content

08 Mar

Alerjisi Olanlar Uzun ve Sağlıklı Yaşıyor

Yeni bir araştırmaya göre “alerjisi” olanlar “yaşadı” çünkü bu kişilerde kalp krizi, felç ve tüm sebeplere bağlı ölümler daha az görülüyor.National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) verilerine göre alerjileri olanlarda kardiyo-vasküler hastalıkların daha az rastlandığı balerji yaşlıilgisi Güney Kaliforniya hastaların veri tabanında değerlendirildi.

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 2014 kongresinde sunulan bildiriye göre araştırma yaş, cinsiyet ve ırk bakımından birbirinden farkı olmayan 109 bin 299 alerjik nezleli, 109 bin 209 alerjik nezlesi olmayan ve 592 bin 775 astımı olan ve olmayan kişi üzerinde gerçekleştirildi.

1 Ocak 1995 ve 31 Aralık 2012 tarihleri arasında kardiyo-vasküler ve serebro-vasküler olayların ensidansı ve tüm sebeplere bağlı mortalite (ölüm oranı) belirlendi ve diyabet, hipertansiyon, kanser, oto-immün hastalıklar, böbrek hastalıkları, dislipidemi, sigara, HIV ve obeziteye göre düzeltme yapıldı.

Kalp krizinin alerjik nezleli olanlarda olmayanlara göre yüzde 25, serebro-vasküler olayların yüzde 19 ve tüm sebeplere bağlı ölümlerin yüzde 49 daha az olduğu, kardiyo-vasküler olayların her iki grupta farklı olmadığı tespit edildi.

Buna zıt olarak da tüm kardiyo-vasküler olayların astımı olanlarda olmayanlara göre yüzde 36 fazla olduğu, serebro-vasküler hastalık ve tüm sebeplere bağlı ölümlerin ise aynı olduğu görüldü.

Burada astımlılar arasında alerjik olan ve olmayan ayırımının yapılmamış olması önemli, astımları alerjiye bağlı olanlarda kardiyo-vasküler hastalıkların daha az olması muhtemeldir.

İkincil bir analizde daha fazla alerji ve astım ilacı kullananların kardiyo-vasküler hastalık risklerinin daha düşük olduğu sonucuna varıldı ama burada da eczane dışında satılan alerji ilaçlarının hesaba katılmadığını vurgulamak gerekir.

Alerji neden başka hastalıkları ve ölümleri önlüyor?

Alerjisi olanlarda kalp-damar hastalıkları ve tüm sebeplere bağlı ölümlerin daha az olması “enflamasyon teorisi” ile açıklanmaya çalışılıyor.

Farelerde yapılan deneylerde T1-yardımcı lenfositlerin kardiyo-vasküler hastalık riskini artırırken T-2 yardımcı lenfositlerin ise bu riski azalttığı belirlenmişti.

Buna göre alerjik olanlarda T-2 yardımcı lenfositlerin artmış olması hem kardiyo-vasküler hastalıkların ve hem de tüm sebeplere bağlı ölümlerin daha az görülmesinin sebebi olarak ileri sürülüyor.

Alerjisi olanların immün sistemlerinin daha faal olmasının başka hastalıklara karşı koruyucu etki sağlaması da mümkün olabilir.

Bu araştırma, bir “sebep-sonuç ilişkisini” değil sadece bir “birlikteliği” ortaya koyduğu için kesin bir “yargıya varmak” doğru olmaz.

Her iki grup arasında bu araştırmada dikkate alınmayan başka faktörlerin de etkileri olabilir.

Mesela alerjisi olanların daha zengin bir sosyo-ekonomik tabakadan olmaları, bunların beslenme başta olmak üzere diğer hayat tarzı farklılıkları da önemli olabilir.

Gelelim neticeye

Bana kalırsa, bu araştırmayı bize özgü bir dilekle açıklamak daha doğru olur.

Alerjisi olanlar çok hapşırır ve bunlara “çok yaşa” veya “iyi yaşa” denir ve hatırlatırım ki bir dileği 40 defa söylerseniz o dilek gerçekleşir.

Amerikalı arkadaşlar araştırma yapmadan önce bizim deyimlerimizi, atasözlerimiz bir gözden geçirseler bu kadar büyük zahmetlere girmelerine gerek kalmayacaktı.

KAYNAK

http://www.medscape.com/viewarticle/821205

Etiketler : , , , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank