun gördü.

İşte bu beş aykırı devlet Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında oluşturuldu. Bu oluşturulan beş aykırı devletin hepsi de Türkiye Cumhuriyetine karşıt, ters, mugayir ve çaprazdır. Türkiye, bu devletlerle asla aynı düzlemde olamaz, olmamalıdır. Bu beş aykırı devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortadan kaldırmalıdır. Bunların oluşumuna son verilmelidir. Ne pahasına olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için bunlarla mücadele edilmelidir.

Bu aykırı beş devletin hepsi de Türkiye Cumhuriyeti için tehlikeli oluşumlardır. “Kürt açılımı” bahanesiyle, Güney-Doğu’da aykırı bir PKK Devleti oluşmasına göz yumulmuştu. Bakın bu PKK Aykırı Devleti, AKP iktidarında hangi düzeylere geldi. Bu aykırı PKK Devleti; a) Ordusunu kurdu, b) Asayiş birliklerini kurdu, c) KCK yapılanmasıyla yönetim birimlerini oluşturdu, d) Güney-Doğu illerinde vergi dairelerini kurdu ve vergi topluyor, e) Yargı sistemini kurdu ve kadastro mahkemesi bile var. Hukuk ve kadastro mahkemeleri Meydana Kolya Yaylasında faaliyet gösteriyor, f) İcra ve Ceza Mahkemeleri Lâleş Yaylasında faaliyette, g) İtiraz mercii yani üst ana mahkemeleri Faraşin de çalışıyor, h) Üst Temyiz Mahkemeleri yani Kürt Yargıtay’ı şimdilik Kandil’de bulunuyor, i) Ölen PKK’lılar için şehitlikler kurdular. Nerede? Laleş, Meydana Kolya, Faraşin, Marunis’te. Bu dört bölgede modern sığınaklar ve beton mevziler hazırladılar. Silahlı PKK’lılar, buralarda gece-gündüz Şeref Nöbeti tutmaktadırlar, J) Güney-Doğu Bölgesinde birkaç yerde, bazı okullarda, karakollarda, tek-tük Türk bayrağı görülüyor. Ama dağ-taş PKK paçavralarıyla ve Öcalan posterleriyle dolu, k) Bölgedeki belediyelerin hemen hemen hepsinde Türkçe yasaklandı, pazarlarda Kürtçe konuşmak zorunlu hale geldi, e)Korucu sistemi neredeyse çöktü. Koruculukta ısrar edenler teker teker ortadan kaldırıldı veya görevden ayrılmalarına zorlandı, ayrıldılar, m) Uyuşturucu ve kaçakçılık PKK Aykırı Devleti gözetiminde üst seviyelere çıktı.

Daha ne olsun? Ben bu beş aykırı devletten birisini kısaca anlattım. Diğerleri de yavaş yavaş kazanımlarını geliştiriyorlar. F-Tipi Cemaat Aykırı Devleti 11 yıldır epeyce güçlenmişti. Bu güçlerini koruyabilecekler mi, bilemiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var: Türk Milleti aklını başına toplasın, devletine sahip çıksın.

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank