content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

29 Ağu

Akrepler: Zorluğun Cesaretin Turnosal Yaratıkları

Teorisi ve Pratiğiyle, Psikolojisi ve Anatomisiyle Akrep Burçları Üzerine Bir İnceleme:

Akrepler hakkında ne yazacağıma karar veremedim önce. Zira akrepler hakkında o kadar çok yazacak şey var ki zihnimde. Bu benimkisi, eşşek hikayesine benzedi. "Eşşeğin önüne üç ayrı yere ot koymuşlar, önce hangisinden başlayayım diye düşüne düşüne açlıktan ölmüş" Ben buna kendimce "eşşek sendromu" diyorum. Bu vesile ile "eşşek sendromu" nu da ilk kez literatüre geçirmiş olduk. Bu konuyu da önümüzdeki pazar ele almayı düşünüyorum. Gelelim akreplere.

Üstün Yönleri:

Önce iyi yönlerinden bahsetmek istiyorum. Öyle ya, önce yalakalık yapalım bu nadide varlıklara. Sonra akrepleri en hassas noktalarından acımasızca sokabiliriz. Allahtan ailemde, çok yakın çevremde akrep olan bir bay veya bayan olmadı. Allah beni akreplerden, akrepleri de benden korusun.)))

Ahhh, akrepler ahhh!

Onların sanatçı kişiliği, algılarındaki engin sezgi gücü ve derunilikleeri tek kelimeyle muhteşemdir. Felsefede, teoride kaldıkları sürece onların düşünce iklimleri lezzetinden yenmez. Çünkü, teoriden pratiğe yaklaştıkça iş değişecek ve akrebin güçlü egosu o derin sezgi gücüyle destekli kavrama ve analizlerini yerle bir edecektir.

Akreplerin tutkusu ve seçkinciliği onları erişilmez kılmakta. Kendileri (kendilerine göre) her zaman dev aynasındadırlar. Onlar kendilerini dev aynasında göre dursun, dünya yüzündeki bütün burçların B tipleri veya balık, yay kısmen oğlak gibi burçlar onları büyüleyici olarak görmekte. Ama buna karşın, akrepler bu burçları birer böcek gibi görürler. Zira onlar toplumda sadece ve sadece dolgu malzemeleridir.

Akrep için olmazsa olmaz şey, istikrarlı bir güçtür. Bu potansiyel olarak gücün varlığını gerektirir. Akrebin ister erkeği ister bayanı hangi cinsi olursa olsun, güç ve istikrardan yanadır. Akrebe haddini bildirecek yegane burçlar, arslan, koç ve boğa burçlarıdır. Örneğin ikizler ile akrep asla ve kat'a bir araya gelmemesi gereken burçlardır. Çünkü, biri kıskançlık abidesi iken diğeri özgürlük abidesidir. Akrebin ikizleri etkilemek istediğinde, akrebin güçlü kıskaçları arasından ikizler buhar olup kaçar. İkizlerin kıskaçları boşta kalır. İkizler çoktan başka mecralarda ortalığa neşe saçmaya başlamıştır bile. İkizlerin bu uçarı ve neşeli halleri akrebi zaten çileden çıkartmak için yeter de artar bile.

Felsefe ve Akrep:

En iyi felsefeciler akreplerden çıkar. Onlardaki pratik olmayan algı ve sezgi gücü, gerek evrenin kavranmasında, gerek insan psikolojisinin çözülmesinde gerekse dünyadaki olay ve olguların analiz edilmesinde son derece baskındır. Eğer olayların ve olguların içinde akrebin kendisi veya akrebin tarafı olduğu her hangi biir durum söz konusu ise, en objektif analizleri akrepler yapar. Ancak içinde kendileri veya kendi yakınları var ise, veya menfaat ilişkisi olabilecek bir durum söz konusu ise, akreplerin objektif düşünce veya fikirlerini tereddüt etmeden kaldırıp çöpe atabilirsiniz.

Akreplerin Etkileyicilikleri:

Akrepler kendilerini etkileyici zannederler. Öyle ya zaten etkileyicilerdir. Amaaa, B tiplerine karşı (yani çekingen karakterlere karşı). Zaten şu dünyada B tipleri olmasa evren bir günde darmaduman olurdu. Akrepler bütün burçların B tiplerini alt eder, balık ve yay burçlarının kısmen oğlak burçlarının A tiplerini de etkileyebilirler. Ama etkiledikleri veya etkileyebilecekleri tür ve tiplerin hepsi budur. Onların güçlü egoları, kendilerinin dünyanı sahibi gibi görmelerine neden olur. Ama onların bu durumu, bir çok burç tarafından ŞİZOFRENİ olarak algılanır. Özellikle akrepleri hiçe sayan ikizler, arslan, koç, boğa gibi burçlar böyle düşünür.

Affetmeyi Affetmeyen Su Yaratıkları:

Akreplerdeki affetmeye karşı katıksız ve sorgulamasız saplantı A tipi ve B tipi bütün burçlar tarafından garipsenir. Belki affetme konusunda akreplerle hemfikir olabilecek yegane burç boğa dır. Boğaların affetme konusundaki düşünceleri zaten saplantı boyutundadır.

Haksızlık, düzenbazlık, riyakarlık ve ilkesizliğe karşı mendebur derecesinde tepkilidirler. Ancak onların bu radikal tutumları kendilerine göredir. Kendi çıkar ve menfaatleri doğrudan veya dolaylı olarak belli ise, akreplerin haksızlığa karşı tutumları, düzenbazlığa karşı duruşları, riyakarlığa karşı davranışı subjektif / öznel davranışlardır.

Akreplerin Cinselliği:

Tutkulu akrepler, istikrarlı ama sanatkarane ve de derinlemesine bir cinsellik peşindedirler. Ancak kendi belirledikleri ve istedikleri (kendilerinin olan) partnerleriyle cinsellik yaşarlar. Cinselliklerinde pasif değil aktiftirler. Bu aslında onların süper egolarının bir tezahürü (görünümü) dür. Bütün B tipinde olan partnerleri, kendilerini akrebe teslim etmenin dayanılmaz mutluluğunu yaşarlar. Ancak büyüleyici ve çılgınca bir cinselliği akrepler ancak ve ancak aslan, koçlar ile yaşarlar.

İkizler ve Akrepler cinsellikte yan yana gelmemesi gereken kombinasyonlardır. Zaten her iki burcun arasındaki kan uyuşmazlığı onlara özel hayatın kapılarını açmayacaktır. Hem akrep buna fırsat vermeyecek, hem de ikizlerin bu durum umurunda bile olmayacak.

Akrep ve yengeç ise, dünyanın en muhteşem cinselliğini yaşarlar. Ancak yengecin de A tipi olması gereklidir. Aksi takdirde B tipi yengeç akrebe teslim olacaktır. Her iki su burcu olan bu böcekler (pardon burçlar) suda danseder gibi, özel hayatlarında zirveleri yakalayacaklardır.

Su burcundan balık ise, akrep için hiç te tercih edilmeyen tiplerdir. Zira balığın hızı ve akışkanlığı akrebe göre fazlaca zayıf hatta gevşek olarak bulunacaktır. Zira akrep sabitliği ve istikrarı tercih ederken, balıklardaki alıklık ve oynaklık akrepleri uzaklaştıracaktır.

Akrep kadınlarının cinselliğe ve ilgiye olan açlıkları, onları sürekli olarak cinsellik ve/veya seksapelite anlamında sinyal yakmaya iter. Ancak onların bu sinyalleri, gösterip te vermeyen bir sinyaldir. Zira bu sinyalleriyle karşılarındakini eritmekten neredeyse orgazm olacak derecede mutlu olurlar.

Akreplerin Zayıf Yönleri:

Akreplerin zayıf yönleri yoktur(!))). Onların zayıf yönleri olamaz. Onlar kusursuz yaratıklardır. Akrebin zayıf yönünü ancak A tipi bir akrep yazabilir. Bir de, akrebin zayıf yönünü bendeniz gibi AA olan bir ikizler yazabilir. Ancak benim kaleme alacağım bu zayıflıklar veya sakilliklere karşı, akrepler "tınnn" diyeceklerdir. Ben de onların "tınn" deyişlerine karşılık "tınnn tınnnn" diyeceğim. Neme lazım. Akrepleri kendime düşman etmenin gereği yok. Zaten onların zayıflıklarını ve ezikliklerini bilenler biliyor.

Akrepler ve Para/Servet:

Akreplerden varlıklı veya zenginlerin çıktığı pek söylenemez. Varsa bile bu servet birikiminde başkaca faktörler daha etkin rol oynarlar. Tutku ve ego peşinde olan kişilerin servet biriktirmeleri zaten oldukça güçtür. Onlardaki ego tatminleri servet için en tehlikeli psikolojidir. Zaten bu özellikleri nedeniyle paralı olmaları zordur. Ancak kocasını veya sevgilisini acımasız kıskaçları arasına almayı başarmış bir akrep kadını, paralı olan kocalarının servetini zapt-ı rapt altına almakta başarılıdırlar.

Akrepler ve Estetik:

Akreplerin en fazla idealize edilecek yönleri, estetiğe ve güzelliğe olan düşkünlükleridir. Bu onların beğenme ve beğenilme baskın karakterlerinin bir yansımasıdır. Onlar çevrelerindeki ve kendi üzerlerindeki güzellik ve uyumun varlığından mutlu olurlar. Zaten akreplerin bizzat kendileri (kendi vücutları) estetik ve simetrik yaratıklardır. Her iki yandaki simetrik uzuvlar, ucunda zehiri olan ters kıvrılmış azalan oranda simetrik kuyruk başlı başına bu yaratıkların simetrik yansımasıdır.

Tıpkı bir gerçek bir akrep böceğine/yaratığına karşı insanların soğuk ve hatta ürkek bakışları gibi, akrep olmayanlar da akreplere (akrep burcundan olanlara) karşı ürkekçe yaklaşırlar. (İkizler hariç))) Ancak akrep ve ikizler burcunun üst üste örtüşebildiği (pişti olabildiği) tek olgu görsellik ve estetiktir. Ancak arada çok önemli bir fark vardır. Akrep görselliği ve estetiği bir şantaj olarak görürken, ikizler keyif çıkarma ve mutlu olma aracı olarak görür.

Akrepleri Anlamak:

En başta söylemek gerek ki, akrepleri tam olarak anlamak neredeyse imkansızdır. Onca kararlılıkları, mantıklılıkları ilkeliliklerine rağmen hiç akıl erdirilemeyecek derecede tuhaf davranışları olabilir. Para harcama konusunda bir çok burca dudak ısırtacak derecede tutumlu ve makul davranan akrep, tutkuları ve gösteriş merakı (veya ego tatmini) için çok ta bir değeri olmayan şeylere tahmin edilemeyecek servetler dökebilir.

Akrepler müzayedeler için en kıymetli kişiliklerdir. Eğer alacağım dediyse, artırımın son noktasına kadar gitmekten çekinmez. Alacağı şey sözümona "beş para etmez" bir şey olsa da, o onu alır ve bir ömür boyu bedelini ödemekten de yüksünmez.

Akrepler için zorluk diye birşey yoktur. Onlar zorun insanıdırlar. Yenilik dönemlerindeki fırtınaların insanıdırlar. Riske karşı onların bu cesareti, güçlü egolarını tatmin etmenin en masum yöntemidir. Zorluk ve cesaret, akreplerin fetişist bir zihniyetle tüketmek istedikleri olgulardır. Kapak cümlemiz de bu olsun.

Son cümlem de şu olsun:

Allah beni akreplerden ve akreplerin şerrinden akrepleri de benden ve benim şerrimden korusun! Aaaaminnnnnn!!!!!!!

Not:

Bu yazı, https://www.bilgiagi.net, http://www.bilgievreni.com, http://www.gazetecanik.com, http://www.kamudanhaber.com, http://www.siyasalforum.net, http://www.gercekgazete.web.tr, http://www.ahmetfidan.com ile, Gerçek Gazete, Balıkesir Demokrat, Gazete Canik vb. kağıt bası gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler : , , , , , , , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

26 Kere Cevaplanmış to “Akrepler: Zorluğun Cesaretin Turnosal Yaratıkları”

 1. 1
  Uğur ÖZALTIN Says:

  Ben aslan burcuyum ve yükselenim de yay burcu Akrepler bana da ters gelmiştir hep. Ateş grubu olduğumdan su akreple kaynaşamıyorum. Ama benim de 12. evim yani akrep de neptün ve ay bulunmakta. Bu durum bende hayal kırıklıkları ve duygusal hüzünler çıkardı. Hayal dünyam geniş fakat boş hayalciliği sevmem.

  Akrepler bilhassa benim tanıdığım akrep bayanlarda şu özelliği keşfettim. KISKANILMAYI VE ERKEKLERİNCE YÖNETİLMEYİ ÇOK SEVİYORLAR.

  Akrep bayanların pısırık erkekler ile mutlu evlilik kurmaları zor. Kendilerine tahakküm edebilen erkekler onları daha bir tahrik ediyor sanırım.

 2. 2
  ahmet fidan Says:

  Akreplerin yönetilmeyi sevmeleri mümkün değil. Olsa olsa kayıtsız şartsız sahiplenilmeyi yani TAPILMAYI isterler. (Kişisel görüşüm)))

 3. 3
  ayfer demir Says:

  akrep adından dolayı ilk anda negatif anlam veriyor.o burcda dogmak onların secimi değil.objektif bakmak ve doğum haritası ile incelemek gerekir.bence akrepler kendılerini tanımalı artılarına pozitif odaklanmalı..

  bu kadar da ezmeyiniz akrepleri yahu?
  inatcı kararlı akıllı oluşları süper..kıskanmayalım:))

  akrep burcu değilim.lider burclardan birisi..

  yazınız heyecan kattı sayfaya tşkler

 4. 4
  Ahmet İDRİSOĞLU Says:

  Sanırım sizi bir dişi akrep sokmuş, canınız hala yanıyor ve adeta öç alıyorsunuz. Bu etik değil. Böyle nbir yazıyı yazmaktan ben imtina eder, bizzat kendine yazardım.
  Ben mi?
  Hayır akrep değilim, yengeç erkeğiyim.
  Duygusallığım doğrudur,başka buçlarla da işim olmaz.
  Akrepleri gerçekten çok kırmışsınız.
  Belli ki acı tecrübeleriniz var.,Bari bu yazının hikayesini de yazın da bilelim.
  Kolay gelsin, ne diyeyim.

 5. 5
  ahmet fidan Says:

  Ah güzel adaşım ve arkadaşım;
  Yazımı sanırım dikkatli okayamadın.
  Zira yazımın içeriğinde akreplerden akrabam ve çok yakınım olmadı diye belirtmiştim. Neyse...
  Beni bir akrep sokmadı. Eğer sokmuş olsaydı yazılarım ile çok daha fena öç alırdım, kii, ben öç alacak bir karakter değilim. Etik konusuna ise, okuyucularım karar verir.

  Ben bir bilim insanı olduğum kadar aynı zamanda bir yazar, daha özelde de mizah yazarıyım. Google a "Bizim Duvarlar" diye tarattırırsan bunu görebilirsin.

  Akrepleri çok kırdığımı sanmıyorum. Kırıldılarsa alayından özür de dilerim. Ama ne yapalım. Bu bir fotoğraf ve fotoğrafta herkes güzel / yakışıklı çıkmak zorunda değil.

  Ona kalsa ikizlere de cümle alem güvenilmez insanlar der, ama hiç bir ikizler kendilerini böyle değerlendirdikleri için ne incinmiş ne de tazminat davası açmıştır.

  Tamamlayıcı yorumun için candan teşekkür eder saygı ve sevgilerimi sunarım.

 6. 6
  Ahmet İDRİSOĞLU Says:

  Hiç zahmet etmeyin. O hikayeyi biliyoum. Zaten yazamayacağınız kadar zayıf kalacağınız bir öykü.
  Ama hiç bir yazar görmedim ki şahsi ihtirasının öcünü sayfasında böylesine almaya kalksın. Ve bilin ki her kuşun eti yenmez.

  Akrepten çok yengeçten korkun. Herneyse, bir özür borcunuz var, ama onu bile kabul etmiyecektir.
  Çünkü değmez diyebilir.

  Sadece akrebe değil, başkaları da var. ben araştırmacıyım. Ve yazarım. Bizleri yazmak zorunda bırakmayın.

 7. 7
  ahmet fidan Says:

  1. Polemik oluşmasını istemiyorum.
  2. Eğer okurlarımdan / yorumculardan ayakları yere basan uyarı gelirse, akreplere haksızlık yaptığımı ifade ederlerse seve seve özür de dilerim.

 8. 8
  Ahmet İDRİSOĞLU Says:

  Polemik kimse istemiyor. İyi de edersiniz.
  Ama son bir soru:
  Siz ayağın yere nasıl badsacağını cidden biliyormusunuz?
  Ve yorumun bir yazı için aynı zamanda içeriğinin tahlili ve eleştirisi olduğunu.
  Bu sondu, yazmazsanız yazmıyacam.

 9. 9
  Sacide YAYLAZ Says:

  "Teorisi ve Pratiğiyle, Psikolojisi ve Anatomisiyle Akrep Burçları Üzerine Bir İnceleme"
  Öncelikle kendi adıma teşekkür ederim aydınlatıcı incelemeniz için.
  Yazılan yorumlarıda okudum. Burada anlamadığım şey Sayın Ahmet İdrisoğlunun vurgulamak istediği ne? Kendisi de bilir ki yazar istediği şekilde kendisinide duygularınıda yazısında ifade edebilir. Yazarımız başlığında da belirttiği gibi "Teorisi ve Pratiğiyle, Psikolojisi ve Anatomisiyle Akrep Burçları Üzerine Bir İnceleme"
  diye zaten az ve öz açıklamasınıda yapmış. Bizde bir atasözü vardır aynen der ki: "Yarası olan gocunur". Bu açıklamada ne var ki, Ahmet bey böyle bir yorum yapma ihtiyacı hissetti?
  bende bir okuyan olarak bunu merak ettim. Her araştırma ve inceleme yazılarının ardından böyle düşünecek olursak yandık biz.
  Şimdi Ahmet bey bu dörtlükte siz ne demek istediniz?
  Demiyorum:)

  "Çal kalem, kır ayak yaz sen yeter ki,
  Yazsınlar düşünme eller ne der ki,
  Kalemin ustadır ve öyle er ki,
  Yiğitse gelsinler, ara girsinler."

  Yorum sizin tabi ben bunun ne demek olduğunu biliyorum...

 10. 10
  Aysun gül Says:

  Merhaba Hocam,
  Ben akrep burcuyum.Açıklamalarınıza katılmamk elde değil.Lakin kişilğimizi oluşturan öğeler sadece doğduğumuz günle ilişkilendirilirse yanlışlarda peşi sıra geliyor.İnsanımız da bu burç'a yönelik bir önyargı var.Bu da beni üzüyor.
  Kim kimi durup dururken sokar.Egoysa bu tüm burçlarda var.Sadece akrep burcuna özle bir karakter özelliği değil ki.
  Affetmeyi bilmezler bu da ayrı bir soru işareti.O zaman ben akrep burcunun yüz karasıyım.Affetmeyi bilmeyen insani sevgileri rastgele yaşar.
  Beşeri hayata hazırlayan anne,baba,okul,arkadaş,çevre ve kendi benliğine verilen öz nitelikler değil mi? sizce
  akrepler enterasan varlıklardır.herşeyi içlerinde yaşarlar ve kısır döngüler içinde harakiriyle hayatlarına son verirler.
  Bir akrep burcu insanını en iyi onu tanıyanlar bilir.ama anlayamazlar ömür boyunca.
  yani zıtlıkların eşitlik felsefesiyle bileşimidir bu burcun insanı.
  görüntüsü insanı etkilediği ve büyülediği gibi korkutan da bir varlık.ama ALLAH yarattığı her varlığa kendinden parçalar bırakmıştır.çirkin gördüğümüz ve korktuğumuz varlıkların bizlere ne katacağını bilemeyiz yaşamadığımız sürece.
  Lakin verdiğiniz bilgiler adına teşekkürler..
  selam ve dua ile kalın

 11. 11
  Aysun gül Says:

  hocam yine hızlı yazayım derken hatalar yapmışım.özür dilerim..

 12. 12
  Ahmet İDRİSOĞLU Says:

  Yeniden merhaba demek zorunda kaldım bağışlayın.
  Amacım polemik değil. Benim astrolog olmadığı halde astrolojil yorum yazılarıyla kendine pas vermeyen insanlarla işim de olmaz.
  Sayın Sacide YALAZ Hanımefendi, arada okuduğum bir kalemsiniz. Hakkınızda müsbet ya da menfi bir yorumum olamaz. Ve sizin başkalarına yalakalık yapmayacak kadar kaliteli ve karakter sahibi biri olduğunuzu umuyorum.
  Ne var ki?
  Yazının bilimsel değil, kişisel feveranlar olduğunu anlatan cümleleri gözden kaçırmışsınız. Ya da yazanla bir dostluk hatta yakınlık uğruna öylesine yazmışsınız.
  Şimdi hatırlatayım okuyun.

  Ahhh, akrepler ahhh!

  Akreplerin zayıf yönleri yoktur(!))). Onların zayıf yönleri olamaz. Onlar kusursuz yaratıklardır. Akrebin zayıf yönünü ancak A tipi bir akrep yazabilir. Bir de, akrebin zayıf yönünü bendeniz gibi AA olan bir ikizler yazabilir. Ancak benim kaleme alacağım bu zayıflıklar veya sakilliklere karşı, akrepler “tınnn” diyeceklerdir. Ben de onların “tınn” deyişlerine karşılık “tınnn tınnnn” diyeceğim. Neme lazım. Akrepleri kendime düşman etmenin gereği yok. Zaten onların zayıflıklarını ve ezikliklerini bilenler biliyor.

  Akrep kadınlarının cinselliğe ve ilgiye olan açlıkları, onları sürekli olarak cinsellik ve/veya seksapelite anlamında sinyal yakmaya iter. Ancak onların bu sinyalleri, gösterip te vermeyen bir sinyaldir. Zira bu sinyalleriyle karşılarındakini eritmekten neredeyse orgazm olacak derecede mutlu olurlar

  BURDAN CİNSELLİĞE DAYALI BİR ÖC ALMA OLDUĞUNU OKUYORSUNUZ, NEDEN BU KADAR GAYRET?

  Ona kalsa ikizlere de cümle alem güvenilmez insanlar der, ama hiç bir ikizler kendilerini böyle değerlendirdikleri için ne incinmiş ne de tazminat davası açmıştır.

  NEDEN BU SAVUNMA GEREKSİNİMİ? PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN.

  Tıpkı bir gerçek bir akrep böceğine/yaratığına karşı insanların soğuk ve hatta ürkek bakışları gibi, akrep olmayanlar da akreplere (akrep burcundan olanlara) karşı ürkekçe yaklaşırlar. (İkizler hariç)))

  KENDİNİ NE AMAÇLA DIŞARI ÇIKARIYOR?

  Ben bir bilim insanı olduğum kadar aynı zamanda bir yazar, daha özelde de mizah yazarıyım. Google a “Bizim Duvarlar” diye tarattırırsan bunu görebilirsin.

  BİZ BİLİM İNSANLARINI TANIYORUZ MERAK EDİLMESİN. BİLİM İNSANLARINI ÖPER BAŞIMIZIN ÜSTÜNE KOYARIZ. AMA LAYIKSA.

  Akrepler bilhassa benim tanıdığım akrep bayanlarda şu özelliği keşfettim. KISKANILMAYI VE ERKEKLERİNCE YÖNETİLMEYİ ÇOK SEVİYORLAR.

  HANGİM AKREP KADINIYLA İLİŞKİ İÇİNDE OLUNMUŞTUR Kİ BÖYLE BİR KANAATA SAHİP OLUNSUN. HER KADIN ERKEĞİNİN KENDİNİ KORUMASINDAN MUTLULUK DUYAR, ART NİYET YOKSA.

  ŞİMDİ KENDİ İŞİMİZE GELELİM, DAHA ÇOK VAR.
  SEVGİLİ SACİDE HANIM KARDEŞİM. BU, NEDEN SİZİ BU KADAR İLGİLENDİRDİ BİLEMEM.ONU GEÇTİK.

  SİZ BİL,İMSEL BİR YAZIYLA BÖYLE BİR YAZIYI KARIŞTIRACAK KADAR APTAL DA DEĞİLSİNİZ ÜSTELİK.

  BU ASLA BİLİMSEL DEĞİLDİR, ONUN İÇİNDİR Kİ YAZARIN TÜM AKREPLERDEN ÖZÜR BORCU VARDIR. ÇÜNKÜ YERİŞEMEDİĞİ CİĞERE MURDAR DEMEK İÇİN BU KADAR UZATMAĞA GEREK YOKTU.

  VE BEN OLAYIN ÖYKÜSÜNDEN HABERDARIM.YAZMAM ETİK OLMAZ.

  ŞİİR KONUSUNA GELİNCE:

  DÖRTLÜĞÜMÜ PAYLAŞTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM. ŞAİR HÜR, ŞİİR EVRENSELDİR, FELSEFEM BUDUR. NE VARKİ İÇİNDE HAKSIZ SALDIRI OLMASIN.
  ŞİİR KONUSUNDA HERKESLE, HER ZAMAN VE ZEMİNDE VE DOĞAÇLAMA OLARAK ATIŞMA DAHİL TARTIŞMAYA VARIM. DİLEYEN ADRESİ VERİR, GELİR ATIŞIR TARTIŞIRIM. BU BİR MEYDAN OKUMA DEĞİLDİR, HADDİMİ AŞAR.

  ŞİMDİ SİZE ÖĞÜTSEL İKİ KITAMI YAZACAM AZİZ DOSTUM.

  Üç günlük sevdaya tapma bu kadar,
  Yoluna canını verenler nerde?
  Sil, durma değmezi, veriyor zarar,
  Hani şu kalbini kıranlar nerde?

  Etine göz koymuş, sevdası yalan,
  Korkarım, yanılma edecek talan,
  Dikkat et böyledir aklını alan,
  Şu eski vefalı viranlar nerde?

  SİZDEN RİCAM LUTFEN BİR DAHA MUHATAP OLACAĞINIZ KİŞİLERİ DİKKATLİ SEÇİN.

  EN KALBİ SAYGILARIM VE BAKİ SELAMLARIMLA....

 13. 13
  HANDE Says:

  Merhaba efendim
  ben boğayım ama akrep burcunu severim.Akrep suyu sevmez,Zararı öldürücüdür.Sevgisi kendinedir desemm.

 14. 14
  Hacer ATEŞ Says:

  "Akreplerin şerrinden korusun akrepleri de sizden", bu güzel bir deyim gibi olmuş. Sayın hocam burçlara merakım günlük fal ya da özelliklerinin yaygınlaşmasından değil de, eski çağın doğruluğuna dayanmaktadır. Gerçek olanı bilmek ve öğrenmek isterim her şey gibi. Ve güzel bir yazı dizisi hazırlamışsınız tebrik ederim:)

 15. 15
  Aysun gül Says:

  ACABALARLA YAZILANLARI OKUYORUM.
  AKREP BURCU DEĞİLDE AHİRİ ZAMANIN İNSAN HAYATI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ DESEK HANDE HANIM.
  BİR İNSANI TANIMADAN BURCUNU SORARAK HAREKET EDİYORSANIZ BÖYLE MANASIZ BİR DURUM OLAMAZ.
  KENDİNİ SEVMEK BU YANLIŞ BİR YARGI.BUNU YAPIPTA BİRDE BURCU AKREPSE HADİ GELDE BURDAN YAK.BÜTÜN AKREPLERDE BÖYLEDİR DEMEK NE AKLA UYAR NEDE MANTIĞA.
  BİRİLERİ BANA HANGİ BURÇSUN DEDİĞİNDE BU YANLIŞ İZLENİMLER YÜZÜNDEN BAZEN SÖYLEYEMİYORUM BİLE AKREP BURCUYUM DİYE.
  VE BU YÜZDEN ÇOK KIRLDIĞIMI SÖYLEMELİYİM..LAKİN KİMSEYE DE ZEHİR AKITMADIN HAMDOLSUN.
  İNSANA YAKIŞAN İNSANCA YAŞAMAKTIR.GERİSİ SÖZDEN İBARETTİR.
  BİR İNSAN KENDİNİ NE KADAR SEVEBİLİR Kİ..BENCİLLİK VE SEVGİ IRKÇILIĞIDIR BU.SEVMELİ AMA ORANTISINI DA BİLMELİ.
  SEVGİ ÖZEL BİR HİS..DEĞERİ OLANA VERMEK LAZIM.KENDİNİ BİRAZDA OLSA SEVMEYEN İNSANLAR HAYATA TUTUNAMAZLAR.AYNAYA NEDEN BAKARIZ..KEYFİMİZDEN DEĞİL HERHALDE.

 16. 16
  Uğur ÖZALTIN Says:

  AKREP : Kahhar, Muntakim, Mumit, Muktedir
  Akrep burcu bu esma ağırlıklı bir burçtur
  Ben yönetmek derken TAHAKKÜM ALTINDA TUTMAK anlamında yazmıştım
  Akrepler karşısındakini kıskaçları arasında tutmayı sever soluk bile aldırmaz
  Akrep kadını tehlikelidir yani hele birde mars saatinde doğduysa eyvahhhh
  Vah onun kocası olacak kişiye :>

 17. 17
  Sacide YAYLAZ Says:

  MERHABA
  AHMET BEY SİZ NE DEMEK İSTİYORSUNUZ ANLAYAMADIM... YAPILAN BİR YORUMA BEN DE YORUM YAPTIM. BİLİRSİNİZ Kİ YORUMLAR AÇIK OLUNCA OKUYUCU DİLERSE TÜMÜNE DE YORUMUN İÇİNE ALIR BU BİRİNCİSİ. İKİNCİSİ İSE BU KURDUĞUNUZ CÜMLE NE ANLAMA GELİYOR?
  KARŞINIZDAKİ KİŞİYİ AŞAĞILAMAK ANLAMINA GELMİYOR MU?
  "Benim astrolog olmadığı halde astrolojil yorum yazılarıyla kendine pas vermeyen insanlarla işim de olmaz." ?
  SENDE KİMSİN DER GİBİ...

  BENİ İYİ TANIMIŞSINIZ BEN KİMSEYE SİZİN TABİRİNİZLE " YALAKALIK YAPMAM" TEŞEKKÜR EDERİM...
  VE SON SÖZLERİNİZ :
  "LUTFEN BİR DAHA MUHATAP OLACAĞINIZ KİŞİLERİ DİKKATLİ SEÇİN. "
  BU NE DEMEK? ANLAYAMADIM...
  SİZİ KENDİME MUHATAP ALMADIM, ALMAYI ZATEN DÜŞÜNMEM AMA BU SÖZLERİNİZ EĞER BİR TEHTİTSEDE KUSURA BAKMAYIN BENİM TEHTİTLERE PABUÇ BIRAKMAYACAĞIMI BENİ TANIYAN HERKES BİLİR...
  SON OLARAK YAZDIĞINIZ DÖRTLÜKLERİN BU YORUMLA VE KİŞİSEL GÖRÜŞÜMLE HİÇ BİR ALAKASINI BEN GÖREMEDİM BİR BAĞLANTIDA KURAMADIM AÇIKÇASI
  "DAM BAŞINDA SAKSAĞAN VURDUM BELİNE KAZMA" MİSALİ...
  NE ŞAİRLİĞİNİZE NE DE ŞİİRLİĞİNİZE LAFIM YOK PEŞİNEN SÖYLEYEYİM... KONUMUZLA ALAKASI YOK BU DÖRTLÜKLERİN OKADAR...
  HOŞÇA KALIN...
  NOT : LÜTFEN UZATMAYIN SİZİN ZAMANINIZ OLABİLİR YAZMAYA AMA BENİM ZAMANIM YOK CEVAP VERMEYE...

 18. 18
  Zülfükar KAYRA Says:

  Merhaba Sn.Fidan,
  Güzel mizahi bir yazı olmuş.Tebrik ediyorum...okurken bir parça da olsa eğlendim.Bunun için teşekkür ederim.

  Yorumlara gelince,çok boş ve kısır bir tartışmaya girmişsiniz....anladığım kadarıyla herkes burçları gerçekten çok ciddiye alıyormuş.Fakat sırf bunun için bu kadar birbirimizi kırmaya gerek var mı?

  Sevgilerimle,
  Zülfükar Kayra

 19. 19
  Zülfükar KAYRA Says:

  Bu arada Sn.Ahmet İdrisoğlu....Bende siyaset bilimci değilim ama yaşadığım ülkeninve dünyanın şartlarına göre siyasi içerikli yazı yazabiliyorum!Yazmak gözleme dayanan bir iştir.Öyle değil mi?Sonuçta ben kendime yazar demiyorum...ama siz yazar olduğunuzu söylüyorsunuz eminim bunu benden çok daha iyi biliyorsunuzdur!

 20. 20
  Aysun gül Says:

  :)))))))))))))))))

 21. 21
  Nesrin ATEŞ ŞENGÜLEN Says:

  Bugün akrepler yazılır, yarın yengeçler, öbür gün koçlar ne fark eder ki. Her burcun kötü tarafları yokmudur ki, bunları mizahi bir dille anlatmış hocamız bence bu kadar komik tartışmalara girilmemeliydi. Her insanın kötüsü iyisi olabileceği gibi her burcunda vardır. Olabilir hocamın canı akrepten yanmıştır yazmıştır. Başkasının ki balıktan yanar yazar. İlla ki astrolog olmaya gerek yoktur, Bu arada akrepler fesattır kıskançtır eminim.

 22. 22
  mesut Says:

  Akreplere bundan sonra çok foksiyonlu bakacağım,kaleminize ve yüreğinize sağlık ustadım...

 23. 23
  murat özzeki Says:

  Sn yazar siz ikizler burcuymuşsunuz anladık.
  Evet ikizler burcu özgürlüğüne düşkündür
  her türlü sahiplenmeye kapalıdırlar ne din ne milliyet..
  ha şimdi ikizler burcu olanlar kızacakmış.
  bu yazıya övgü yorumu yazanlar tüm akrepleri aynı kefeye koyduğuna göre,
  bizimde kendimizi kasma mecburiyetimiz yok değilmi.
  Valla bana değil bu adama kızın zira o akrepleri yerden yere vururken
  hepsini harcadı..(Böyle tipler) kimseyi düşünmez
  Kendi kşisel problemi için herkesi harcar.
  bencillik derecesinde özgür oldukları için..
  Ama ikizler burcu olduğu için değil, karekterindeki zayıflıktan ötürü
  böyledirler. / yani siz gocunmayın diğer ikizler.

 24. 24
  mesut Says:

  AKREPLER HAKKINDA BİLİNMEYENLERİ AÇIKLADIGINIZ İÇİN AYRICA TEŞEKKÜREDERİM SİZE HOCAM BENCE DİPNOT OLARAK AKREPLE İLGİLİ ŞUNLARIDA EKLEYEBİLİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM MÜSADENİZDE:İş yaşamında Akrep'in en büyük dezavantajı şüpheciliğidir. Güvenmekte oldukça zorlanan Akrep, çoğu zaman delegasyon zorluğu da yaşadığı için, kendini aşan yüklerin altına girebilir. Yönetmeyi, domine etmeyi, problemleri radikal şekilde çözmeyi ve uygun şekilde yaratıcılığını kullanmayı seven Akrep, zaman zaman öfkesini kontrol etmekte zorlanabilir. Sadakati ve kalıcılığı tercih eden Akrep'in tatmin olduğu ve gelecek gördüğü durumlarda uzun süreler aynı işte çalışması mümkündür. Kaybetmekten ne kadar hoşlanmasa da, Akrep'in kendini yenileme, tazeleme gücü yüksek olduğu için, her türlü kötü tecrübeden sonra, Promete'nin kendi küllerinden doğuşu gibi, yeniden ayağa kalkar ve işin başına geçer Akrep'in ofisi genellikle loş, kendine yetecek kadar eşya ile döşenmiş, bir iki hatıratı barındıran bir mekandır. SAYGILAR HOCAM YAZILARINIZIN DEVAMINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ KALMEİNİZE VE YÜREGİNİZE SAĞLIK SAĞLICAKLA KALIN...

 25. 25
  Dr. Ahmet FİDAN Says:

  Sevgili Mesut, açılım ve katkın için teşekkür ederim.

  GENEL AÇIKLAMA:
  Kimi okurlarım, her nasılsa, bu yazıyı bilimsel bir yazı olarak algılamıştır. Sanırım, bilimsel bir alt başlık attığım içindir. Oysa ki, alt başlık bile yazıya dramatizasyon katmaktadır. Velev ki, blimsel yazılarımı ve makalelelerimi ve bunun standardı kişisel resmi web sitemden görülebilir.

  Ben sahiden sadece ve sadece Akreperle ilgili başlı başına bilimsel bir kitap ta yazabilirim, yine sadece akreplerle ilgili mizah kitabı da yazabilirim. Tıpkı toplumdaki dominant burçların önde gidenleri ve resesif burçların önde gidenlerinde olduğu gibi.

  Kaldı ki, gerek monolog gerekse diyaloglarda beyan esastır. Ben üst yorumlarda akreplerle ilgili çok yakın çevremde ve özel hayatımda kimse olmadı diye belirtmiştim. Buna inanılmaması ise, zavallılık derecesinde üzücüdür. Kaldı ki, zaten kendi çevremde akrepler var idiyse veya hala varsa, çıkar buraya ben Akrebim ve sn. Ahmet Fidan benim şu veya bu vesile ile yakınımdır der. Burası neticede herkese açık bir ortamdır.

  AYRICA:
  Son iki yıldır ertelediğim, bir türlü fırsat bulamadığım PAZAR KEYFİ adlı kitabımda sadece pazar yazılarım olacak ve yazıya ilişkin açılım ve katkı niteliğindeki yorumlar seçilerek pazar yazılaımın altına ilave edilecektir. Dolayısıyla pazar yazılarımın altına yapılan katkı sağlayıcı yorumlar bu kitabımda yer alacaktır.
  Bu yazı pazar yazısıdır, bilimsel değildir, pazar yazılarım mizahi tarzda ele alınan, eğlendiren, düşündüren iğneleyen yazılarımdır. Zaten bu yazıdaki tandansı, Sevgili Zülfükar ve Sevgili Nesrin başta olmak üzere diğer yorumcularımız dile getirmişlerdir.

  AKLIBAŞINDA OLMAYAN, YER YER FAZLACAK HAVALANAN HATTA UÇAN, ama gülümsetirken düşündüren pazar yazılarıma OLAYI KİŞİSELLEŞTİRMEKSİZİN AKLI BAŞINDA GETİRİLEN YORUMLAR İÇİN HEPİNİZE AYRI AYRI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

  Bizler bu dünyada hoş seda bırakmak için bu misyonu yüklenmiş insanlarız.

  Sevgi ve saygılarımla.

 26. 26
  mesut Says:

  BEN TEŞEKKÜREDERİM HOCAM...
  İYİKİ VARSINIZ, SİZ OLMASAYDINIZ EGER BİZLER NASIL OLURDA BU KEYİFLİ YAZILARI OKUYABİLİRDİK...
  KALEMİNİZE VE YÜREGİNİZE SAĞLIK...

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank